Skip to content

Activities on Sep 26 at Khadiravana

พิธีต้อนรับพระสถูป (เจดีย์) แบบทิเบต
และพิธีก่อฐานพระมหาสถูปและถวายเครื่องบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์
ณ ศูนย์ขทิรวัน หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

ลำดับกิจกรรม

9.00 น. คณะทำงาน วงดนตรีไทยและคณะนักเรียนจากโรงเรียนวไลยมาถึงที่ศูนย์ขทิรวัน
11.00 น. แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานเดินทางมาถึง
11.15 น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
11.30 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระสถูปและพระพุทธรูป พระคัมภีร์ ฯลฯ สู่ศาลาปฏิบัติธรรมวสุตารา
12.00 น. พระสถูปและพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่ศาลา วงดนตรีไทยบรรเลง
12.15 น. พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเชทำพิธีพุทธาภิเษกและสวดมนตร์อวยพร
12.30 น. กล่าวต้อนรับโดยประธานมูลนิธิพันดารา
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเชร่วมกับผู้ร่วมงานทุกท่านถวายเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
14.30 น. พระอาจารย์ประกอบพิธีก่อฐานพระมหาสถูป
15.00 น. ผู้ร่วมงานร่วมกันขุดดินเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
15.30 น. พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง
16.30 น. พระอาจารย์ร่วมประกอบพิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน ปลูกต้นโพธิ์
17.30 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.30 น. ถวายดวงประทีป ภาวนาและเดินประทักษิณบริเวณที่จะสร้งพระมหาสถูป
21.30 น. ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับทิเบต
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ
ทุกท่านที่สนใจจะไปค้างคืนที่ขทิรวัน ขอให้แจ้งให้ทราบด่วนภายในวันที่ 20 กันยายนนี้เพื่อให้เรามีเวลาจัดเตรียม ที่พักเป็นเต้นท์ในบรรยากาศธรรมชาติอบอุ่นพร้อมถุงนอนและผ้าห่ม มีห้องน้ำและที่อาบน้ำสะดวกสบายบริการ มูลนิธิจะมีอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นบริการทุกท่าน ท่านสามารถร่วมสมทบค่าน้ำค่าไฟและค่าอาหารได้ตามอัธยาศัย
***

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: