Skip to content

The Day We Wanted to Walk

20 พฤศจิกายน 2551
เช้าวันนั้น ฟ้าใส ขอบฟ้าหิมาลัยปรากฏเบื้องหน้า ท่ามกลางความจอแจของชีวิตในกาฏมาณฑุ เป็นอีกหนึ่งวันในเนปาลที่รถไม่วิ่งและถนนถูกปิด “ประท้วง” นั่นคือการสื่อสารของประชาชนที่ต้องการบอกรัฐบาลว่าพวกเขาไม่พอใจที่มีเด็กนักเรียนถูกลักพาตัวและถูกสังหาร
ท่านธัมมปาโล พระอาจารย์ชาวเนวาร์จากวัดสระเกศที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธเถรวาทในเมืองปาตันเตือนให้พวกเรา (ตัวดิฉัน เยินเต็น และน้องๆจากรายการโทรทัศน์) ไม่ประมาท อย่าออกไปไหน ถ้าไม่จำเป็น ถ้าต้องไป ก็ต้องเดินไป อย่าเสี่ยงใช้รถ เพราะอาจถูกปาก้อนหินได้
เราตัดสินใจเดินไปพระมหาสถูปโพธนาถในย่านชาวทิเบตแม้จะรู้ว่าต้องใช้เวลาเดิน 3 ชั่วโมง เมื่อปรับทัศนคติว่าเราอยากเดิน การเดินทางก็เต็มไปด้วยความสุข ฉันสังเกตสีหน้าของผู้คนที่ร่วมเดินทางบนถนน แววตาไม่มีความขุ่นเคือง พวกเขายิ้มให้ด้วยไมตรี ไม่มีความหงุดหงิดเพราะถนนปิด ทุกคนบอกกันและกันว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเดิน
พ่อชาวอินเดียแบกลูกสาวผมยาวไว้บนบ่าเดินเข้ามาใกล้
“จะไปไหนกัน”
“โบดา” (ชื่อท้องถ่ินของโพธนาถ)
“อยากได้ไกด์มั๊ย”
“ไม่อยาก เราไปกันเป็น”
“เสียดายจัง ผมตกงาน เลยมาขอพรจากพระปชูปฏินาถ บ้านเกิดผมอยู่ที่อินเดีย”
“ครอบครัวคุณมาด้วยหรือเปล่า”
“มา นี่ลูกสาวผม แล้วก็ภรรยาผม”
“อย่างน้อยคุณมีครอบครัวมาอยู่ด้วย อีกหน่อยคุณก็จะได้งานทำ”
ฉันเอื้่อมมือไปจับมือเด็กหญิง สัมผัสแห่งมิตรภาพอบอุ่น ฉันล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า หยิบได้โบว์รัดผมสีเขียวที่ชอบใช้ ฉันมอบให้แก่เด็กหญิงคนแปลกหน้า เธอหัวเราะเสียงดัง ดวงตาเปล่งประกายแห่งความสุข
ฉันยิ้มรับฟ้าใส ก้าวเท้าไปพร้อมกับสวดคาถาตารามนตรา ขอความรักความเมตตาแผ่ไปในอากาศ ให้แก่ทุกชีวิตในกาฏมาณฑุ ให้แก่สรรพชีวิตในโลก

stupa

A glimpse of the Maha Stupa after a three-hour walk on the strike day,

Kathmandu, 20/11/08

on-the-way1yt-with-monk1

Resting on the way with the TV crew and Sarita, our Newar friend; Yontan and Ven. Dharmapalo

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: