Skip to content

Archive for

กำหนดการงานพระสถูป (เพิ่มเติม)

กำหนดการ
และเส้นทางขบวนอัญเชิญพระสถูปจำลอง
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

เวลา 06.00 น. ตั้งขบวนที่บ้านมูลนิธิพันดารา
เดินทางผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และพระราชวังไกลกังวล หัวหิน
แวะที่ตัวเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีและชาวเมืองให้การต้อนรับ
มู่งหน้าสู่ขทิรวัน พร้อมวงดนตรีธรรมะและขบวนแห่แบบทิเบต
อัญเชิญพระพุทธรูป พระคัมภีร์ และพระสถูปไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรมวสุตารา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน
ร่วมพิธีก่อฐานพระสถูป โดยพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช พิธีนี้จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความสุขและความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยและรากฐานชีวิตที่มั่นคง
พระอาจารย์สวดมนตร์ให้พรแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพระมหาสถูปทุกท่าน
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมวิถีแห่งรักและสติ
รับประทานอาหารเย็น
ชื่นชมธรรมชาติในยามคำ่คืนพร้อมทั้งถวายดวงประทีป ร่วมภาวนาและเดินประทักษิณบริเวณพระมหาสถูป
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์
พักผ่อนด้วยจิตเปี่ยมสุขกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
นั่งสมาธิ ตื่นรู้กับลมหายใจสดชื่นแห่งขุนเขา น้อมนำจิตมาสู่ความเป็นธรรมชาติ
ร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย
รับประทานอาหารเช้า
พิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุฯ (พระพุทธเจ้าการแพทย์)
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในหัวข้อ “กรรมในทางพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษาโรค”
รับประทานอาหารกลางวัน

*กรุณาบอกต่อด้วยค่ะ ผู้สนใจช่วยส่งคืนแบบตอบรับในโพสต์ถัดไปด้วยค่ะ

Stupa Grand Celebration – Registration Form

แบบตอบรับ การร่วมงาน “การก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป วิถีแห่งความรักและความสุข”

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 26-27 กันยายน 2552 ณ​ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ชื่อ…………………………………………………

นามสกุล……………………………………………
โทรศัพท์……………………………………………

Email……………………………………………..

1. การร่วมงาน
[  ] ทั้งวันที่ 26 และ 27 กันยายน
[  ] เฉพาะวันที่ 26 กันยายน (ไม่ค้างคืน)

2. การเดินทาง
[  ] มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯโดยรถของมูลนิธิ
[  ] มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯโดยรถยนตร์ส่วนตัว
[  ] เดินทางไปศูนย์ขทิรวันเอง

3. สนใจเป็นจิตอาสาช่วยเตรียมงานและช่วยวันงาน
[  ] ทำถุงรัตนะโชคลาภสำหรับพิธีถวายเครื่องบูชาฯ จะทำในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่บ้านมูลนิธิ
[  ] จัดขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ
[  ] ร่วมในขบวนเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรม
[  ] ตกแต่งสถานที่ให้งดงาม และผูกธงมนตราบริเวณพระมหาสถูปและรายรอบ
[  ] ช่วยงานศิลปะ เช่น วาดลายมงคลบนพื้น ทำป้ายชื่อและป้ายต่างๆภายในศูนย์ขทิรวัน
[  ] ทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ โรงครัว ที่รับประทานอาหาร ฯลฯ
[  ] เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
[  ] ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
[  ] ดูแลระบบเครื่องเสียง
[  ] ประชาสัมพันธ์
[  ] ดูแลพระอาจารย์และพระสงฆ์
[  ] เตรียมพิธีมนตราภิเษก
[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)

4. ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมโดย
[  ] ให้ยืมรถแห่พระสถูป (ต้องการรถกระบะสีขาว สีครีม หรือเหลืองอ่อน)
[  ] ให้ยืมรถกระบะขนของ ได้แก่ บอร์ดขนาดใหญ่และของจำเป็นอื่นๆ
[  ] ให้ยืมเต้นท์ขนาดใหญ่

[  ] ให้ยืมเต้นท์พักแรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                                                        [  ] เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์                                                                                [  ] เป็นเจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[  ] เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมดอกไม้และเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ 1000tara@gmail.com หรือทางโทรสาร 02 528 5308

โทรติดต่อ

นุช 08 6977 5867

อ. กฤษดาวรรณ 081 343 1586 Email: hkesang@yahoo.com

มูลนิธิพันดาราขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับน้ำใจของทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลของท่านในครั้งนี้

Blessing from a Bhikkhuni

ความปราถนาอันดีงามและความตั้งใจมั่น กระทำกิจอย่างจริงจังของทุก ๆ ท่าน  สถานที่แห่งพันดาราจะเป็นที่ฝึกจิตเพื่อเข้าถึงแก่นธรรม เป็นอีกแห่งหนึ่งในการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาได้อย่างดีเป็นแน่นอน

ธรรมะ พร เมตตา
พระศิลนันทา

พิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าการแพทย์

พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเชจะประกอบพิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าการแพทย์) เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ที่ศูนย์ขทิรวัน หลังการสนทนาธรรมในหัวข้อ “กรรมในทางพุทธศาสนากับการรักษาโรค”

พิธีนี้เป็นการขอพรจากพระพุทธเจ้ามายังผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติบูชาพระองค์ได้ เป็นการขอพรในการปฏิบัติธรรมและในการบำบัดรักษาโรค

ผู้สนใจจะไปร่วมงานและร่วมพิธีก่อฐานพระมหาสถูป กรุณาแจ้งความจำนงโดยเร็วที่สุด ในเย็นวันเสาร์ที่ 26 เราจะจัดช่วงเวลาให้ทุกท่่านได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับริมโปเชด้วย

Medicine Buddha Empowerment

The Foundation is pleased to invite interested persons to receive blessing from Medicine Buddha in the Medicine Buddha empowerment on Sunday September 27 at Khadiravana Center. The empowerment conducted by Nyima Dakpa Rinpoche is part of the grand celebration of the first day of construction of the Tara Great Stupa.

Rinpoche’s Visit to Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านฟังธรรมและรับพรจากพระอาจารย์  ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช พระอาจารย์ซกเช็นซึ่งเป็นที่เคารพรักอีกท่านหนึ่งของพันดารา ในระหว่างงานพระมหาสถูป วันที่ 26-27 กันยายน ศกนี้

ท่านจะมาประกอบพิธีก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป ทำพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดินซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความเป็นปึกแผ่นของพวกเราทุกคน นอกจากนี้ ท่านจะนำภาวนา สอนพวกเรานั่งสมาธิกรรมฐาน และบรรยายธรรมในหัวข้อ “กรรมในพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษา” ในเรื่องการบำบัดรักษา ริมโปเชได้สอนหัวข้อนี้ไปทั่วโลก และได้ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าการแพทย์หลายครั้ง

ทางมูลนิธิจะได้จัดให้ริมโปเชได้สอนพวกเราอีกหลายครั้งในระหว่างที่ท่านพำนักในเมืองไทย กำหนดการของริมโปเชจะได้ประกาศให้ทราบโดยเร็ว

ประวัติชีวิตริมโปเช อ่านได้ใน http://www.thousand-stars.org คำสอนของท่านเกี่ยวกับซกเช็นพิมพ์ในหนังสือสายธารแห่งธรรม เล่ม 2 ซึ่งมูลนิธิได้แจกเป็นธรรมทานเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว

Nyima Dakpa Rinpoche

I just returned from Khadiravana. As soon as I opened my mailbox, I received a message from one of our great masters Lhatri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche. It’s such a joy to welcome Rinpoche back to Thailand again. He came here the first time in December 2006 as a speaker in the international conference on Body and Mind. At that time Rinpoche also gave a talk on Bon and Dzogchen.  It was one of the best talks I have ever heard.

The talk was translated into Thai and published in a series of Pandara Stream of Dharma. The booklet with Thai and English texts was distributed as a dharma gift at our love & compassion conference and phapa event. A PDF version of this talk will be available for download soon.

Nyima Dakpa Rinpoche is a Dzogchen master from the Yungdrung Bon tradition and is Lhatri lineage holder. He was educated at Menri Monastery. His biography is available at http://www.thousand-stars.org (please click at “teachers”) as well as at the Yeru Bon Center and Olmo Ling websites.

Over the past ten years Rinpoche has traveled extensively in the west. He set up many spiritual centers to promote Bon Buddhist teaching and to help relieve suffering of sentient beings. Among the topics he has taught include: healing with meditation, living well in difficult times, changing the energies, and Dzogchen.

It’s a great joy to hear that Rinpoche would be coming with another geshe and will stay many days after the stupa event. Apart from blessing the stupa construction and perform a “bumpa” offering for land and water abundance, Rinpoche will lead us on meditation, conduct activities on love and mindfulness and give teaching on karma and healing.

We are planning his program and hope to arrange many more teaching sessions for him.

Invitation to Attend the Stupa Ceremony

Historic Tara Great Stupa Event
Grand Celebration of the First Day of Construction
Khadiravana Center, Hua-Hin
September 26-27, 2009
***

The Thousand Stars Foundation would like to invite members of the public to join the Foundation Construction Ceremony of the Tara Great Stupa and the Procession to carry the model stupa to the Khadirava Center in Hua Hin from 26 to 27 September 2009.

Those who are interested in joining the Procession by their private cars please gather at the Foundation House, 695 Ladprao 11 before 6 am. The Procession led by Nyima Dakpa Rinpoche and Dr. Krisadawan Hongldarom will start at 6 am on September 26, and will arrive at its destination at the Khadiravana Center around 11 am.

It is also possible to join the Procession in a private air-conditioned bus that the Foundation will arrange. The bus will leave together with the Procession at 6 am.

As a thank-you gift, the Foundation will provide participants with food and simple accommodation at Khadirvana. Volunteers are also needed for a variety of tasks.

Those of you would like to join the Procession in the bus, please register by 15 September 2009. The number of seats is limited.

Contact: 1000tara@gmail.com
Phone and Fax: 0 2528 5308 Mobile phone: 08 6977 5867

Program and Itinerary
of the Procession of the Model Stupa to the Khadiravana Center

Saturday, 25 September 2009

6 am. Start at the Foundation House, Ladprao Soi 11

The Procession stops at Hua Hin Town. The mayor of Hua Hin and residents welcome the Procession, together with a marching band, a Dharma music band, and a Tibetan style procession. Buddha statues, Dharma scriptures and the Model Stupa will then be carried to the Khadiravana Center.

12 noon: Lunch

Afternoon: Puja and offering ceremony for the fertility of water and land. Foundation Construction Ceremony of the Tara Great Stupa presided by beloved teachers of both Thais and Tibetans. Latri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche bless the construction work.

3:30 pm: Break

Late afternoon: Activities concerning love and mindfulness

6 pm: Dinner

Light offerings, walking mantra and circumambulation of the stupa site
Rest in a peaceful environment under the stars

Sunday, 27 September 2009

6 am: Waking up, meditation and mindfulness practice with the mountains, prostration to dedicate the merits to His Majesty the King and one’s parents

8 am: Breakfast

9 am: Dharma Conversation with Nyima Dakpa Rinpoche on “Karma in Buddhism and Healing”

12 noon: Lunch

Afternoon: Return to Bangkok.

Historic Stupa Event & Grand Celebration at Khadiravana

First Day of the Construction of the Tara Great Stupa and Grand Celebration on September 26-27, 2009 at Khadiravana Retreat Center, Hua-Hin.

All is invited to be part of this auspicious ceremony conducted by Latri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche.


ท่ามกลางทุ่งหญ้า ขุนเขา และสายน้ำอันบริสุทธิ์ เราจะร่วมสร้างพุทธสถานแห่งสันติภาพ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีก่อฐาน “พระศานติตารามหาสถูป”

และร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระมหาสถูปจำลองสู่

ศูนย์ขทิรวัน (ธรรมาศรมของมูลนิธิพันดารา)

อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

26-27 กันยายน 2552

จากการรวมใจทอดผ้าป่า ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันแม่แห่งชาติ

สานศรัทธาสู่พิธีก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป

“พระศานติตารามหาสถูป” เป็นมหาปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา

สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระบรมธรรมิกราชและเพื่อรังสรรค์ให้สันติภาพ ความรัก และความปรองดองกันบังเกิดในแผ่นดิน

มูลนิธิพันดาราขอเชิญทุกท่านร่วมบุญในพิธีประวัติศาสตร์ วันแรกแห่งการก่อสร้างพระมหาสถูปบนแผ่นดินไทย

ร่วมเดินทางบนวิถีธรรมอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรักและความสุข ในการอัญเชิญองค์พระสถูปจำลอง

ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก จากบ้านมูลนิธิพันดาราในกรุงเทพฯ ไปประดิษฐานเป็นหลักชัยแห่งการสร้างพระมหาสถูป

รับพรแห่งสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์จากพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช

ณ ศูนย์ขทิรวัน วันที่ 26-27 กันยายน 2552

ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะไปร่วมงานบุญในครั้งนี้เดินทางไปกับคณะของริมโปเชและรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ประธานมูลนิธิพันดารา) ในขบวนอัญเชิญองค์พระสถูปจำลองสู่ขทิรวันซึ่งจะมีการประดับประดาด้วยสีสันอันสดใสของธงมนตราและสัญลักษณ์มงคลแปด

นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเป็นพรแก่ท่านและสรรพสัตว์ทั้งปวง

เพื่อตอบแทนพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิเสมอมา

มูลนิธิยินดีบริการอาหารทั้งแบบมังสะวิรัติและแบบทั่วไป และที่พักอันเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

มูลนิธิจะจัดรถบัสปรับอากาศบริการท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ แต่เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาท่านสำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2552


ท่านสามารถเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไปยังศูนย์ขทิรวันได้โดยตรงเพื่อไปต้อนรับ ขบวนอัญเชิญพระสถูปฯซึ่งจะไปถึงที่ศูนย์ขทิรวันประมาณ 11 นาฬิกา


หากท่านประสงค์จะเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ไปพร้อมกับขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ ขอเชิญท่านมาเข้าร่วมขบวนและตกแต่งรถของท่านได้ที่บ้านมูลนิธิ เลขที่ 695 ซอยลาดพร้าว 11 ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา

สนใจร่วมกิจกรรม

กรุณาแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 จักเป็นพระคุณยิ่ง

E-mail:  1000tara@gmail.com” 1000tara@gmail.com

โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2528 5308 มือถือ 08 6977 5867

การจัดงานครั้งนี้เป็นการสานจิตศรัทธาและสานสายใยพันดาราให้แน่นแฟ้น ขอเชิญชวนจิตอาสาช่วยเตรียมงาน

เช่น ประดับขบวนอัญเชิญองค์พระสถูปจำลอง ร่วมในขบวน จัดเตรียมสถานที่ที่ศูนย์ขทิรวัน ทำความสะอาด ผูกธงมนตรา จัดเตรียมอาหารและที่พัก ปลูกกระโจม ช่วยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กำหนดการ

และเส้นทางขบวนอัญเชิญพระสถูปจำลอง

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

เวลา 06.00 น. ตั้งขบวนที่บ้านมูลนิธิพันดารา

เดินทางผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และพระราชวังไกลกังวล หัวหิน

แวะที่ตัวเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีและชาวเมืองให้การต้อนรับ

มู่งหน้าสู่ขทิรวัน พร้อมวงดุริยางค์ วงดนตรีธรรมะและขบวนแห่แบบทิเบต

อัญเชิญพระพุทธรูป พระคัมภีร์ และพระสถูป

ไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรมวสุตารา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน

พิธีลงฐานพระสถูป โดยพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวไทยและชาวทิเบต

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมวิถีแห่งรักและสติ

รับประทานอาหารเย็น

ชื่นชมธรรมชาติในยามคำ่คืนพร้อมทั้งถวายดวงประทีป ร่วมภาวนาและเดินประทักษิณบริเวณพระมหาสถูป

พักผ่อนด้วยจิตเปี่ยมสุขกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552

นั่งสมาธิ ตื่นรู้กับลมหายใจสดชื่นแห่งขุนเขา น้อมนำจิตมาสู่ความเป็นธรรมชาติ

ร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย

รับประทานอาหารเช้า

สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในหัวข้อ “กรรมในทางพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษาโรค”

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

Nyagrong

Nyagrong means “valley of Nyag” Nyag is a common name in Kham. It’s the name of the river as well as name of a linguistic group “Minyag” who speaks a language different from Tibetan.

These pictures were taken before we reached the township.

NyagrongOn the way to Pachung

To nyagrongGreen Nyagrong with earth houses

Nyagrong3'

Nyagrong2Water fall can be seen everywhere in Kham.