ทริปทิเบต : มนตราภิเษกมารดาตันตระ

การเดินทางครั้งใหญ่เพื่อเชื่อมโยงกับสายปฏิบัติที่สืบจากคุรุสตรีและรับมนตราภิเษกทั้งสี่ซึ่งเป็นแก่นหัวใจของพุทธตันตระและต้นกำเนิดของคำสอน “อุบายวิธีหก” Mother Tantra Trip to Tokden, Amdo & Empowerment to be bestowed by H.E. Tsulchen Thegchog Tempai Nyima Rinpoche

Continue reading

โพธิจิตมั่นคงด้วยทงเลน

 ทงเลน (ทองเลน) เป็นวิธีการทำสมาธิเพื่อให้โพธิจิตบังเกิดขึ้นในใจเราอย่างรวดเร็ว

Continue reading

การปฏิบัติซกเช็น (1)

The Practice of Dzogchen

มุมมอง ซกเซ็นเป็นคำสอนที่มีค่าสูงส่งในโลกตะวันตกในยุคสมัยนี้  เป็นคำสอนที่เข้าไปถึงแก่นของการปฏิบัติ 

Continue reading

ปัญหาในการทำสมาธิ Hindrances to Meditation

English below. พวกเราหลายคนประสบปัญหาการทำสมาธิ จิตไม่นิ่ง ซัดส่าย คิดโน่นคิดนี่ไม่รู้จบ หรือจิตขาดกำลัง อ่อนแรง หลุดจากสมาธิ ง่วงนอนและบางคนก็เลยหลับไปในสมาธิ 

Continue reading

หลักสูตรภาวนา

Meditation Courses and Retreats, Kundrol Dechen Ling หลักสูตรภาวนานี้เป็นจุดหมายปลายทางในแนวทางการปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดาราและเป็นหัวใจของการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม “ขทิรวัน” หรือ “กุนเทรอ เตเช็นลิง” Continue reading

การชำระล้างอันประเสริฐ หนทางสู่การหลุดพ้น

The Prayer for purification, the path of liberation from bardo.

คัมภีร์มรณศาสตร์ของทิเบตได้มอบองค์ความรู้และการปฏิบัติยิ่งใหญ่ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมตัวพวกเราสำหรับการพลัดพรากและจากลาเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึง ยังเป็นการทำกุศลแก่ผู้จากไปโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งล่วงลับ

Continue reading

บทสวดปล่อยชีวิตสัตว์

เพื่อให้การทำบุญปล่อยปลาและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกกักขังและนำไปฆ่าได้ประโยชน์สูงสุด ขอมอบบทสวดทิเบตบทนี้แด่ทุกท่าน

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (2)

บทที่หนึ่ง

การปฏิบัติตามคุรุ ผู้เป็นรากเหง้าแห่งความดีงามทั้งปวง

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (1)

ความหมายของลัมริม

ลัมริม (Lamrim) หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้น หรือบางทีเรียกว่า ชังฉุบ ลัมริม (Changchub Lamrim) หรือการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อการตรัสรู้ธรรม

Continue reading