ตาราขทิรวณา

ในป่ากว้าง
กลางไพรพนา
นกสีขาว
นกเป็ดน้ำบินไปมา
ลมแห่งความเมตตาพัดพา
แสงสุริยาฉายฉาน
ตาราขทิรวณา
ที่สืบสานการงานยิ่งใหญ่
ขอธงชัยโพธิจิตโบกไหว
น้อมใจเหล่าสัตว์สู่สุขาวดี

บทนี้แต่งขึ้นเมื่อคราวไปปล่อยชีวิตจามรีในทิเบตเดือนมกราคม ปีนี้ ขณะเดินทางอยู่กลางทุ่งกว้างในทิเบต จิตนึกถึงป่าสีเสียดที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งดีๆในชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.