Skip to content

The Day We Have Been Waiting

lovely view of flower

สองปีก่อนเรามีที่ดินที่เต็มไปด้วยหญ้าสูง คนตัดหญ้า 1 คน ช่าง 1 คน และคนดูแลที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลา เรามีสถูปมนตร์หนึ่งหลังหน้าภูเขา ที่ๆเราใช้นั่งภาวนาในยามค่ำคืน ด้านหน้าบ้านสำนักงานกำลังก่อสร้าง ควบคู่ไปกับบ้านจำศีล ตอนนั้น พระสถูปเป็นเพียงโครงการในใจ

เรารู้ว่าเราจะสร้างสถูป แต่ไม่รู้ว่าพระสถูปสูงใหญ่เพียงใด รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ชื่ออะไร เรารู้แต่ว่าพระสถูปจะเป็นโครงการใหญ่ในชีวิต เป็นยากำจัดโรคแห่งกิเลส เป็นบุญกุศลเหนือคณานับ และเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ความรักและความปรองดองกัน

มาวันนี้ เรามีภาพวาด แบบสถาปัตยกรรม และองค์จำลองของพระสถูป เรามีทีมทำงานที่อุทิศกาย ใจ และเวลาให้โครงการที่ยิ่งใหญ่นี้โดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนใดๆ เรามีพระอาจารย์ผู้เป็นหลักชัยแห่งการก่อสร้าง

Blessing stupa

Bo and parasol

เรามีคนดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมเต็มเวลา เรามีคนงานที่ซื่อสัตย์อีก 3 คน แมว 12 ชีวิตให้เลี้ยงดู มีสถูปมนตร์ใหม่เกิดขึ้นด้านหน้าพร้อมๆกับที่สถูปมนตร์องค์ก่อนสลายไป เรามีศาลาวสุตาราที่กว่าจะสร้างสำเร็จก็ให้บททดสอบแก่เราหลายอย่าง

namgha

touching scene

และเรามีเพื่อนหลายคนที่พร้อมจะแบ่งปันน้ำใจให้เมื่อเราต้องการ…

นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของชาวพันดาราทุกคน

stupa in procession

Procession continued

ขอขอบคุณทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้วันพระสถูปเป็นวันที่น่าจดจำยิ่งที่สุดในชีวิต

กราบขอบพระคุณพระภิกษุณีศิลนันทาที่เดินทางมาให้กำลังใจและมาเยือนขทิรวันในวันสำคัญนี้

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ศันสนีย์ที่รับนิมนตร์มาร่วมบุญกุศลกับพวกเรา ความเมตตาของคุณแม่และชุมชนเสถียรธรรมสถานจะประทับอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป

st14

เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบใต้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานพระราชทรัพย์ก้นถุงสำหรับการสร้างฐานพระศานติตารามหาสถูป พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นกำลังใจอันมิสามารถจะพรรณนาได้แก่พวกเราชาวพันดาราและผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพระมหาสถูปทุกคน

tirawat

tirawat2

ทางมูลนิธิอัญเชิญพระราชทรัพย์ก้นถุงไว้ในผอบห่อผ้ามงคลทิเบตสีเขียว

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำพระราชทรัพย์ก้นถุงมามอบให้ และกราบขอบพระคุณคุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้วางพระราชทรัพย์ในฐานพระมหาสถูป

Rinpoche lying downริมโปเชประกอบพิธีเป็นสัญลักษณ์ว่าบริเวณพระมหาสถูปไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ท่านนอนอยู่บนรูปดอกบัวแปดกลีบ เหนือดอกบัวไปบนท้องฟ้าเชื่อว่ามีสัญลักษณ์ของสวัสดิกะแปดแฉกอยู่ หมายถึงธรรมะที่ไม่มีไว้เสื่อมสลาย การทำพิธีนี้ยังเป็นการสัญญาต่อเหล่าผู้พิทักษ์แผ่นดินว่าการก่อสร้างพระมหาสถูปจะนำแต่บุญกุศลมาสู่พวกเขาและสัตว์ทั้งหลาย จะไม่มีชีวิตใดที่ถูกทำร้ายจากการก่อสร้างนี้

Mae cheeคุณแม่ศันสนีย์ร่วมบุญกุศลกับพวกเรา

digging2บรรยากาศแห่งความสุขที่เราได้ขุดดินพระสถูปในวันแรกแห่งการก่อสร้างด้วยกัน

carrying modelเมื่อเราอัญเชิญพระสถูปจำลองไปประดิษฐานที่ศาลา ผู้แบกทุกคนตั้งจิตอยู่ในบุญกุศล ความหมายของการสร้างพระสถูปอยู่ตรงนี้เอง

group photo

ส่วนหนึ่ีงของผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: