Skip to content

Archive for

A Day with Leprosy Patients

30 เมษายน 2552

a

ดิฉันได้รับเชิญจากอ. เบญจมาภรณ์​ สถาบันราชประชาสมาศัยให้ไปบรรยายเกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบทิเบตให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ดิฉันรับคำเชิญด้วยใจเปี่ยมสุข แม้จะไม่ได้เรียนหมอหรือพยาบาลมา แต่ดิฉันรู้ว่าอาชีพเหล่านี้มีคุณค่าเพียงไร หากจะมีอะไรที่ดิฉันจะทำได้เพื่อให้ผู้ดูแลและให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ดิฉันก็ยินดีจะทำ

ข้อคิดจากครู

ดิฉันนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์เมื่อคราวท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง “ไม่มีสถานที่ใดที่มีความหมายอย่างแท้จริงในโลกนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นภาพมายา เป็นสิ่งที่ไม่จีรัง แต่หากจะมี ก็คือสถานที่ที่ผู้สร้างและผู้ทำงานอยู่ในนั้นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น โรงพยาบาลคือสถานที่เช่นนั้น แพทย์ พยาบาล คือพระโพธิสัตว์”

สถาบันราชประชาสมาศัย

สถาบันราชประชาสมาศัยเป็นสถาบันที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคที่สังคมรังเกียจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคก็มักรู้สึกว่าตัวเองมีตราบาป แม้ว่าจะรักษาหายแล้ว พวกเขาก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะคนในชุมชนไม่ให้การต้อนรับ

ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ที่สถาบัน พวกเขาอยู่กันเหมือนพี่น้อง แม้ว่าบางคนจะนั่งหน้าเศร้า จิตตกเพราะถูกครอบครัวทอดทิ้ง แต่เราก็เห็นแววตาแจ่มใส และสีหน้าเบิกบานของคนไข้หลายคน บางคนร้องเพลงเสียงหวานให้ฟัง ในยามนั้น ดูเหมือนว่าผู้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ อคติในสังคมไม่มีอยู่ มีเพียงผู้ร้องเพลงกับผู้ฟังที่ไม่เคยรู้จักกัน และพยาบาลที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ

ืืnurse

การบรรยายของดิฉันสองชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านไปด้วยดี เมื่อบรรยายเสร็จ มูลนิธิมอบหนังสือแทบธุลีดินและแสงจันทร์เหนือยอดสนให้สถาบัน เนื่องจากดิฉันต้องรีบเดินทางไปสิงคโปร์ คณะผู้จัดจึงช่วยดูแลสินค้าของมูลนิธิให้ เรานำสินค้าทิเบตไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันได้มีโอกาสทำบุญกับมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาจากสถาบันก็ได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลาวสุตาราเป็นจำนวน 1,860 บาท

give pict to nurse

วันศุกร์ที่ผ่านมา อ. เบญจมาภรณ์ได้นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 7800 บาทมามอบให้ มูลนิธิจะได้นำรายได้ส่วนนี้ไปสมทบกองทุนสมาธิภาวนาและบำรุงรักษาศูนย์ขทิรวัน ในการนี้ มูลนิธิได้มอบภาพถ่ายจากหิมาลัย 2 ภาพให้แก่สถาบันเพื่อไปติดที่วอร์ดของคนไข้ ภาพเหล่านี้โดยความอนุเคราะห์ของคุณวานซลี เต็ง (Vance Lee Teng) กัลยาณมิตรและอาสาสมัครของมูลนิธิ เราหวังว่าภาพถ่ายจะทำให้คนไข้มีจิตใจเบิกบานร่าเริงขึ้น ให้พวกเขาปล่อยวางจากความคิดและความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจพวกเขา

Bugslock

bugslockThe Thousand Stars Foundation would like to thank Dadriba Ltd  for kindly giving us 100 bugslock wrist bands to be used at Khadiravana Center. Bugslock is a mosquito-repelling product made from 100% natural plant oils (30% Citronella essential oils). These bands are gifts particularly for retreatants and volunteers when they do outdoors activities. We will use them for the first time at the upcoming full moon retreat. http://www.bugslockthailand.com

Special thanks to Aj Metis Tansuwan for introducing us to this product.

มูลนิธิพันดาราขอขอบพระคุณบริษัทดาดริบาที่มอบสายรัดข้อมือกันยุงทำจากสมุนไพร 100 เส้น ให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิจะได้ลองใช้เป็นครั้งแรกในงานสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์เมธิส ตันสุวรรณที่ช่วยประสานงานและแนะนำให้มูลนิธิได้รู้จักผลิตภัณฑ์กันยุงของดาดริบา ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยค่ะ

Thanks

The Foundation would like to acknowledge the following donations and supports with thanks.

 

For the Tara Great Stupa/Phapa Project

– สมทบกองทุนพระศานติตารามหาสถูป 

คุณพรรณนิภา เหล่าศิริพจน์ 1000 บาท 

– สมทบทุนโครงการ “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง”

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ 2 กอง (กองละ 1000 บาท)

คุณจิตต์ ตัณฑเสถียร 2 กอง

ครอบครัวคุณแม่แต้ ซัวเตียง 1 กอง

คุณกานตพร พฤกษผา 1 กอง

คุณปัทมา พฤกษผา 1 กอง

 

Supporting the Foundation’s Activities

-ทำบุญส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา 

คุณปิยะพันธ์ และคุณธิดารัตน์ พฤกษผา 5,000 บาท

เงินจากกล่องบริจาค 900 บาท

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์มอบหนังสือ Dharmodynamics ให้อีก 20 เล่ม เพื่อให้มูลนิธิจำหน่ายนำรายได้มาส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิ 

 

Offerings, Lunch and Snacks

– คุณปราณี ดาราประเสริฐกุล เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 

– คุณลัดดา ปราณี เหมือนมาด นัท ครอบครัวพฤกษผา และผู้ร่วมเสวนาหลายท่านนำดอกไม้ พวงมาลัย ผลไม้และขนมมาไหว้พระและเลี้ยงผู้ร่วมงาน 

 

Volunteer Work

– นุช นัท อาสาสมัครช่วยงาน 

Past Event: White Tara Practice

May 30, 2009

practice

We also took a good opportunity to do White Tara practice after the seminar. Many patients came. We meditated on White Tara, Lady who grants healing and long life blessings, and recited her heart mantra together. The message that I urged everyone is that there is no time to waste. We must exert ourself in the dharma and practice diligently.

Past Event: Pandara Seminar

May 30, 2009

talk

The Foundation house was alive again  with old friends, volunteers and new members. We gathered to talk about Buddha-dharma. This time Aj Soraj led a talk on “Three Visions” based on the commentary by Dezhung Rinpoche. This commentary is published by Wisdom Publications containing about 500 pages. Aj Soraj has finished the translation into Thai. So he took this opportunity to share the good news with us.

The three visions are “impure vision of beings in Samsara,” vision of experience by those who are on the dharma path,” and “pure vision of the Buddhas”.

After the talk, Chris (Karma Rangjung Dorje) gave a short presentation on his project of eight auspicious symbols in Tibetan Buddhism. Its purpose is to create products that contain auspicious symbols. Doing this, the project aims to bring auspiciousness to people in their everyday living. The proceeds will support the work of living enlightened beings. The Foundation rejoices in his sublime motivation and is happy to work with him in promoting Tibetan art.

Light of Dharma

tn

ถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆ สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น

ขอแสงแห่งธรรมส่องใจเราให้สว่างไสวตลอดไป 

If we think positively, positive things will happen.

May the light of dharma illuminates our hearts forever.

News: Activities May – August 2009

News

May-August 2009

The Foundation organizes various events for a better understanding in Buddhism, Tibetan/Himalayan art and culture and to promote love and peace in society.

May

เสวนาพันดาราและการปฏิบัติบูชาพระโพธิสัตว์ตารา เนื่องในเดือนแห่งวิสาขบูชา (30 พฤษภาคม 2552)

มูลนิธิพันดาราจะจัดเสวนาพันดาราครั้งที่ห้าเรื่อง “คำสอนในพุทธศาสนามหายาน: การเห็นสามระดับ” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 10-12 น. ณ บ้านมูลนิธิ

ต่อจากเสวนาจะเป็นกิจกรรมพิเศษ “การปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาว” เวลา 13-14.30 น. นำการภาวนาและแนะนำวิธีการนั่งสมาธิโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Pandara Seminar on Mahayana Buddhism & White Tara Practice to celebrate Vesak, May 30, 2009

Talk: Three Visions in Mahayana Buddhism by Dr. Soraj Hongladarom, 10 am – 12 noon

Guided meditation: White Tara Practice, 1-2.30 pm led by Dr. Krisadawan Hongladarom

Venue: Foundation House, Ladprao 11

June

1. การอบรมฑากินี (6-7 มิถุนายน 2552) ศูนย์ขทิรวัน
Dakini Training, June 6-8, 2009, Khadiravana Center

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 (7-8 มิถุนายน 2552) จัดร่วมกับสถาบันสุขศาสตร์
2nd Full Moon Retreat, evening June 7 – morning June 8, Khadiravana Center, organized with Sukkasart Institute

3. เสวนาพันดารา ครั้งที่ 6 เรื่อง “พระคุรุปัทมสัมภวะ”วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 10-12 น. บ้านมูลนิธิพันดารา

Pandara Seminar on Guru Padmasambhava Saturday June 27, 2009 10 am -12 noon, Foundation House

July

1. การเดินทางไปทิเบต “แปดวัดแห่งศรัทธา หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์” (3-10 กรกฎาคม 2552)
Trip to Tibet “Eight Temples of Faith, One Sacred Lake” July 3-10, 2009

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 3 เพื่อฉลองวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เย็นวันที่ 7 ถึง เช้าวันที่ 8 ทะเลสาบนัมโซ ทิเบต
3rd Full Moon Retreat to celebrate Asarnhapuja & Beginning of Buddhist Lent, evening July 7 – morning July 8, Namtsho lake, Tibet

August

1. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 4 เย็นวันที่ 6 – เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ศูนย์ขทิรวัน
4th Full Moon Retreat, evening August 5 – Morning August 6, Khadiravana Center

2. “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง” (12 สิงหาคม 2552)
Phapa Ceremony for the Tara Great Stupa at Wat Bovornives, August 12, 2009

Trungpa

with audience

Kris at Trungpa's talk

Some reflections on today’s seminar on Trungpa Rinpoche.

วันนี้ดิฉันมีโอกาสไปร่วมเสวนาเกี่ยวกับท่านทรุงปะ ริมโปเช ธรรมาจารย์ในสายวัชรยานที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุด ผู้ร่วมเสวนาอีกสองท่านคืออาจารย์สุลักษณ์กับคุณวิจักขณ์

สองชั่วโมงที่เราได้คุยกันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า เราพูดกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตของทรุงปะ สิ่งที่ท่านสอน ยานทั้งสาม ชัมพาลา หลายคนถามปัญหาคาใจโดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องเพศสัมพันธ์และตันตระ

บางส่วนจากการสนทนา
มุมมองของดิฉัน:

ถาม: ได้อะไรจากคำสอนของทรุงปะริมโปเช
ตอบ: ท่านทำให้เราเห็นว่าสภาวะอริยะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ภายในใจเรา แม้ว่าจะไม่เคยปฏิบัติธรรมกับท่าน ไม่ใช่ลูกศิษย์ หรือหลานศิษย์ แต่ท่านทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ครู” บุคคลที่เปลี่ยนหัวใจของเราได้ ท่านเป็นตัวอย่างของ “ครู” ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของศิษย์แม้ว่าท่านจะละสังขารไปตั้งแต่ปี 1987 คำสอนหนึ่งที่ท่านเน้นคือจงไปเหนือเปลือกที่เราสร้างขึ้นมา ดูท่านเป็นกระจกเพื่อให้เข้าใจตัวเอง

ถาม: ตันตระคืออะไร
ตอบ: คำนี้หลายครั้งถูกมองไปในแง่ลบ เช่นเกี่ยวโยงกับเพศสัมพันธ์ที่เป็นตัณหา เกี่ยวโยงกับคัมภีร์ที่เราไม่รู้จัก แต่ตันตระเป็นมรรควิถีที่เน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็นวิทยาธรและฑากินีผู้มีจิตตรัสรู้ ตันตระสอนให้เราเปลี่ยนตัวเราจากผู้ที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ ตันตระสอนให้เราอยู่แบบผู้ยิ่งใหญ่ ท่านทรุงปะใช้คำว่า “อยู่แบบกษัตริย์” เป็นผู้เข้าถึงศูนยตาและธรรมชาติ ซึ่งก็คือผู้เข้าใจจิตของตัวเองนั่นเอง

หนังสือใหม่เกี่ยวกับท่านทรุงปะ (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย) หาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา แนวคิดเรื่องการฝึกตนแบบชัมพาลา อ่านได้จาก http://vichak.blogspot.com

Khadiravana, May 2009

One day after the rain:
Krathumthong
Golden “Kradumthong” in bloom
Wangpo at Khadira
Wangpo with the mantra stupa & Vasutara in the background
foggy Khadira
Foggy Khadiravana
Khadira sm
Greeny Khadira trees some of which were planted by volunteers last year.

Great Steps of the Tara Great Stupa

May 23, 2009
cam 09-2

On behalf of the Tara Great Stupa team, I would like to update the reader on this noble project. We are entering the third year with strong determination, unfailing faith and commitment to promote love and peace in the world.

Section small

Phapa Ceremony at Wat Bovornives

On August 12, 2009 the Foundation will organize a “phapa” ceremony at Wat Bovornives, chaired by Venerable Dr. Anil Sakya, assistant to the secretary of His Holiness the Supreme Patriarch of Thailand. This is a chance for all of us to make merit together for the Great Stupa, particularly in making donations for the building of the Stupa’s base. The construction is expected to begin in September 2009.

How to Make Contributions to the Stupa

The Foundation would like to invite you to be a patron/official member of this great event. Please email 1000tara@gmail.com for detail or call Dr. Krisadawan at 081 343 1586 by the end of this month.
postcard small

Works & Activities Up till Now
The following works and activities related to the building of the Great Stupa were carried out from May 2007 till present:

2007
-Prostration pilgrimage in Tibet to accumulate merit for the Stupa project. Story about the Stupa was broadcast on TV for the first time in August this year.
-Layout, design and plan of the Stupa
-Engineering survey for the land’s height and to locate the heart of the Stupa site
-Appointments of the Stupa working teams and advisory board
-Field trips to Tibet to study how Tibetan stupas are built and to consult the Stupa spiritual supervisor Kundrol Mongyal Lhasay Rinpoche
-Exhibitions on the Stupa at a conference on “Happiness in Modern Society” and a seminar on “Weaving Art through Peace,” at Chulalongkorn University.
-White Tara empowerment and Dharma teachings by Ringu Tulku Rinpoche
-Building of the first and second Mantra Stupa of Clear Light to remove obstacles that hinder construction and other dharma works and for mantra to spread in the air bringing auspiciousness to all beings.

2008
-Land requesting ceremony and Guru Rinpoche Empowerment by Kundrol Mongyal Lhasay RInpoche and Sang-ngak Lingpa Rinpoche
-Field trips to Chiang Mai and Chaing Rai to study how Buddha images are casted.
-Architectural Model of the Stupa and blue prints
-Exhibitions of the Stupa model at Serindia Publications and Chulalongkorn University as part of the Mind and Life conference
-Stupa documentary film
-Event on “Beloved Tara” at the foundation house
-The Stupa model on display at the Buddha relics from Tibet event, Muangthong Thani
-Field trip to Kathmandu and the visit at Triten Norbutse Monastery to request blessings from Yondzin Tenzin Namdak Rinpoche and Nyima Dakpa Rinpoche
-Beginning of the construction of Vasutara Sala at Khadiravana Center
-Building of the third Mantra Stupa of Clear Light

2009
-Construction of the Vasutara Sala finished
-Detail on the Stupa on display at the Sala. In the near future the Stupa model will be placed here.
-Green Tara (Khadiravani Tara) and Medicine Buddha empowerments and dharma teachings by Kunga Sangbo Rinpoche
-Full moon retreats to create positive energy for the Stupa

สานฝันศานติตารา ปีที่สาม

มูลนิธิได้ดำเนินโครงการพระศานติตารามหาสถูป ณ ศูนย์ขทิรวัน ปีนี้เข้าปีที่สามแล้ว ในนามของคณะกรรมการสร้างพระมหาสถูป ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ทำบุญและให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิยังคงดำเนินโครงการพระมหาสถูปด้วยวิริยะ มุ่งมั่น และศรัทธาอย่างไม่สั่นคลอน เพื่อรังสรรค์ให้เกิดสันติภาพและความรักบนโลกมนุษย์ ดุจนาม “ศานติ-ตารา”

ในปีนี้เราจะดำเนินกิจกรรมมากมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการหาทุน การพัฒนาจริยธรรมในสังคม การส่งเสริมความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมทิเบต

“สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง”
กิจกรรมสำคัญที่จะเกิดในเร็วๆนี้ คือการทอดผ้าป่าที่ีวัดบวรนิเวศวรวิหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2552 โดยพระอาจารย์ดร. อนิล ศากยะ ผู้ช่วยเลขาของสมเด็จพระสังฆราชฯเป็นประธาน

มูลนิธิขอเรียนเชิญสมาชิก เพื่อนๆ และผู้สนใจทุกท่านร่วมเป็นกรรมการจัดงาน ร้อยหัวใจของเราเพื่อดำเนินโครงการอันทรงคุณค่านี้ให้แล้วเสร็จ เป็นการบ่มเพาะความรักความกรุณาในหัวใจและแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการเสียสละทำการงานยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งหลาย อันเป็นการธำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างฐานพระมหาสถูป

ทางมูลนิธิมีความตั้งใจจะก่อสร้างฐานพระมหาสถูปในเดือนกันยายน ศกนี้ กรรมการและผู้ทำบุญทุกท่านจะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นทองที่ฐานพระสถูป

ผู้สนใจเป็นกรรมการพระสถูป กรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com หรือ โทร 081 343 1586 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เรื่องราวการทำงานพระสถูปตั้งแต่พฤษภาคม 2550 ถึงปัจจุบัน

2550
-กราบอัษฎางคประดิษฐ์ในทิเบตเพื่อสั่งสมบุญบารมีสร้างพระสถูป เรื่องพระสถูปได้ออกอากาศเป็นครั้งแรกจากรายการเรื่องจริงผ่านจอซึ่งเดินทางไปด้วย
– ตั้งทีมทำงานพระสถูปประกอบด้วยสถาปนิก จิตรกร วิศวกร ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตศึกษา ผู้เชี่ยวชาญชาวทิเบต ทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่านกุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช พระอาจารย์ชาวทิเบต ผู้ควบคุมการก่อสร้างและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
-ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างพระสถูป
-วาดและออกแบบพระสถูปโดยจิตรกรไทย
-นำแบบไปปรึกษาพระอาจารย์ชาวทิเบตและนำลงคอมพิวเตอร์เพื่อทำภาพสามมิติโดยใช้สถานที่จริง
-เดินทางไปดูพระสถูปในทิเบต
-เดินทางไปดูการหล่อพระในทิเบต
-ทำรังวัดหาความสูงต่ำของที่ดินและสำรวจเพื่อหาใจกลางพระสถูป
-จัดนิทรรศการพระศานติตารามหาสถูปที่การประชุม “ความสุขในสังคมสมัยใหม่” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จัดนิทรรศการพระศานติตารามหาสถูปที่เสวนา “สานศิลป์สู่ศานติ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จัดงานมนตราภิเษกพระแม่ตาราขาวและบรรยายธรรมโดยท่านริงกุ ทุลกุ ริมโปเช
-สร้างสถูปมนตร์ประภัสสรองค์ที่หนึ่งและสองเพ่ื่อขจัดอุปสรรคในการทำงานและเพื่อให้มนตราได้แผ่ไปในอากาศอันจะนำมาซึ่งเป็นความเป็นสิริมงคลต่อทุกสรรพชีวิต

2551
-ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แบบทิเบตและพิธีขอที่ดินจากเทพยดาโดยท่านลาเซ ริมโปเช
-ดูงานการหล่อพระในเชียงใหม่และเชียงราย
-สร้างองค์สถูปจำลองเพื่อให้เห็นแบบสถาปัตยกรรมชัดเจนและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในระหว่างที่องค์จริงกำลังดำเนินการ
-จัดงาน “ตาราผู้เป็นที่รัก” เพื่อสั่งสมบุญบารมีในการสร้างพระสถูป
-จัดนิทรรศการพระศานติตารามหาสถูปที่สำนักพิมพ์ Serindia เป็นการแสดงองค์สถูปจำลองเป็นครั้งแรก
-จัดนิทรรศการพระศานติตารามหาสถูปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งของการประชุมจิตกับชีวิต
-อัญเชิญพระสถูปจำลองไปให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ที่งานพระธาตุทิเบต เมืองทองธานี
-เดินทางไปเนปาล เพื่อเยี่ยมวัดตรีเซ็น นอร์บุเซและขอพรจากพระอาจารย์ยงซิน เท็นซิน นัมดัก ริมโปเชและญีมา ทรักปา ริมโปเช
-สร้างสถูปมนตร์ประภัสสรองค์ที่สาม
-สร้างศาลาวสุตารา

2552
-ศาลาวสุตาราซึ่งจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาและที่ประดิษฐานองค์พระสถูปจำลองสร้างเสร็จสมบูรณ์
-จัดงานมนตราภิเษกพระแม่ตาราเขียว (ขทิรวนีตารา) พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และบรรยายธรรมโดยกุงกา ซังโป ริมโปเช
-จัดสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญในวันพระขึ้น 15 ค่ำเพื่อสั่งสมบุญบารมีเพื่อการสร้างพระสถูปและเพื่อให้โอกาสเพื่อนๆของมูลนิธิ ผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมทิเบต และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาสถูป