Skip to content

Historic Stupa Event & Grand Celebration at Khadiravana

First Day of the Construction of the Tara Great Stupa and Grand Celebration on September 26-27, 2009 at Khadiravana Retreat Center, Hua-Hin.

All is invited to be part of this auspicious ceremony conducted by Latri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche.


ท่ามกลางทุ่งหญ้า ขุนเขา และสายน้ำอันบริสุทธิ์ เราจะร่วมสร้างพุทธสถานแห่งสันติภาพ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีก่อฐาน “พระศานติตารามหาสถูป”

และร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระมหาสถูปจำลองสู่

ศูนย์ขทิรวัน (ธรรมาศรมของมูลนิธิพันดารา)

อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

26-27 กันยายน 2552

จากการรวมใจทอดผ้าป่า ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันแม่แห่งชาติ

สานศรัทธาสู่พิธีก่อฐานพระศานติตารามหาสถูป

“พระศานติตารามหาสถูป” เป็นมหาปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา

สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระบรมธรรมิกราชและเพื่อรังสรรค์ให้สันติภาพ ความรัก และความปรองดองกันบังเกิดในแผ่นดิน

มูลนิธิพันดาราขอเชิญทุกท่านร่วมบุญในพิธีประวัติศาสตร์ วันแรกแห่งการก่อสร้างพระมหาสถูปบนแผ่นดินไทย

ร่วมเดินทางบนวิถีธรรมอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรักและความสุข ในการอัญเชิญองค์พระสถูปจำลอง

ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก จากบ้านมูลนิธิพันดาราในกรุงเทพฯ ไปประดิษฐานเป็นหลักชัยแห่งการสร้างพระมหาสถูป

รับพรแห่งสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์จากพระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช

ณ ศูนย์ขทิรวัน วันที่ 26-27 กันยายน 2552

ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะไปร่วมงานบุญในครั้งนี้เดินทางไปกับคณะของริมโปเชและรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ประธานมูลนิธิพันดารา) ในขบวนอัญเชิญองค์พระสถูปจำลองสู่ขทิรวันซึ่งจะมีการประดับประดาด้วยสีสันอันสดใสของธงมนตราและสัญลักษณ์มงคลแปด

นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเป็นพรแก่ท่านและสรรพสัตว์ทั้งปวง

เพื่อตอบแทนพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิเสมอมา

มูลนิธิยินดีบริการอาหารทั้งแบบมังสะวิรัติและแบบทั่วไป และที่พักอันเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

มูลนิธิจะจัดรถบัสปรับอากาศบริการท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ แต่เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาท่านสำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2552


ท่านสามารถเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไปยังศูนย์ขทิรวันได้โดยตรงเพื่อไปต้อนรับ ขบวนอัญเชิญพระสถูปฯซึ่งจะไปถึงที่ศูนย์ขทิรวันประมาณ 11 นาฬิกา


หากท่านประสงค์จะเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ไปพร้อมกับขบวนอัญเชิญพระสถูปฯ ขอเชิญท่านมาเข้าร่วมขบวนและตกแต่งรถของท่านได้ที่บ้านมูลนิธิ เลขที่ 695 ซอยลาดพร้าว 11 ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา

สนใจร่วมกิจกรรม

กรุณาแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 จักเป็นพระคุณยิ่ง

E-mail:  1000tara@gmail.com” 1000tara@gmail.com

โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2528 5308 มือถือ 08 6977 5867

การจัดงานครั้งนี้เป็นการสานจิตศรัทธาและสานสายใยพันดาราให้แน่นแฟ้น ขอเชิญชวนจิตอาสาช่วยเตรียมงาน

เช่น ประดับขบวนอัญเชิญองค์พระสถูปจำลอง ร่วมในขบวน จัดเตรียมสถานที่ที่ศูนย์ขทิรวัน ทำความสะอาด ผูกธงมนตรา จัดเตรียมอาหารและที่พัก ปลูกกระโจม ช่วยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กำหนดการ

และเส้นทางขบวนอัญเชิญพระสถูปจำลอง

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

เวลา 06.00 น. ตั้งขบวนที่บ้านมูลนิธิพันดารา

เดินทางผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และพระราชวังไกลกังวล หัวหิน

แวะที่ตัวเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีและชาวเมืองให้การต้อนรับ

มู่งหน้าสู่ขทิรวัน พร้อมวงดุริยางค์ วงดนตรีธรรมะและขบวนแห่แบบทิเบต

อัญเชิญพระพุทธรูป พระคัมภีร์ และพระสถูป

ไปประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรมวสุตารา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน

พิธีลงฐานพระสถูป โดยพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวไทยและชาวทิเบต

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมวิถีแห่งรักและสติ

รับประทานอาหารเย็น

ชื่นชมธรรมชาติในยามคำ่คืนพร้อมทั้งถวายดวงประทีป ร่วมภาวนาและเดินประทักษิณบริเวณพระมหาสถูป

พักผ่อนด้วยจิตเปี่ยมสุขกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552

นั่งสมาธิ ตื่นรู้กับลมหายใจสดชื่นแห่งขุนเขา น้อมนำจิตมาสู่ความเป็นธรรมชาติ

ร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย

รับประทานอาหารเช้า

สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในหัวข้อ “กรรมในทางพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษาโรค”

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: