Skip to content

Words of Gratitude

*ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการแสดงกตัญญูกตเวทิตาและการอ่อนน้อมถ่อมตน”

งานผ้าป่า (12 สิงหาคม) งานประชุมความรักความกรุณา (8-9 สิงหาคม) การจัด    ทริปไปทิเบต (3-10 กรกฎาคม) ที่ผ่านมา ไม่อาจสำเร็จได้หากขาดการอุปถัมภ์จากพระอาจารย์ ผู้ใหญ่ เพื่อน ลูกศิษย์ และจิตอาสาพันดารา ที่ให้กำลังใจ เสียสละเวลามาช่วยงานและร่วมงาน

ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ ดร. อนิล ศากยะจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารที่มาแสดงปาฐกถาที่งานความรักความกรุณาและกรุณาเป็นประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่า

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ภิกษุณีกวงเซงจากตำหนักกวนอิม พระภิกษุณีื ดร. ลี พระภิกษุณีศีลนันทา และคณะศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน ท่านศีลนันทานั่งรถไฟมาจากสงขลาเพื่อมาร่วมงานเพียงหนึ่งวันแล้วเดินทางกลับทันที ท่านเน้นย้ำอย่างเมตตาว่า “มาให้กำลังใจ”

ขอกราบขอบพระคุณผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการผ้าป่าฝ่ายฆราวาส และกราบขอบพระคุณรองประธานทุกๆท่าน  ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ได้ส่งนิสิตสามคนมาเป็นกำลังใจแก่พวกเรา ท่านนายกเทศมนตรีหัวหินติดภาระกิจวันแม่ แต่ก็ได้บริการรถตู้พาผู้ทำบุญจากหัวหินมาร่วมงาน

กราบขอบพระคุณคุณพ่อธนา คุณแม่เกียว พี่น้องทุกคน โดยเฉพาะยศและสันติที่เป็นแรงสำคัญในการทอดผ้าป่าครั้งนี้

กราบขอบพระคุณคุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์ที่กรุณานำอาหารว่างและเครื่องดื่มมาทำบุญและเลี้ยงผู้มาร่วมงาน พี่รสสุคนธ์จัดเตรียมอาหารว่างอย่างดีเลิศทั้งที่งานผ้าป่าและงานการประชุม ท่านพาน้องๆมาช่วยบริการผู้เข้าร่วมงานพร้อมกับนำถุงพลาสติกมาใส่อาหารให้แต่ละคนได้นำไปรับประทานที่บ้าน

กราบขอบพระคุณพี่กันตพรและครอบครัวของพี่ทุกคนที่ดูแลคุณหมอและให้บริการรับส่งอย่างเต็มที่ในระหว่างที่พวกเราสาละวนกับการเตรียมงาน

กราบขอบพระคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อาจารย์กรุณานำซองไปแจกและถามไถ่ด้วยความห่วงใย

ขอบคุณคุณสมเกียรติ เพื่อนอักษร จุฬาฯ และคุณพรศรี ก๊กกวงที่กรุณาเป็นรองประธานผ้าป่า แรงสำคัญในการแจกซองผ้าป่าในครั้งนี้

ขอบคุณอาจารย์เมธิสจากศศินทร์ เพื่อนเก่าจากอักษร จุฬาฯ อีกคนหนึ่ง ที่ช่วยสร้างฝันให้เป็นจริง อ. เมธิสมอบอุปกรณ์การศึกษาจำนวนมากแก่เด็กและผู้ปฏิบัติธรรมชาวทิเบต

ขอบพระคุณวิทยากรและพิธีกรงานการประชุม “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” ทุกๆท่าน

ขอบคุณคุณลีโอ ดูเซที่สมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวันวิทยากรและเครื่องดื่มสำหรับอาหารว่าง และให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปอย่างดีเยี่ยม We are grateful to Leo Duse for his contributions for lunch and refreshments at the love and compassion conference. We thank him for his continuing support of the Tara Great Stupa project.

ขอบคุณคุณเต็งที่กรุณาเป็นล่ามให้คุณหมอเซดอร์และดูแลท่านเป็นอย่างดี คุณเต็งยังได้มอบรูปถ่ายทิเบตและหิมาลัยให้มูลนิธิ รูปเหล่านี้ได้นำมาเป็นของขวัญถวายพระอาจารย์ที่เป็นประธานและรองประธานฝ่ายสงฆ์ Thanks to K. Vancelee Teng for taking care of Dr. Tsedor and translating for him while we all were busy with the preparation for the phapa event. His beautiful pictures of Tibet and the Himalayas have been presented as dharma gifts to the masters who served the phapa venerable committee.

ขอขอบบคุณคริสโตเฟอร์ ดูเซที่มอบเสื้อยืดลายต้าชี่โช (Tashi Shok)
“ขอให้สิริมงคลจงบังเกิด” จำนวน 300 ตัวแก่มูลนิธิเพื่อให้มูลนิธินำไปจำหน่าย และมอบสินค้าลายอัษฏมงคลอีกเป็นจำนวนมาก รายได้ 51% จากการจำหน่ายสินค้าเหล่านี้จะมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อกิจกรรมการกุศลต่อไป Thanks to Christopher Duse for donating 300 Tashi Shok t-shirts to the foundation. He also collaborates with the foundation in selling products of his own innovation. All of them are designed with eight auspicious symbols. 51% of the proceeds of these products contribute to the foundation’s activities.

phapa tree

กราบขอบพระคุณอาจารย์ปรีดาและอาจารย์ปาริชาติ สุขประเสริฐ (คุณพ่อคุณแม่ของนุช) ที่ทำบุญต้นผ้าป่าและเครื่องบริวาร

ขอขอบคุณคุณเจริญที่กรุณานำต้นผ้าป่าไปตั้งที่การประชุมและเป็นผู้รับส่งหลวงพี่ดร. อนิลมาเป็นองค์ปาฐกที่การประชุม คุณเจริญยังเป็นแรงแข็งขันในการแจกซองผ้าป่าอีกด้วย

ขอบคุณคุณโก๋ (จิตต์ ตัณฑเสถียร) จากหมู่บ้านพลัม คุณแน็ท คุณอุ๊ ที่เป็นกำลังใจให้พันดาราและพาเพื่อนๆมาร่วมงานกับพวกเรา

ขอบคุณคุณจิ๊กที่ช่วยจัดทริปไปทิเบตในเดือนกรกฎาคม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นได้นำมาสมทบในกองทุนผ้าป่า แม้ว่าจะติดงานที่อังกฤษ คุณจิ๊กก็ส่ง sms กับ email มาถามไถ่ก่อนวันงาน

ขอบคุณณงลักษณ์และปุ่น เพื่อนอักษรที่ให้คำแนะนำอย่างดียิ่งในการจัดทริปไปทิเบต ณงยังช่วยส่งข่าวไปทิเบตและการประชุมไปให้หนังสือพิมพ์ต่างๆ

And thanks to Joanne for traveling to Thailand to attend the phapa event and to visit Khadiravana.

ขอขอบคุณกรรมการมูลนิธิพันดาราและจิตอาสาสายใยพันดาราทุกคน

เยินเต็น – พ่องานสำหรับทุกกิจกรรม

นุช  – ประสานงาน ลงทะเบียน ดูแลสินค้า ทำต้นผ้าป่า รวบรวมปัจจัยงานผ้าป่า

เฮี๊ยบ เจิ๋น – ทำภาพยนตร์และ powerpoint เกี่ยวกับการงานของมูลนิธิ พระสถูป    ตารามนตรา ช่วยที่งาน ขายของ ประชาสัมพันธ์

โบว์ นุช ด้วยความร่วมมือของคณะที่เดินทางไปลาซา (คุณวิรัช อรพินต์ อ๊อด บอย ลลิดา ) – ทำภาพยนตร์เล่าเรื่องราวการเดินทางไปทิเบต ช่วยที่งาน ทำต้นผ้าป่า

โบ้ – ดูแลวิทยากร ช่วยที่งาน รวบรวมปัจจัยงานผ้าป่า พิธีกรวันงานผ้าป่า

ภาคภูมิ – อัดวีดีโอและทำ DVD งานการประชุม ดูแลวิทยากร

นก ยีเตรอ ดรีม – จัดทำหนังสือสายธารแห่งธรรม เล่ม 2 ที่ได้แจกเป็นของขวัญที่งาน

นก – ทำใบฎีกาผ้าป่า โปสเตอร์การประชุม ใบอนุโมทนาบัตร และรูปเล่มหนังสือสายธารฯ

อ๊อน – พิธีกรวันงานผ้าป่า

อาจารย์จัมปา ญีมาและเพื่อน – จัดดอกไม้ เตรียมสถานที่ อาจารย์ญีมาเป็นแรงสำคัญที่ทำให้งานผ้าป่าเกิดขึ้นและลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอถือโอกาสขอบคุณทีมทำงานพระมหาสถูป

เล็ก กลาง จุ่น – ดูแลแบบสถาปัตยกรรมพระสถูปและความงามของขทิรวัน ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

เมธี – ดูแลทางวิศวกรรมการก่อสร้าง

เอมาโฮ – ดูแลแบบจิตรกรรม

คุณพฤหัส – ดูแลเรื่องทางกฎหมาย

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณโสรัจจ์และน้องเคน

หากตกหล่นผู้ใด ขออภัยด้วยค่ะ ทุกจีเช่! With great heart!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: