Skip to content

โครงการ “ร่วมรักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน”

“ร่วมรักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน”

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะได้เป็นผู้สร้างอย่างแท้จริง
ร่วมสร้างและเรียนรู้การสร้างบ้านดินแบบทิเบตหลังแรกในประเทศไทย
ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้
21-23 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสา “ร่วมรักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน”  ในรูปแบบของภูมิปัญญาทิเบตหลังแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นที่พำนักของสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แบ่งบันภูมิปัญญาตะวันออกสำหรับผู้ที่สนใจ

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย มูลนิธิฯจะจัดเตรียมที่พัก (เต็นท์เดี่ยว / เต็นท์ครอบครัว) อาหาร
(ปกติ / มังสวิรัติ) และเครื่องดื่มบริการทุกท่านที่มาร่วมเป็นจิตอาสา และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราสร้างบ้านดิน เราจะร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้กับชาวบ้านยากไร้ชาวไทย และชาวกระเหรี่ยงบริเวณน้ำตกป่าละอู ด้วยการนำเสื้อหนาวและผ้าห่มไปมอบให้พวกเขา (สามารถนำไปเองหรือนำมามอบไว้ที่บ้านมูลนิธิพันดารา ซ.ลาดพร้าว 11 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ทางมูลนิธิจะจัดรถตู้ให้ท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท เนื่องจากต้องเช่ารถตู้ตลอด 3 วันในช่วงที่มีการก่อสร้าง

*ศูนย์ขทิรวันเป็นธรรมาศรมแบบทิเบตและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แจ้งความจำนงภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ E-mail: 1000tara@gmail.com
โทร. 086 977 5867, 081 303 6116

โปรแกรม

วันเสาร์ที่ 21  พฤศจิกายน 2552

10:00 น.    จิตอาสาเดินทางมาถึงที่ขทิรวัน
10:30 น.    ทำความรู้จักบ้านดินแบบทิเบตและการเรียนรู้กรรมวิธีในการสร้าง
11:30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 น.    สร้างบ้านดิน*
15:00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
16:00 น.    สร้างบ้านดิน
18:00 น.    สรุปงานวันแรก เดินเล่น ชมธรรมชาติ
19:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
20:00 น.    ฉายสไลด์เกี่ยวกับชีวิตและบ้านดินในทิเบต สนทนาตามอัธยาศัย
21:30 น.    นอนหลับฝันดี
วันอาทิตย์ที่ 22  พฤศจิกายน 2552

6:00 น.    สมาธิ ภาวนา
7:00 น.    รับประทานอาหารเช้า
8:00 น.    สร้างบ้านดิน
10:00 น.    พักหน่อยให้หายเหนื่อย
12:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.    สร้างบ้านดิน*
15:30 น.    พักรับประทานอาหารว่างและสรุปงานวันที่สอง
16:00 น.    เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านบริเวณน้ำตกป่าละอู แจกเสื้อหนาวและผ้าห่ม
18:00 น.    ชมช้างป่า
19:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
20:30 น.    เข้านอนแต่หัวค่ำออมแรงสำหรับวันใหม่

วันจันทร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2552

6:00 น.    สมาธิ ภาวนา
7:00 น.    รับประทานอาหารเช้า
8:00 น.    สร้างบ้านดิน
10:00 น.    พักหน่อยให้หายเหนื่อย
12:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.    สร้างบ้านดิน
15:30 น.    พักรับประทานอาหารว่างและสรุปงานตลอดสามวัน
16:30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพ

*บริเวณที่ก่อสร้างจะมีเต็นท์ใหญ่กันแดดคลุมอยู่

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: