Skip to content

My Resolution & Pandara 2010

ปีใหม่นี้ ดิฉันตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจต่อการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปและปลูกจิตสำนึกเรื่องความรักความกรุณาและสันติภาพในหมู่เยาวชนและสาธุชนทั้งหลาย ดิฉันตั้งปณิธานและให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดิฉันจะมีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ อยู่จำศีลปลีกวิเวก เพื่อสั่งสมบุญบารมี และทำให้ทุกเวลานาทีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ดิฉันตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ขทิรวันให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นผืนดินแห่งความรัก มนตราจะเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงต้นไม้ดอกไม้ ให้ทุกอณูของขทิรวันเป็นเนื้อนาบุญที่ทำให้ทุกคนที่ได้มาสัมผัสอิ่มเอมกับความสุขแบบเรียบง่ายที่ธรรมชาติมอบให้ และความสุขภายในที่เกิดจากการทำความดี

ดิฉันบอกลูกชายว่า “ปีใหม่นี้น้องเคนจะอายุ 13 ขวบแล้ว ถือว่าโตแล้ว เมื่อแม่อายุเท่านี้ แม่เดินทางมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อยู่กับอากงกับอาม่าอีกเลย แต่แม่ไม่เคยรู้สึกมีปมด้อย ไม่เคยรู้สึกว่าขาดความอบอุ่น เพราะแม่รู้ว่าการจากไปเพื่อเรียนหนังสือเป็นสิ่งดีงาม ขอให้น้องเคนภูมิใจในสิ่งที่แม่ทำ ขยันเรียนหนังสือ แล้วเมื่อถึงเวลาก็มาช่วยกันพัฒนาขทิรวัน” น้องเคนพยักหน้า ดิฉันมองตาลูกแล้วรู้ว่าลูกโตขึ้นจริงๆ ดิฉันซาบซึ้งในความรักของน้องเคน โสรัจจ์ พ่อแม่ พี่น้อง ที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้ ซาบซึ้งในมิตรภาพของเยินเต็นที่ยั่งยืนเกินสิบปี ไม่มีอะไรที่เพื่อนจะทำให้เพื่อนได้มากกว่าการร่วมสร้างพระมหาสถูป การดูแลโยคินีที่มีหัวใจอยากกราบไปบนถนน และซาบซึ้งในความเมตตาของครู พรของครูเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจของดิฉันไม่ว่าการงานจะยากลำบากเพียงใด

ในปี 2553 นี้ เสาเข็มและฐานพระมหาสถูปพร้อมบันไดจะเกิด พร้อมๆกัน พันดาราจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพลังทางบวกให้แก่เยาวชนและให้โอกาสผู้สนใจได้เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการจำศีลภาวนาที่ขทิรวัน เราจะนิมนต์พระอาจารย์ทั้งฝ่ายไทย ทิเบต และอื่นๆมานำภาวนา เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เราจะสามารถรับรองพวกท่านทั้งหลายที่เรือนปฏิบัติธรรมสไตล์บ้านดินทิเบตที่เพื่อนจิตอาสานับร้อยชีวิตมาสร้างด้วยแรงศรัทธา ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะเห็นบ้านดินทิเบตแห่งแรกของเมืองไทยเกิดขึ้นบนผืนดินที่อุทิศให้แก่การงานของพระโพธิสัตว์ตารา

และปีใหม่นี้เราจะเปลี่ยนผ้าธงทิเบต สร้างสถูปมนตร์ประภัสสรองค์ใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับจัดสมาธิภาวนาถึงพระแม่ตาราตลอดสุดสัปดาห์มาฆบูชาในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์

ในขณะที่เราสร้างพระสถูปและแบ่งปันภูมิปัญญาทิเบตในไทย เราก็ยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน สามเณรี และผู้ปฏิบัติธรรม 3 ปี 3 วัน ในเขตห่างไกลในทิเบต เราจะจัดทริปแสวงบุญเพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมเดินทางไปทำความดีกับพวกเรา ได้ปล่อยชีวิตจามรี และได้ไหว้พระในวัดทิเบต ได้เห็นประเพณีเก่าแก่ของชาวพุทธอีกซีกหนึ่งของโลก

และในปี 2553 นี้ พันดาราจะมีภาพยนตร์และหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่เขาไกรลาศ ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณและภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวทิเบตหิมาลัย เราจะฉายภาพยนตร์ครั้งแรกที่การภาวนาเพื่อสันติภาพโดยสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ วันที่ 6-8 มีนาคม ที่ขทิรวัน จากนี้ไป เราจะเฝ้ารอวันที่เราจะพาเพื่อนๆชาวไทยไปกราบอัษฎางคประดิษฐ์และเดินรอบภูเขาลูกนี้ด้วยจิตอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยศรัทธาแบบทิเบตที่หนักแน่นดังภูผาและด้วยจิตที่พร้อมจะกลับมารับใช้สังคม นำภูมิปัญญาโบราณมามอบให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในโลกสมัยใหม่

การงานในส่วนที่เป็นวิชาการและการแพทย์ทิเบตก็จะยังคงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ปีนี้เราจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ การทำความรู้จักสภาวะของจิตในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะในสภาวะที่เรียกว่า “บาร์โด” และการเยียวยาทั้งกายและใจ

แต่การงานจะสำเร็จไม่ได้ถ้าเพียงแต่มีคนหนึ่งคิดและทำอยู่คนเดียว ดิฉันขอเชิญชวนผู้สนใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติในวิถีใด เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อสร้างชุมชนพันดาราที่เข้มแข็ง ที่พร้อมจะแบ่งปันและเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่กว่านี้ เพื่อสร้างพระสถูปแห่งรักและสันติภาพในจิตใจของผู้คนตลอดไป

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: