Skip to content

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

เมื่อเวลายิ่งใหญ่แห่งความเป็นอนิจจังมาถึง
ณ ขณะที่กำลังจะตาย
ขอให้ความเจ็บป่วยทางกายและเวทนายิ่งใหญ่สลายไป
ขอให้ปรากฏการณ์ทั้งหลายอันปกคลุมจิตและทำให้จิตมืดมนหมดสิ้นไป
ขอให้ริกปะอันชัดใสไร้สิ่งปิดกั้นกระจ่างแจ้ง
การกระทำต่างๆ คือปรากฏการณ์ที่ลวงตาในโลกนี้
ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ยึดติดหรือเกลียดชังการกระทำเหล่านั้น 
อย่าได้ไล่ตามความคาดหวังหรือหมกมุ่นในวิจิกิจฉา
ขอให้ความหวาดกลัว ความทุกข์ กิเลส หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์
เมื่อหมดสิ้นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เคลื่อน

Read more

บทภาวนาทงเลนพร้อมเสียงสวด

Lhasa rainbow

Rainbows in Lhasa. Source unknown.

 

 

บทสวดภาวนาทงเลน 

Tonglen Prayer

Shardza Tasha Gyaltsen Rinpoche (The English translation will be available soon.)

Audio clip by Meu Yonten & Kalsang Dawa

โกนชก ซุมจี เต็มบา ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี

โตรเว เตตุก จิยัง รุง

เทกูน ตักลา มินจูร์ จิก

 

ด้วยสภาวธรรมแห่งพระรัตนตรัย

และความเป็นธรรมดา

ไม่ว่าสรรพสัตว์จะทุกข์สุขเพียงไร

ขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมทุกข์และสุขนั้น

 

ตักแฉน เญินมง ชังวา โช

ติกปา ทัมเจ ตักปา โช

แลแงน นัมมิน เซปา โช

ผูเลิน แลนชัก เคปา โช

เนิดเช ตุกเซ็ม ฉีวา โช

 

ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าและผู้อื่นได้รับการขจัดออกไป

ขอให้บาปกรรมได้รับการสลาย

ขอให้ผลกรรมหมดสิ้นไป

ขอให้หนี้กรรมได้รับการชำระล้าง

ขอให้จิตแห่งทำลายล้างและความรุนแรงหมดสิ้นไป

 

กังฉิก ตักลา เตจูร์ ตัม

เนิดตัง ซิกซุบ เมนา รุง

ซังแงน แลจี เทรวา นัม

ตักกี ทาบา ธงบา โช

 

ผู้ใดก็ตามที่มีศรัทธาในข้าพเจ้า

หรือดุด่าว่ากล่าวข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปบนวิถีแห่งการหลุดพ้น

 

ตักกิ เจวา แฉนจุด เซ

เซ็มแจน แฉนลา เนิดบา นิ

วาปู เซซัม มิเช จิง

แพนเต มาลู ดรุบนู โช

 

เมื่อข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในภพชาติอื่น

ขออย่าได้ทำให้ผู้ใดได้รับความเจ็บปวด

แม้เท่าเสี้ยวแห่งรูขุมขน

ขอให้ได้อำนวยสุขและยังประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

 

ยุลชก เนฉี ชินรับ ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ตัง

ตักกิ ซัมจอร์ เกเว ทู

เมินลัม ตับฉิน ดรุบปา โช

 

ขออานุภาพแห่งจตุรัตนะ

สภาวะแห่งความเป็นธรรมดา

ผลบุญและการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้า

จงดลบันดาลให้บทสวดอธิษฐานสมฤทธิ์ผล

 

ทาเน คอวา ติลา มิชัก บา

ทัมเจ รังซัล รังนัง โงเช เน

กาตัก ทังเบอ ฉียิง เตรอเน ซู

ลายัง โตรเติน มาลู ทาชิน โช

 

ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในสังสารวัฏนี้

ด้วยเข้าใจว่าทุกสิ่งคือปรากฏการณ์ภายในอันเป็นพลังแห่งตัวตน

ขอให้ได้หลุดพ้นในฐานแห่งความไพศาล ความผ่องแผ้วแรกเริ่ม

ขอให้สำเร็จในการยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อีกด้วยเทอญ

***

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น ริมโปเช

แปลโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

Guru Yoga Prayer

 

Tapihrisa

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทที่ประสานจิตของศิษย์ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระปฐมอาจารย์ ผู้เปิดใจศิษย์ให้เห็นสนิมที่กัดกร่อนใจและในขณะเดียวกันทำให้ศิษย์เห็นความไพศาล สงบเย็น และมหาสันติของจิตเดิมแท้ที่ดำรงอยู่ไม่ว่าศิษย์จะเป็นเช่นใด ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงไร บทนี้ทำให้ศิษย์ไม่เคยพรากจากครู ทำให้สายสัมพันธุ์ดำรงอยู่อย่างเป็นอมตะและผ่องแผ้วด้วยไร้อัตตาตัวตนที่เป็นเงื่อนไขที่จำกัดความงดงามของความสัมพันธ์ุทั้งหลาย

…..

บทขอพรจากคุรุเพื่อให้เข้าถึงจิตกระจ่าง (คุรุโยคะ)

ཨེ་མ་ཧོ།

เอมาโฮ

སྤྱི་གཙུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ།།

ชีซุก   เตวา   เช็มโป   โพทรัง ตุ

ในพระราชวังแห่งมหาสุขเหนือกระหม่อม

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

ทรินเช็น   ซาเว   ลามาลา   เซอวา เทบ

ศิษย์ขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ

སངས་རྒྱས་སེམས་སུ་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ།།

ซังเจ   เซ็มซุ   เติมปา   ริมโป เช

ท่านเป็นมณีรัตนะผู้ชี้ให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงพระพุทธเจ้าในใจ

རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

รังโง   รังกี   เชปา   ชินจิ ลบ

ขอให้ท่านโปรดประทานพรให้ศิษย์ได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยเทอญ

 

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

พระพุทธเจ้าอมิตาภะทรงเป็นองค์แทนธาตุไฟและปัญญาแห่งการแยกแยะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโลภะสลายไป เพื่อสรรเสริญพระปัญญาในด้านนี้ จึงมีพระนามว่า "เชทรัก เงอเม" ซึ่งหมายความว่า ทุกสรรพสิ่งแท้จริงแล้วไม่แยกจากกัน

Read more

จิตในความฝันและความตาย

การปฏิบัติเกี่ยวกับความฝันจึงป็นเรื่องของจิตโดยตรง ถ้าเราจะเข้าใจจิตอย่างถ่องแท้ เราจึงต้องรู้ว่าจิตทำงานอย่างไร มีอะไรปรากฏต่อจิตบ้าง เพียงศึกษาเฉพาะการทำงานหรือการปรากฏต่อจิตในตอนกลางวันไม่เพียงพอ เพราะเวลาจำนวนมากของชีวิต ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เราใช้ไปในการนอนหลับ ในช่วงเวลานี้เรายังคงหายใจอยู่ ไม่ได้ไม่รับรู้สิ่งใด ไม่ใช่ซากศพ จิตยังคงอยู่กับเรา ประจักษ์พยานที่สำคัญก็คือ ความฝัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตในตอนกลางคืนที่สัมพันธ์กับลม โดยเนื้อแท้แล้ว การเคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้ไม่ได้แตกต่างจากในตอนกลางวัน หากเราไม่ได้ใส่ใจต่อจิตในตอนกลางวัน โอกาสที่เราจะตื่นรู้ในความฝันและชีวิตหลังตายแทบไม่เกิดขึ้น

Read more

คุณลักษณะของคุรุและคุณลักษณะของศิษย์

มหาสิทธาชุงกมกล่าวไว้ว่า “ถ้าเราเห็นคุรุเป็นพระพุทธเจ้า คำสอนที่เราได้รับก็เป็นดังน้ำอมฤต ถ้าเราเห็นคุรุเป็นปุถุชนธรรมดา คำสอนที่ได้รับก็เป็นดังอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าเราเห็นคุรุเป็นสุนัขแก่ๆ ตัวหนึ่ง คำสอนที่ได้รับก็เป็นดังน้ำล้างจาน” ในทำนองเดียวกัน ท่านลามา ลากล่าวว่า “ปราศจากศรัทธาและความเคารพนับถือ เป็นไปไม่ได้เลยที่พรจะเข้ามาสู่จิตใจของเรา พรของคุรุอาจารย์เป็นเหมือนน้ำ เฉพาะศิษย์ที่มีศรัทธาและแสดงความเคารพยกย่องต่อคุรุเท่านั้นที่จะได้รับพรนั้น”

Read more

โพธิจิตคืออะไร

ในโลกที่เราอยู่นี้ โพธิจิตสวนทางกับกระแสหลักที่ผู้คนคำนึงถึงแต่ประโยชน์และความสุขของตนเอง เราอาจถามคำถามว่า ในขณะที่โลกยังวุ่นวาย สังคมยังเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและการเอารัดเอาเปรียบ การเจริญโพธิจิตจะมีประโยชน์อันใดเล่า

Read more

Krisadawan’s Retreat Diary

ยามบ่ายหลังการปฏิบัติอันหนักหน่วงใน 4 ช่วงได้ผ่านไป เสียงกลองประโคมสรรเสริญเหล่าพระผู้ปกป้องพระธรรมและประกาศชัยชนะแห่งพระธรรม นอกหน้าต่าง ควันที่นำกลิ่นหอมของกำยานและแป้งข้าวบาร์เลย์กระจายไปทั่ว นำความหวังและความเบิกบานมาสู่โลก ด้วยยุคสมัยของเราจะไม่มีวันขาดมารดาผู้ปกป้องจากอวิชชา ที่ทำให้เห็นศัตรูเป็นศัตรู

Read more

พระภิกษุสาโค

Remembering the great spiritual life of Ven. Sakho, a monk at Tokden, Bonpo monastery in Aba (Amdo). ชีวิตและการภาวนาของพระภิกษุธรรมดารูปหนึ่งที่ได้เข้าถึงกายแห่งพระสมันตภัทร

Read more

พระรัตนตรัยและพระยีตัม

พระยีตัม คือ พระที่เราฝึกปฏิบัติในสมาธิ เป็น meditation deity ที่มีการฝึกปฏิบัติตามคัมภีร์ตันตระต่างๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deity เพื่อครอบคลุมพระพุทธเจ้าในลักษณะสันติ กึ่งพิโรธ และพิโรธ ซึ่งมีจำนวนมากมาย คนไทยเมื่อเห็นรูปบูชาหรือภาพวาดของพระพุทธเจ้าในลักษณะเหล่านี้ มักจะเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์ ดังเช่น พระอวโลกิเตศวร เรียกว่า พระแม่กวนอิม, พระอารยาตารา เรียกว่า พระโพธิสัตว์ตารา, พระมัญชุศรี เรียกว่า พระโพธิสัตว์มัญชุศรี เป็นต้น

Read more