Skip to content

Archive for

Unique Tibetan Art Comes to Thailand

Om Ah Hung in Uchen, Umed and Khyuyig script. The mantra represents Body, Speech and Mind of Buddha.

อักขระ โอม อา หูม ในการเขียนแบบอูเช็น (หัวใหญ่) อูเม (ไม่มีหัว) และคิวยิก (ลายมือหวัด) อักขระเหล่านี้เป็นมนตราแทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้า

Tibetan Calligraphy Course (ศิลปะการเขียนภาษาทิเบต)
Organized by the Thousand Stars Foundation
Artist & Instructor: Mr. Meu Yontan Tongrol
Date: Sunday August 10, 2008 (9 am – 4 pm)
Venue: Thousand Stars Foundation House, Ladprao 11
Both Thais and non-Thais are welcome. No prior knowledge of Tibetan is required.

ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาทิเบตมาก่อน เราจะเขียนคำศัพท์ง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้ง เช่น ศานติ ความกรุณา ปัญญา รวมทั้งฝึกการเขียนมนตราโบราณ

Calligraphies reflect the beauty of art and peace of mind. Their messages touch on the core of universal human aspirations.

ลายมือที่ถ่ายทอดจากศิลปะนี้แสดงถึงความงามและศานติในใจ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับความปรารถนาอันเป็นสากลของมวลมนุษย์

Yontan, the Instructor at his office at the Foundation House.

อาจารย์เยินเต็นที่ห้องทำงานในบ้านมูลนิธิ

The Thousand Stars Foundation is pleased to announce a unique and rare opportunity for interested persons to have a glimpse of this special art using Tibetan script. This is the first time that the training of Tibetan calligraphy is offered in Thailand.

Practicing calligraphy enhances concentration, effort, patience, and most importantly peace of mind.

Uchen “Big head” – script of clarity used mainly for printing books and carving on rocks.

Umed “Headless” – script of elegance used mainly for Buddhist texts, posters, logos and names.

Khyuyig “Cursive script” handwritten script used in letters and everyday life.

Materials
Hand-made bamboo pens of various tips and ink.

Content
Messages like peace, happiness, compassion, wisdom as well as common mantra like Om, Ah, Hung are among what to learn in this class. They are universal human aspirations. Students do not need to have prior knowledge of Tibetan.

About Artist & Instructor
Meu Yontan Tongdrol practiced calligraphy for more than 20 years at Dokden Monastery in eastern Tibet, where he served as the monastery’s secretary and instructor of Tibetan grammar. Since July 2007 Yontan officially joined the Thousand Stars Foundation in preserving Tibetan heritage and promoting Tibetan ancient wisdom to the world.

Fees
700 baht for a one-day workshop. The fees include the instructor’s honorarium, writing materials (pens, paper), lunch and snacks.

To register, contact
Ms. Worawanna : 1000tara@gmail.com. Registration closes August 8, 2008.

Foundation House can be downloaded at http://www.thousand-stars.org (click on the page of activities) or requested at the email address above.

Mantra and Peace

เมื่อเราสวดมนตร์ เราไม่ได้คิดว่ามนตราจะนำประโยชน์มาให้แก่ชาวพุทธเท่านั้น มนตราแม้ว่าจะเป็นประเพณี พุทธให้อานิสงส์ไม่มีข้อจำกัด

การคิดแบบไม่แบ่งแยกเช่นนี้เป็นหัวใจของการนำมาซึ่งศานติสุขทั้งในจิตใจของเราและในสังคม แม้ว่าเราจะนั่งสมาธิ อยู่เป็นประจำ สวดมนตร์อยู่เป็นประจำ แต่ถ้าเรายังคิดว่าเราดีกว่าผู้อื่น การปฏิบัติธรรมของเราตอบสนองเพียงความ หยิ่งผยองและความภาคภูมิใจในตนเอง การปฏิบัติธรรมที่แท้ต้องทำให้กิเลสหมดไป ไม่ใช่ทำให้เพิ่มพูนขึ้นมา

เพราะฉะนั้น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ขอเราอย่าดูเพียงรูปลักษณ์ภายนอก เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธเหมือนเรา หรือเปล่า เขาใส่เสื้อสีเดียวกับเรา แบบเดียวกับเราหรือเปล่า เขาสวดมนตร์ภาษาเดียวกับเราหรือเปล่า

หากเราตัดสินคนด้วยใจแล้ว เราจะไม่มีวันผิดพลาด เราจะก้าวข้ามพ้นการยึดตัวบุคคล เมื่ือนั้นศานติจะเกิดและจะแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาล ดุจดังมนตราที่ออกมาจากปากของผู้สวดอย่างจริงใจ มิใช่เพียงลมที่เปล่งออกมาจากปากของเขาเท่านั้น ดุจดังมนตราบนผืนผ้าที่โบกสะบัดนำพาความชุ่มชื่นและความสุข มาสู่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสมนตราที่ล่องลอยในอากาศนั้น

Forum on How to Take Care of Terminally Ill Patients (Tibetan Way)

There will be a forum (in Thai) on Tibetan spirituality and how to take care of terminally ill patients organized by Buddhika Volunteer Network on August 3, 2008, 10-12 hrs, Ruan Roi Chanam, Charoen Nakorn 20-22, Klongsarn. The forum is led by Dr. Krisadawan Hongladarom. In the afternoon there will be a workshop on cloth painting to be followed by reflection. More detail and the map can be downloaded from http://tobeembryo.blogspot.com/2008/06/3.html.

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 – 16.30 น.
ณ อาคารเรือนร้อยฉนำ ( เจริญนคร 20-22 ) คลองสาน กรุงเทพฯ

10.00 – 10.10 น. ทักทายสวัสดี
10.10 – 10.45 น. ภาวะใกล้ตายและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบทิเบต
——————-โดย อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
10.45 – 12.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
12.00 – 13.00 น. กินข้าวร่วมกัน
13.00 – 13.15 น. สมาธิภาวนา
13.15 – 14.30 น. ทำกิจกรรมร่วมกัน ( แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันสำหรับ
ครั้งนี้จะชวน “เพนท์ผ้า” ) โดย คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ (เพี้ย)
14.30 – 15.00 น. พัก
15.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม ( Reflection )

อาสาสมัครเครือข่ายพุทธิกา,ผู้เข้าร่วมอบรมเผชิญความตายอย่างสงบและผู้สนใจ วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๙.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.ณ ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

แผนที่ download ได้ใน http://tobeembryo.blogspot.com/2008/06/3.html

Mind and Emotions

When you have a quiet time, contemplate on the mind. Suffering arises because we let mind be  dominated by emotions. We are angry at what we shouldn’t be angry with. We worry about things that do not happen.

When mind is disturbed by words, sounds, letters, shapes, tastes, touches, etc, feelings, thoughts and evaluations arise.

At that moment, mind is carried away from a quiet state. It is transformed into anger or sadness. It becomes mind that follows heart everywhere.

When it happens like this, call the mind back. If not possible, let it go. When the sea of anger dies down, contemplate on the mind. Don’t be angry that it follows emotions. Think that it’s a Dharma lesson, because emotions are not culprits. They are simply natural states.

Look back at the mind again. The original state is serene and blissful. There isn’t a minute that is suffering. The latter occurs because the mind is gone astray. It follows emotions fabricated by defilements.

Everyone, even a great lama, has gone astray. The difference is whether we’ll succumb to emotions or learn to live with them.

เมื่อมีเวลาเงียบๆ พิจารณาจิต จะเห็นว่าทุกข์เกิดเพราะปล่อยจิตไปตามอารมณ์ เผลอตัวโกรธในสิ่งที่ไม่น่าโกรธ วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
เมื่อมีสิ่งมากระทบจิต ไม่ว่าจะเป็นคำพูด เสียง ตัวอักษร รูปร่าง รสชาติ สัมผัส เกิดอารมณ์ เกิดความคิด การประเมินค่า
ขณะนั้น จิตกำลังถูกพาให้ออกไปจากสภาวะนิ่งๆ แปรเป็นจิตในอารมณ์โกรธ จิตในอารมณ์เศร้า จิตที่ตามใจไปทุกหนทุกแห่ง
เมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้ เรียกจิตกลับมา หากเรียกไม่ได้ ปล่อยไปก่อน เมื่อทะเลแห่งความโกรธสงบลง พิจารณาจิต ไม่โกรธจิตที่ตามอารมณ์ไป แต่ถือเป็นบทเรียนทางธรรม เพราะอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้น
กลับมาดูจิตใหม่ สภาวะเดิมแท้นิ่งใสและเป็นบรมสุข ไม่มีสักเสี้ยววินาทีที่เป็นทุกข์ แต่ที่เป็น เพราะจิตออกนอกเส้นทาง ไปตามอารมณ์ที่ปรุงแต่งโดยกิเลส
ไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยออกนอกเส้นทางแห่งบรมสุข แม้แต่พระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ข้อแตกต่างอยู่ที่เราจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์หรือเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์นั้น

Mind and Life Conference

Since its establishment in 2004, the Thousand Stars Foundation has continuously organized conferences that enhance dialogs between science and spirituality.
*
This year’s highlight is the conference on “Mind and Life: Perspectives from Buddhism and Science,” to be held on August 29-30, 2008 at Room 210, Mahachulalongkorn Building, Chulalongkorn University.
*
This is an effort to raise an awareness on how important it is to understand our mind. Buddhism offers profound wisdom on this and explains it in a scientific way. Science investigates the relationship between body and brain and have recently begun to draw an inspiration from Buddhism and eastern philosophies.
*
The conference is co-organized with the Center for Ethics of Science and Technology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Several noted scientists, academics and practitioners such as Prof. Charas Suwanwela, Prof. Prasarn Tangjai, Prof. Sachiko Ide, Dr. Vuthipong Priebchariyawat, Dr. Prapod Assavavirulhakarn, Khun Danai Chanchaochai, etc. are among the speakers.
*
Topics to discuss include:
-mind and life in science and Buddhism
-natural elements (skanda) and cognitive science
-mind of the universe and society
-mind in Indian philosophy
-mind and life in Chinese Buddhism
-mind, life and death in Tibetan Buddhism
-Japanese mind as reflected in language use (lecture in English)
etc.
*
At the conference, there will be two exhibitions on Shanti Tara Maha Stupa and Tibetan Medicine. These exhibitions are co-organized by the Thousand Stars Foundation and Serindia Publications.

*There is no registration fee*

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม จิตกับชีวิต มุมมองจากพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีของมูลนิธิพันดารา จัดร่วมกับศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่งานจะมีการแสดงนิทรรศการพระศานติตารามหาสถูปและการแพทย์ทิเบต จัดร่วมกับสำนักพิมพ์เซรินเดีย สถานที่จัดประชุม ห้อง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดใน http://philoflanguage.wordpress.com/min-and-life/ ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งที่ 1000tara@gmail.com

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน การประชุมบรรยายเป็นภาษาไทย ยกเว้นการบรรยายของศาสตราจารย์ซาชิโกะ อิเดะ

๋Just Leaving It As It Is

“(T)here are the sutric, tantric and dzogchen levels. The message of the sutric level is how to overcome the Five Poisons. These are desire, anger, hatred, jealousy and ignorance. The three levels here kind of lead us in different ways, but the ultimate goal is one and the same, which is to free us from these poisons.”

“The key is how to apply the teachings into our lives. In the Sutra itself there are different schools or levels, the highest of which is the Middle Way or Madhyamika…The sutric path teaches us how to avoid them using antidotes. The tantra teaches how to transform the Poisons without avoiding them. Dzogchen teaches how to liberate the Poisons without making the effort either of avoiding or transforming them. Just liberate itself. Just leaving it as it is. So these three have different methods, but the same purpose. The ultimate goal is the same. Either you come by airplane, by ship or by road, you come to Bangkok. It depends on financial resources, time, so many factors. It does not mean one is better than another. Each is good and appropriate in its own way.”

Nyima Dakpa Rinpoche on Bon and Dzogchen

มีมรรควิถีแบบสูตระ (พระสูตร) ตันตระ และซกเช็น หัวใจของมรรควิถีแบบสูตระคือการเอาชนะยาพิษ (กิเลส) ทั้งห้า อันได้แก่ โลภะ โทสะ เกลียดชัง ริษยา และโมหะ สามมรรควิถีนี้นำเราไปสู่หนทางที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักเหมือนกันคือการทำให้เราหลุดพ้นจากยาพิษเหล่านี้

ประเด็นหลักคือการประยุกต์คำสอนมาใช้ในการดำรงชีวิต ในวิถีแบบสูตระมีหลายสำนัก ที่สูงสุดคือทางสายกลางหรือมาธยามิกะ มรรควิถีสูตระสอนให้เราหลีกเลี่ยงยาพิษเหล่านี้ โดยใช้สิ่งอื่นมาแทนที่ (เช่น การบ่มเพาะความกรุณาเพื่อขจัดความโกรธ การบ่มเพาะความรักความเมตตาเพื่อขจัดความอิจฉาริษยา) ตันตระสอนให้เราเปลี่ยนยาพิษเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องขจัดมันออกไป ซกเช็นสอนให้เราหลุดพ้นจากยาพิษโดยไม่พยายามขจัดหรือเปลี่ยนมัน เพียงปล่อยให้มันเป็นแบบที่มันเป็น (เพียงแต่เราเข้าใจสภาวะเดิมแท้) นี่เป็นวิธีการสามอย่างที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเดินทางทางเครื่องบิน ทางเรือ หรือทางรถยนตร์ คุณก็มาถึงกรุงเทพได้ มันขึ้นกับว่าคุณมีเงิน เวลา หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้หมายความว่าวิธีใดดีกว่าวิธีใด แต่ละวิธีดีและเหมาะสมในวิธีของมันเอง

ตำสอนของญีมา ทรักปะ ริมโปเชเกี่ยวกับเพินและซกเช็น

Learn How to Look into Your Inner Mirror

“Material quality is good for external level. Internal level, on the other hand, is very much on your own. It remains with you and will always be with you. It is your most trusted friend. This is the main message of Buddha, to teach these gradual steps. It is to refine your inner being. I have been using the word ‘inner being’, but we can also use ‘your mind.'”

“So it is often mentioned in our text to try to see your inner mirror. Don’t project outwards, but learn how to look into your inner mirror. Because often we are not looking into our inner mirror. We keep on talking about the inner mirror but we are not actually looking into it. What we have been doing is mostly looking for the outside mirror to find out who we are. But looking at the outer mirror, we are not looking at ourselves. We are merely looking at our reflections. So Buddha Tonpa Sherab is trying to point out–Look at yourselves, not at your shadows. Shadow is not you. Yourself is you yourself as you are as who you actually are. That is the essence of all the teachings, to self-realize.”

Excerpt of Nyima Dakpa Rinpoche’s teaching on Bon and Dzogchen, Body and Mind Conference, Chulalongkorn University, December 2006.

คุณภาพของสิ่งต่างๆมีประโยชน์เฉพาะเพียงภายนอกเท่านั้น คุณภาพภายในเป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูแลเอง สิ่งนี้จะอยู่กับคนและจะเป็นของคุณตลอดไป สภาวะภายในคือเพื่อนที่คุณเชื่อถือได้มากที่สุด นี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ทรงสอนลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการทำให้ความเป็นตัวตนภายในกระจ่างขึ้น อาตมาใช้คำว่า “ตัวตนภายใน” แต่เราอาจจะใช้คำว่า “จิต” ก็ได้

ในคัมภีร์มักจะพูดเสมอให้เราพิจารณากระจกภายใน อย่าส่องเพียงภายนอก แต่จงเรียนรู้ที่จะมองเข้าไปที่กระจกภายใน ทั้งนี้เพราะบ่อยครั้งเราไม่มองดูกระจกภายในของเราเลย เราชอบพูดเกี่ยวกับกระจกภายใน แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองเข้าไปเลย สิ่งที่เราชอบทำกลับเป็นการมองหากระจกภายนอก เพื่อทำความรู้จักตัวตนของเรา แต่การมองกระจกภายนอกไม่ทำให้เรารู้จักตัวตนของเรา เราเพียงแค่ได้พิจารณาภาพสะท้อนของเราเท่านั้น พระพุทธเจ้าเติมปา เชรับทรงพยาพยามสอนเราว่า “จงมองไปที่ตัวคุณเอง ไม่ใช่ที่เงาของคุณ เงาไม่ใช่ตัวคุณ คุณเป็นตัวคุณเองในลักษณะที่คุณเป็นสภาวะที่คุณเป็นจริงๆ” นั่นคือสาระของคำสอนทั้งหลาย คือ การตื่นรู้ด้วยตัวเอง

บางส่วนจากคำสอนของญีมา ทรักปา ริมโปเช เกี่ยวกับเพินและซกเช็น ที่การประชุมกายกับใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธันวาคม 2549

Khadiravana (2)

An important part of the Vasutara construction project is to build these toilets near the site of the  Pavillion. We hope the Pavillion will be finished in August. The Foundation is grateful to all the supports. However, the fund raised is still far from the cost of the Pavillion. We still welcome donations. More detail on this will be posted soon.

Rainbow on the way back to Bangkok


Khadiravana

These past four days I went to Khadiravana to get away from city life and to see the progress of the construction of Vasutara Pavillion. We took this opportunity to hang tall prayer flags to welcome Buddhist Lent. This style of hanging prayer flags is inspired by Triten Norbutse Monastery in Nepal

Yontan is helping Uncle Lerd and Uncle Dom make flag poles and tie them with prayer flags.

Khadiravana’s scenery before sunset

Prostration in Modern World

Suan Nguen Mee Ma Publications, in cooperation with the Thousand Stars Foundation, cordially invites interested persons to attend a forum on “Prostration in Modern World: Is it Possible to Continue the Tradition?” on Saturday 2 August 2008, 1-4 pm at Conference Room 101, Faculty of Economics, Thammasat University.

The Forum (in Thai) is an official opening of the book “Thaep Thulee Din” by Dr. Krisadawan Hongladarom and Worawanna petchkij, published by Suan Nguen Mee Ma.

เวทีเสวนา
“การกราบจาริกแสวงบุญในโลกสมัยใหม่ สามารถสืบสานประเพณีเดิมแท้ได้หรือไม่?”
วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.    ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.    การร่ายรำเทวโยคะตามแนวพุทธวัชรยานเนวาร์
โดย ธนะพล  วิรุฬหกุล (ครูตั๋ม)
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.    อาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์ กล่าวเปิด
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.     ชมเทปบันทึกรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” ตอน “การกราบจาริกแสวงบุญ” ของ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ฉบับตัดต่อใหม่)
๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐    ความในใจจากสหายธรรมและเบื้องหลังของ “แทบธุลีดิน” โดย มิว เยินเต็นและวรวรรณา เพ็ชรกิจ
๑๔.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.     เสวนา “การกราบจาริกแสวงบุญในโลกสมัยใหม่ สามารถสืบสานประเพณีเดิมแท้ได้จริงหรือไม่?”

วิทยากร :
๑. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
๒. เชน สุวิกะปกรณ์กุล
(เจ้าของสำนักพิมพ์ Serindia Publications)
๓. อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์
(ผู้จัดการบริษัทสาระดี ผู้ผลิตรายการ
“เรื่องจริงผ่านจอ”)
ดำเนินรายการโดยจิตกร บุษบา

๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.     ช่วง ถาม – ตอบ

พร้อมชมหนังสือและอุปกรณ์ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนาธิเบตวัชรยาน และการเปิดตัวหนังสือ “แทบธุลีดิน ๑๘ วัน ๘๐ กิโลเมตร กับการจาริกแสวงบุญบนหลังคาโลก” บันทึกโดย กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

องค์กรร่วมจัด
มูลนิธิพันดารา และสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

สำรองที่นั่งและเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ที่
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒ ๕๖๘๗, ๖๒๒ ๐๙๕๕  โทรสาร ๐๒-๖๒๒ ๓๒๒๘
อีเมล publishers@suan-spirit.com เว็บไซต์ http://www.suan-spirit.com