Skip to content

Thoughts on Merit Making & Purpose in Life

มนุษย์เป็นชีวิตเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่

เล็กถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติและจักรวาลภายนอก ใหญ่ถ้าตระหนักถึงศักยภาพภายในอันไม่มีขีดจำกัด

ศักยภาพที่สูงส่งที่สุดคือการบรรลุธรรม ด้วยสัตว์ทั้งหลายล้วนมีสภาวะที่เรียกว่า จิตกระจ่าง อยู่ภายใน แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้โดยผ่านการสั่งสมบุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยการทำบุญทำกุศล ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ และการทำสมาธิภาวนา 

เรามักไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของการทำบุญ คนรุ่นใหม่มักเห็นเรื่องการสร้างวัตถุทางธรรมเป็นเรื่องน่าขัน เป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ หรือสิ้นเปลือง คำถามที่มักถามกันคือ ทำไมถึงอยากจะนำเงินจำนวนมากไปสร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ทั้งๆที่มีคนยากจนมากมายอยู่บนโลก มีเด็กๆที่ขาดการศึกษา หรือมีผู้ป่วยที่ไม่มีโรงพยาบาล 

ความปรารถนาที่จะดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เป็นแรงจูงใจอันประเสริฐที่จะทำให้เราก่อสร้างสถานศึกษา โรงพยาบาล หรือมอบอาหารให้แก่ผู้หิวโหย แต่มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อดับทุกข์ทางกายทั้งของตัวเองและผู้อื่นเท่านั้น

มนุษย์ยังเกิดมาเพื่อดับทุกข์ทางใจอันเป็นต้นตอของการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบซึ่งนำไปสู่ทุกข์ทางกายและเพื่อให้เข้าถึงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ภายในซึ่งเป็นจิตกระจ่างใสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

การจะให้ตระหนักถึงสภาวะนี้ทำไม่ได้เลยหากขาดบุญบารมี ขอเราจงหมั่นทำบุญทำกุศลในทุกรูปแบบและทุกๆโอกาสด้วยหัวใจบริสุทธิ์ อย่าทำเพื่อหวังผลสั้นๆ เช่น ให้หายไข้ ให้ธุรกิจฟื้นฟู ให้รวย ให้มีชื่อเสียง ให้ได้การงานที่ดี 

การทำบุญแบบนั้นเป็นการทำบุญไม่บริสุทธิ์เพราะเจตนาด่างพร้อย มีความเห็นแก่ตัวเป็นทุนเดิม ขอเราจงทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณและให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงสภาวะนี้ด้วย มนุษย์เท่านั้นที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้

อย่าปล่อยเลยโอกาสอันเป็นนาทีทองแห่งชีวิต ชีวิตสั้น ไม่จีรัง เราไม่รู้หรอกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไร อย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินไป ไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: