Skip to content

From Heart to Heart

A beautiful reflection of the earth breaking ceremony of the Shanti Tara Maha Stupa by Khun Maechee Sansanee in “Khom Chad Luk”

ebk99bjh5hkagedbji5kg

คมชัดลึก : ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนเสถียรธรรมสถานได้ต้อนรับเพื่อนผู้ร่วมเดินทางสายอริยะจากทั่วโลกใน หลากศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม โดยมีธรรมทูตทั้งนักบวชและฆราวาสเป็นผู้ถักทอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านงาน ศิลปะแห่งชีวิต

// //

เมื่อไม่นานมานี้ รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิพันดารา ได้มาร่วมภาวนาในการสร้างสถูปมนตร์ประภัสสร ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน  นอกจากนี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์กฤษดาวรรณยังได้เชิญข้าพเจ้าไปนำภาวนาในพิธีก่อสร้างฐาน พระศานติตารามหาสถูป ณ ศูนย์ขทิรวัน  ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พระอาจารย์ลาตรี เคนโป ญีมา ทรักปา ริมโปเช เป็นประธาน

ท่านริมโปเชเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธทิเบต นิกายเพิน ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย เบลารุส และอินเดีย ท่านรินโปเชจบปริญญาเอกพุทธปรัชญาและมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญา โบราณของทิเบตและให้ความช่วยเหลือเด็กในทิเบตและหิมาลัย เพื่อให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งยังเดินทางทั่วโลกเพื่อร่วมภาวนาและบรรยายในหัวข้อการปฏิบัติบูชา พระพุทธเจ้าการแพทย์ และการบำบัดรักษาโรคและเยียวยากายกับใจด้วย

บรรยากาศของพิธีมนต์ในการวางศิลาฤกษ์ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิ พันดาราที่หัวหินมีธรรมชาติรับรองด้วยสายฝนเริ่มโปรยปรายขณะเริ่มพิธี และมีแดดร่มครึ้มตลอดจนจบพิธี สถูปมนตราที่ประกอบด้วยธงมนตราห้าสี น้ำเงิน เหลือง เขียว แดง และขาว โบกสะบัดในแรงลม ตามความเชื่อแบบทิเบตว่า สีทั้งห้าดังกล่าวสะท้อนธาตุทั้งห้าที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเรา อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ

นอกจากนี้ ศิลปวัฒนธรรมแบบทิเบตยังถ่ายทอดพุทธปรัชญาไว้ในทุกย่างก้าวและลมหายใจของผู้ เข้าร่วมพิธี อาทิ การที่ท่านริมโปเชทอดเอนร่างกายลงบนผืนดิน เพื่อขอแจ้งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทราบว่าจะมีการสร้างพระศานติตารามหาสถูป ณ ผืนดินที่ท่านได้ทรงเอนกายลงไปนี้ และยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการทำลายชีวิตใดๆ ใต้ผืนดิน รวมทั้งขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนากับมหากุศลในครั้งนี้ด้วย จากนั้น มีการอัญเชิญผอบบรรจุพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงสู่ฐานของเสาหลักเพื่อเป็นขวัญและสิริมงคลด้วย

ข้าพเจ้านำภาวนาผ่านการมองความงดงามของภาพพิธีกรรมของเพื่อนพุทธตรงหน้า ว่า แม้จะต่างนิกาย แต่ถ้าปราศจากอคติในใจ เราจะมิได้เห็นเพียงการสร้างฐานพระสถูป อันเป็นรูปธรรม แต่จะเห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาจากครั้งพุทธกาล จากรุ่นสู่รุ่น จากใจสู่ใจ โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นเวทีในการพัฒนาจิตใจบนเส้นทางแห่งอริยะ การถ่ายทอดความรู้ที่มีการพัฒนาภายนอกด้วยศิลปะของพิธีกรรม จึงสมบูรณ์ในอีกมิติด้วยการถ่ายทอดอริยธรรมของการพัฒนาจิตใจที่อยู่เย็น เป็นสุขเพราะพ้นทุกข์ร่วมกัน ดังส่วนหนึ่งของคำภาวนาของท่านรินโปเชในวันถัดมาที่ย้ำเตือนว่า ขอให้พวกเราทุกคนจงเคารพในร่างกายที่ได้มาจากธรรมชาติ อย่างสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในชีวิตที่ได้มา เพื่อรับใช้และแบ่งปันแด่มวลมนุษยชาติร่วมกัน

“ธรรมสวัสดี”
สนใจร่วมในกิจกรรม ‘กรรมในทางพระพุทธศาสนากับการบำบัดรักษาโรค’ โดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป ญีมา ทรักปา ริมโปเช ณ เสถียรธรรมสถาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน 0-2509-0085 หรือที่ www.sdsweb.org

// //

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: