Skip to content

Advice for Parents

จิตใจของเด็กเล็กๆกระจ่างใส เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กเริ่มปรุงแต่งมากขึ้น สร้างกรอบในใจมากขึ้น สิ่งนี้ทำได้ สิ่งนี้ทำไม่ได้ แต่งตัวแบบนี้เพื่อนชอบ แต่งแบบนี้เชย เด็กเริ่มคำนึงถึงรูปแบบภายนอก สร้างตัวตน แบ่งเรากับเขา ห่างเหินต่อจิตใจภายใน ความกระจ่างใสลดน้อยลง

พ่อแม่หลายคนไม่มีเวลาให้ลูก การงานของเรามากมาย ทำให้เราฝากชีวิตของลูกกับพี่เลี้ยง กับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตัวดิฉันเองก็มีเวลาให้ลูกน้อย เพราะมีเวลาให้น้อย จึงมักจะตามใจ ปีนี้ลูกเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์จนมืดค่ำ เมื่อคืนดิฉันสังเกตรอยคล้ำใต้ขอบตาของลูก เลยเรียกมานั่งคุย ดิฉันบอกเค้าว่า เราเกิดมาไม่ใช่เพื่อเล่นหรือทำงาน แต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมี กายที่ประเสริฐนี้ได้มายาก ถ้าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็น่าเสียดาย และเพราะชีวิตเป็นอนิจจัง เราจะเจ็บไข้ จากโลกนี้ไปเมื่อไรก็ไม่รู้

ดิฉันขอให้ลูกแบ่งเวลาเล่นเกมส์ และขอให้ลูกไปอยู่ขทิรวันเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อเราอยู่ในที่กว้าง เราสูดลมหายใจได้มากขึ้น ใจเราผ่อนคลายมากขึ้น แม่จะกลับเป็นเด็กอีกครั้งและลูกก็จะกลายเป็นเพื่อนของแม่

ดิฉันนำลูกมาหนุนตัก นวดใต้ดวงตาด้วยความรัก พร้อมกับสวดคาถาพระแม่ตาราขาวให้ เช้านี้ ลูกเข้ามานอนหนุนตักในขณะที่ดิฉันสวดมนต์ในห้องพระ เขากราบอัษฎางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง ดิฉันบอกลูกว่าให้กราบพระทุกเช้าและก่อนนอน การกราบจะทำให้จิตใจลูกตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้หัวใลูกอ่อนน้อมอ่อนโยน

จิตใจของเด็กๆละเอียดอ่อน ขอเราจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณข้างในของลูกหลานของเรา สังเกตทุกข์สุขของเขา ไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆ เอาเขามาหนุนตัก คุยกับเขาอย่างมีเหตุผล แล้วลูกจะเปลี่ยน จะเชื่อฟัง เพราะพื้นฐานโดยเนื้อแท้ข้างในผ่องใสเสมอ ขอให้เราเน้นที่จะให้ลูกๆของเราเห็นความสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์๋ ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น เพื่อพวกเขาจะได้ทำแต่สิ่งดีงาม ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดดุจดังจิตของพระพุทธเจ้า สำหรับดิฉัน นี่เป็นหน้าที่ที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: