Teaching on Medicine Buddha

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าหมอยา” ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว 11 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-15.30 น.

งานประกอบด้วยเสวนาพันดาราประจำเดือนมีนาคมเรื่อง “การปฎิบัติบูชาพระไภษัชยคุรุ” การซักถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัชรยาน และจบด้วยพิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 

 

*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน* 

 

ตามที่มูลนิธิพันดาราได้จัดเสวนาและนิิทรรศการเกี่ยวกับการแพทย์ทิเบตพร้อมทั้งเปิดบ้านมูลนิธิให้คนไข้ได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ชาวทิเบตมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่ท่าน   กุงกา ซังโป ริมโปเชเดินทางมาประเทศไทย มูลนิธิถือเป็นนิมิตดีที่จะให้ท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุ ผู้เผยแผ่คำสอนเกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต และประกอบพิธีมนตราภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านมูลนิธิ และแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัดรักษา 

 

กำหนดการ

8.30 น. ลงทะเบียน

9.00 น. เสวนาพันดาราเรื่อง “การปฏิบัติบูชาพระไภษัชยคุรุ” 

10.15 น. พักรับประทานน้ำชาและอาหารว่าง

10.30 น. ซักถามเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุ การปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธทิเบต 

11.45 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและสนทนาธรรมตามอัธยาศัย (ในระหว่างนี้พระอาจารย์จะสวดมนตร์ “วังดรุบ” เพื่อขอพรก่อนทำพิธี)

13.30 น. พิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

15.30 น. เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ 

*ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมนตราภิเษกทุกท่านจะต้องเข้าร่วมเสวนาพันดาราด้วย เป็นความประสงค์ของพระอาจารย์ที่จะให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติบูชาพระไภษัชยคุรุและการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธทิเบต

*มูลนิธิมีอาหารมังสวิรัติ น้ำชา กาแฟ ขนม ผลไม้ บริการผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์และร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่ม มูลนิธิจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

บุญกุศลอันยิ่งใหญ่คือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตผู้ป่วย

3 thoughts on “Teaching on Medicine Buddha

 1. MayT

  T^T เสียใจมากเลยครับ

  รู้ข่าวนี้ก็วันนี้ตอนเช้าแล้ว ผมมีศรัทธาในพระไภสัชยคุรุพุทธเจ้ามากตั้งแต่ได้อ่านพระสูตรฯ

  แต่วันที่ 29 ไม่ว่างซะแล้ว

  Reply
 2. Krisadawan Hongladarom Post author

  ต้องขออภัยที่แจ้งข่าวช้าค่ะ ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าริมโปเชจะอยู่เมืองไทยได้ถึงสิ้นเดือน ในโอกาสหน้าคงจะได้จัดอีก

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.