Skip to content

Impressions from 2nd Dakini Training (2)

เช้าวันใหม่ วันสุดท้ายที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกัน เราทำอภิวาทโยคะแล้ว เดินไปที่ที่ตั้งพระศานติตารามหาสถูป วันนี้อากาศอุ่นขึ้น แดดส่องแสงแต่เช้าตรู่ เราย่างก้าวแต่ละก้าวพร้อมกับภาวนาให้สันติภาพบังเกิดทุกแห่งหน ให้สันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราตลอดไป

เราร่วมถวายมัณฑลาแด่พระแม่ตาราด้วยกัน สวดมนตราแห่งความรักด้วยเสียงที่ไพเราะที่สุด ตั้งจิตอธิษฐานให้พระมหาสถูปสร้างเสร็จโดยเร็ววัน แล้วเดินกลับสู่โลกปัจจุบันด้วยจิตสงบ ด้วยสติในทุกย่างก้าว

เราเดินผ่านบ้านดินมาสวนมะม่วง มีเพียงเสียงนกและธรรมชาติในยามเช้าที่มากระทบโสตประสาท เส้นทางนี้เราเดินกันหลายรอบในหนึ่งวัน แต่เช้านี้เราเดินเป็นกองทัพธรรม เฝ้าดูจิตกระจ่างภายใน

สิบโมงเช้า เรากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ เราให้ความหมายของฑากินีที่ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ภายนอก แต่ฑากินีคือผู้ฝึกตนด้วยการค้นหาภายใน บอยถามว่าเมื่อกลับไปอยู่โลกภายนอกแล้ว จะทำอย่างไร เพราะโลกข้างนอกไม่ได้สงบและสันติเหมือนโลกที่ขทิรวัน คำตอบคือเราฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ ทุกครั้งที่่จิตใจว้าวุ่นเร่งรีบ พักนิ่ง เปล่งเสียง “อา” เพื่อปลุกจิตกระจ่างให้ตื่น แล้วทำการงานใหม่

ฉันเตือนให้ทุกคนอย่าลืมฟังกันและกัน อย่าลืมเปิดใจต่อกัน บอยถามอีกว่าถ้าจะเป็นผู้ฝึกฝนภายใน ต้องหันมาเปลี่ยนแปลงภายนอกมั๊ย ต้องแสดงให้ผู้คนเห็นมั๊ยว่าข้าพเจ้าได้กลายมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นเลย ถ้ายิ่งแสดง เรายิ่งเพิ่มอัตตา วิถีฑากินีสอนให้เราลดอัตตา ให้เรามาเป็นเราที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง ฉันบอกบอยให้เขาเป็นเหมือนที่เขาเป็น แต่ตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าจิตภายในเขาได้เปลี่ยนไป คุณวิรัชบอกว่าจิตภายในเป็นสี่เหลี่ยม สิ่งที่อยู่ข้างนอกเป็นวงกลม ถ้าสี่เหลี่ยมมั่นคง วงกลมไม่มีวันเปลี่ยนสี่เหลี่ยมข้างในได้เลย

ก่อนวงกลมศักดิ์สิทธิ์จะสลาย เย็นเต็นเอาแก้วกระจ่างใส่พานมาวางไว้ให้ทุกคนเห็น ทุกคนพินิจดูแก้วกระจ่าง หาความหมาย คำนวณน้ำหนัก ส่องดูว่าเห็นอะไรในนั้น ฉันถามว่าลูกแก้วลูกนี้คืออะไร ปิงอมย้ิมบอกว่าเป็นหัวใจของพระอาจารย์ แต่พลันเยินเต็นก็เอาขี้เถ้ามาละเลง แล้วเช็ดออก วินาทีนั้น ความลับของแก้วกระจ่างก็เปิดเผย

เราจากกันด้วยเสียงสวดมนต์ฑากินี และเสียง “อา” เราจะจดจำ “อา” จิตกระจ่าง เราจะจดจำ “อา” แห่งความสุขไปตลอดชั่วกาลนาน ฉันขอให้ทุกคนตั้งสัตย์กับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบนวิถีแห่งฑากินีหนึ่งอย่าง ตัวฉันจะขอเริ่มด้วยการไม่ประเมินค่าใครนับแต่นี้ต่อไป…

ขอบคุณบริษัท Precision Parts ผู้มาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและร่วมสานฝันศานติตารามหาสถูปด้วยการทำบุญเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ขอบคุณเพื่อนๆบนวิถีฑากินีทุกคนที่ทำให้สามวันที่ผ่านมานี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต…

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: