Skip to content

Full Moon Retreat, Visakhapuja 2009

English text, please see the previous post.

“สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อศานติและความสุข”

สถานที่: ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

วัน-เวลา: เย็นวันที่ 8 พฤษภาคม – เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2552

ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

มูลนิธิพันดาราร่วมกับสถาบันสุขศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิและสวดมนตร์ภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชา และสั่งสมบุญบารมีสำหรับพระศานติตารา มหาสถูป 

พระมหาสถูปเป็นสัญลักษณ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน การปฏิบัติธรรมนี้จะทำกันทั้งคืนภายใต้สถูปมนตร์ประภัสสร ผู้เข้าร่วมจะมีเวลานั่งสมาธิ พร้อมกับได้สวดภาวนามนตราแห่งความรักอันเป็นการบ่มเพาะความกรุณาในหัวใจ อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนี้จะน้อมนำให้ท่านมีความสุขศานติภายในจิตใจ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และมีส่วนร่วมในการรังสรรค์ให้เกิดสันติภาพในโลก การปฏิบัติภาวนานี้ยังเป็นการชำระล้างกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ 

ศูนย์ขทิรวันเป็นธรรมาศรมแบบทิเบตภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหิน-ป่าละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ขทริวันรายรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ และป่า เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำสมาธิภาวนาและทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พระมหาสถูปจะเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ขทิรวัน การปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ 

โปรแกรม

5.30 pm เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน ทำความรู้จัก ชมทิวทัศน์งดงาม

6.15 pm ปฐมนิเทศ

6.30-7 pm อภิวาทโยคะ

7-8 pm มนตราแห่งความรัก

8-10 pm ถวายดวงประทีปและเวียนเทียน ณ สถูปมนตร์และบริเวณที่จะ

สร้างพระมหาสถูป

10-10.30 pm รับประทานเครื่องดื่มและผลไม้

10.30 pm -1 am นั่งสมาธิ

1-4 am พักผ่อน 

4-6 am นั่งสมาธิและสวดมนตร์ภาวนา

6-6.45 am ฝึกปฏิบัติ “ชี่” เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

6.45-7.15am ถวาย “ซัง” เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต 

7.15-8 am รับประทานเครื่องดื่มและผลไม้

หมายเหตุ: 1. กรุณารับประทานอาหารเย็นก่อนเดินทางมาถึงศูนย์ ผู้จัดจะเตรียมเครื่องดื่่มและผลไม้ไว้บริการในเวลาค่ำและเช้า 2. กรุณานำผ้าคลุมไหล่ หรือเสื้อแจ็คเก็ตบางๆ และถุงนอน อากาศอาจเย็นในตอนกลางคืน  

ติดต่อ:

แจ้งความจำนงที่ 1000tara@gmail.com, or phone 086 977 5867; 086 564 0564; 02 528 5308.

มูลนิธิพันดารา: 1000tara@gmail.com, http://www.thousand-stars.org; http://www.taragreatstupa.org. 

Tel. 66 (81) 343 1586, 66 (86) 977 5867

สถาบันสุขศาสตร์:  Sukkasart@gmail.com, http://www.sukkasart.com Tel: 66(0)81 858 3823

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: