Skip to content

A Day with Leprosy Patients

30 เมษายน 2552

a

ดิฉันได้รับเชิญจากอ. เบญจมาภรณ์​ สถาบันราชประชาสมาศัยให้ไปบรรยายเกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบทิเบตให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ดิฉันรับคำเชิญด้วยใจเปี่ยมสุข แม้จะไม่ได้เรียนหมอหรือพยาบาลมา แต่ดิฉันรู้ว่าอาชีพเหล่านี้มีคุณค่าเพียงไร หากจะมีอะไรที่ดิฉันจะทำได้เพื่อให้ผู้ดูแลและให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ดิฉันก็ยินดีจะทำ

ข้อคิดจากครู

ดิฉันนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์เมื่อคราวท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง “ไม่มีสถานที่ใดที่มีความหมายอย่างแท้จริงในโลกนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นภาพมายา เป็นสิ่งที่ไม่จีรัง แต่หากจะมี ก็คือสถานที่ที่ผู้สร้างและผู้ทำงานอยู่ในนั้นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น โรงพยาบาลคือสถานที่เช่นนั้น แพทย์ พยาบาล คือพระโพธิสัตว์”

สถาบันราชประชาสมาศัย

สถาบันราชประชาสมาศัยเป็นสถาบันที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคที่สังคมรังเกียจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคก็มักรู้สึกว่าตัวเองมีตราบาป แม้ว่าจะรักษาหายแล้ว พวกเขาก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะคนในชุมชนไม่ให้การต้อนรับ

ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ที่สถาบัน พวกเขาอยู่กันเหมือนพี่น้อง แม้ว่าบางคนจะนั่งหน้าเศร้า จิตตกเพราะถูกครอบครัวทอดทิ้ง แต่เราก็เห็นแววตาแจ่มใส และสีหน้าเบิกบานของคนไข้หลายคน บางคนร้องเพลงเสียงหวานให้ฟัง ในยามนั้น ดูเหมือนว่าผู้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ อคติในสังคมไม่มีอยู่ มีเพียงผู้ร้องเพลงกับผู้ฟังที่ไม่เคยรู้จักกัน และพยาบาลที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ

ืืnurse

การบรรยายของดิฉันสองชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านไปด้วยดี เมื่อบรรยายเสร็จ มูลนิธิมอบหนังสือแทบธุลีดินและแสงจันทร์เหนือยอดสนให้สถาบัน เนื่องจากดิฉันต้องรีบเดินทางไปสิงคโปร์ คณะผู้จัดจึงช่วยดูแลสินค้าของมูลนิธิให้ เรานำสินค้าทิเบตไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันได้มีโอกาสทำบุญกับมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาจากสถาบันก็ได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลาวสุตาราเป็นจำนวน 1,860 บาท

give pict to nurse

วันศุกร์ที่ผ่านมา อ. เบญจมาภรณ์ได้นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 7800 บาทมามอบให้ มูลนิธิจะได้นำรายได้ส่วนนี้ไปสมทบกองทุนสมาธิภาวนาและบำรุงรักษาศูนย์ขทิรวัน ในการนี้ มูลนิธิได้มอบภาพถ่ายจากหิมาลัย 2 ภาพให้แก่สถาบันเพื่อไปติดที่วอร์ดของคนไข้ ภาพเหล่านี้โดยความอนุเคราะห์ของคุณวานซลี เต็ง (Vance Lee Teng) กัลยาณมิตรและอาสาสมัครของมูลนิธิ เราหวังว่าภาพถ่ายจะทำให้คนไข้มีจิตใจเบิกบานร่าเริงขึ้น ให้พวกเขาปล่อยวางจากความคิดและความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจพวกเขา

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: