Skip to content

Stupa Construction Has Already Begun

In one single afternoon I met people of different backgrounds, habitual tendencies and social classes. But the person who inspired me most was a taxi driver from Udorn.

บ่ายวันหนึ่ง ดิฉันพบผู้คนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวและการงานต่างกัน มีนิสัยใจคอต่างกัน และมาจากชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่บุคคลที่สร้างความประทับใจให้แก่ดิฉันที่สุดคือคนขับรถแท็กซี่จากอุดร

He was amazed to find out that the language Yontan and I speak was Tibetan. He said driving for more than 10 years in Bangkok, he never met a Tibetan, never heard such an exotic language.

เขาแปลกใจที่พบว่าภาษาที่ดิฉันกับเยินเต็นพูดเป็นภาษาทิเบต เขาขับรถมามากกว่า 10 ปีในกรุงเทพ แต่เขายังไม่เคยพบชาวทิเบต ไม่เคยได้ยินภาษาแปลกๆเช่นนี้

He talked about natural disasters in Burma and China and how important it was to practice the Dharma.

เขาพูดถึงภัยธรรมชาติในพม่าและจีนและความสำคัญของการปฏิบัติธรรม

We presented him our stupa postcard, pictures of Tara and Guru Rinpoche and other materials of the foundation we have with us. He kept looking at the stupa poscard. When the car had to go, he put the postcard in his left hand. When it stopped at red light, he used his two hands to look at it carefully again.

เราให้โปสการ์ดรูปพระสถูป รูปพระแม่ตาราและพระคุรุ ริมโปเช และเอกสารอื่นๆที่ดิฉันกับเยินเต็นมีติดตัว เขาดูโปสการ์ดครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อต้องขับรถ เขาก็เอาโปสการ์ดไว้มือซ้าย เมื่อรถติดไฟแดง เขาก็ถือด้วยสองมือ และดูอย่างพินิจพิเคราะห์

He was surprised to find that it was a retouch. He said the Tara Great Stupa made him want to build a stupa for his parents and relatives. I rejoiced in his wish but asked him to also be a part of the great cause we are doing for all sentient beings, not only for one’s own family.

เขาแปลกใจที่รูปที่เห็นเป็นภาพจากคอมพิวเตอร์ เขาบอกว่าพระศานติตารามหาสถูป ทำให้เขาอยากสร้างพระสถูป ให้พ่อแม่และญาติพี่น้อง ดิฉันยินดีกับเขาแต่บอกเขาว่าอย่าลืมช่วยสร้างพระสถูปเพื่อสัตว์ทั้งหลาย ไม่ใช่เพียง เพื่อครอบครัวของเราเอง

He said if there were hundreds of rich Tibetans in Thailand, the stupa could be finished in one month. I told him that it didn’t have to be Tibetan. Thais and peoples of our nationalities and faiths can join hands in building the stupa. The stupa doesn’t belong to Tibetans along. It belongs to everybody.

เขาบอกว่าถ้ามีคนทิเบตร่ำรวยหลายร้อยคนในเมืองไทย พระสถูปสร้างเสร็จแน่นอนภายในหนึ่งเดือน ดิฉันบอกเขาว่าคนสร้างไม่จำเป็นต้องเป็นชาวทิเบต คนไทยและประชาชนไม่ว่าชนชาติใด ศาสนาใดก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างพระสถูปได้ทั้งสิ้น พระสถูปไม่ได้เป็นของชาวทิเบตเท่านั้น แต่เป็นของทุกๆคน

I congratulated him for rejoicing in this great project. Rich people could be indifferent when they hear about the stupa construction project. Poor people, on the other hand, think how fortunate they are to be involved in this wonderful work.

ดิฉันแสดงความยินดีต่อการอนุโมทนาบุญของเขา คนรวยอาจรู้สึกเฉยเมยเมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ การก่อสร้างพระสถูป คนจนในทางตรงกันข้ามกลับคิดว่าพวกเขาโชคดีที่มีส่วนร่วมในงานอันมหัศจรรย์นี้

Reflecting over the experiences this past week, particularly this man, I told my student the stupa construction has already begun. Smiles, excitement, devotion and trust are bricks and stones. A little stupa has already been constructed in the heart of those who rejoice in our work. Even one baht is an invaluable contribution. I told myself I would never be tired in reaching out to more and more people. Although I can’t go on a pilgrimage on the roads, or stay in a solitary retreat as I have planned, my everyday living is a pilgrimage and a retreat which are equally great.

นึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะการพบชายคนนี้ ดิฉันบอกลูกศิษย์ว่าการสร้างพระสถูปได้เริ่มแล้ว รอยยิ้ม ความตื่นเต้น ศรัทธา และความเชื่อมั่นคือก้อนหินและกองอิฐ พระสถูปองค์เล็กๆได้เริ่มเกิดแล้วในหัวใจของ ผู้ที่รู้สึกอนุโมทนาบุญ แม้เพียงบาทเดียวก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ดิฉันบอกตัวเองว่าจะไม่มีวันเหนื่อยกับการออก ไปหาผู้คน แม้ว่าดิฉันจะไม่สามารถไปเดินจาริกแสวงบุญหรืออยู่จำศีลปลีกวิเวกเหมือนที่ตั้งใจ แต่ทุกๆวันของดิฉันก็คือ การจาริกแสวงบุญและการจำศีล ที่วิเศษไม่ยิ่งหย่อนกว่าการไปใช้ชีวิตบนถนนหรือการอยู่ในป่าเขาเพียงลำพัง

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: