เหมือนดวงจันทร์ในฟากฟ้าที่ไม่มีใครขโมยไปได้

การทิ้งงานทางโลกไม่ได้แปลว่าออกจากโลก เพียงแต่สิ่งสำคัญอันดับแรกของชีวิตเปลี่ยนไป การปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าต้องหันหลังให้แก่โลกแล้วออกบวช ไม่แต่งงาน ไม่กินเนื้อสัตว์ กินอาหารมื้อเดียว ไม่คบหาสมาคมกับใคร ไม่ดูหนังฟังเพลง การปฏิบัติธรรมที่แท้คือการฝึกฝนจิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรัสรู้ การกระทำภายนอกเป็นเพียงสิ่งช่วยเหลือให้เราประคองจิตให้ผ่องแผ้ว การตั้งจิตภายในเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เมื่อเราตั้งจิตที่จะหลุดพ้น การกระทำภายนอกทั้งกายและวาจาจะตามมา เราจะไม่มีวันหลงทาง เราจะไม่มีวันทำอะไรผิดๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากมีครู เพราะครูเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าบนโลกมนุษย์ ครูเป็นเสมือนประทีปส่องนำทางทำให้เราเห็นหนทางของการเข้าถึงพุทธภาวะภายในอันเป็นสภาวะกระจ่างใสและเป็นหนึ่งเดียวกับศูนยตา หนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาล

การปฏิบัติธรรมที่แท้เกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์ อยู่ในจิตของเราเหมือนดวงจันทร์ในฟากฟ้าที่ไม่มีใครสามารถขโมยเอาไปได้ การปฏิบัติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในห้องพระ ในระหว่างเรานั่งสมาธิด้วยมือประสานบนตัก เบื้องหน้าพระพุทธรูป หรือในระหว่างฟังธรรม การปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในทุกสภาวะ ไม่ว่าเราจะกำลังทำงาน กินข้าว ขับรถ เจ็บป่วย นอนหลับ หรือแม้แต่ขณะกำลังดูหนัง ดูละคร

ด้วยจิตที่ไม่เคยแยกจากครู ด้วยทัศนคติที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้น ทุกอย่างที่เราทำ ทุถคำพูดที่เรากล่าว ทุกความคิด คือการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.