Skip to content

Stupa of the Heart

พระสถูปแห่งหัวใจ

อีกหนึ่งปีที่ผ่านไปกับการทำงานเพื่อสร้างพระศานติตารา มหาสถูป ที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน พระสถูปได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆกับการเดินทางของใจที่ทอดยาวไม่น้อยไปกว่ากัน

หนึ่งปีที่ผ่านไปเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานทางธรรมอันยิ่งใหญ่ เราได้สัมผัสความรักของครูผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ได้สั่งสมบุญบารมี ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจ ลดตัวตนเพื่อจะได้สัมผัสถึงความรักและมิตรภาพ  ได้ความอดทน มีทั้งรอยยิ้ม  เสียงหัวเราะและน้ำตายามท้อใจ

หนึ่งปีผ่านไปประสบการณ์เหล่านี้ คือบทเรียนทางใจอันล้ำค่าที่มูลนิธิพันดารา สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปด้วยกัน เราสามารถเก็บประสบการณ์ดีๆไว้กับตัวเราและระลึกถึงในวันข้างหน้่า แต่คงจะดีไม่น้อยหากเรามีโอกาสการแบ่งปันเรื่องราวการทำงาน ข้อคิดต่างๆที่เราได้รับรู้กับการทำงานในโครงการพระศานติตารามหาสถูปให้กับผู้อื่น

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นข้อคิดในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต เพราะพลังของพระสถูปไม่ใช้แค่รูปธรรมที่กำลังก่อสร้างบนที่ดินขทิรวัน หากได้พลังที่แท้จริงคือการที่พระสถูปได้เปลี่ยนจิตใจของผู้คนและการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย

ปีใหม่ทิเบต ( 14 กุมภาพันธ์) ที่จะมาถึงนี้ ทางมูลนิธิพันดาราจะจัดทำหนังสือพระศานติตาราพระสถูปแห่งหัวใจ รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างพระสถูป แบบพิมพ์ภาพจากสถาปนิก แนะนำคณะผู้ร่วมทำงานต่างๆ ที่สำคัญจะประกอบด้วยเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพระศานติตารามหาสถูป เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความทรงจำในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

มูลนิธิอยากขอชักชวนสมาชิก จิตอาสาร่วมส่งเรื่องราวสั้นๆ ประมาณ 1หน้ากระดาษ A4 บอกเล่าถึงความรู้สึกประสบการณ์ แรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากการทำงานเพื่อพระสถูปร่วมกัน เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความตั้งใจอันดีงามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะสร้างพระสถูปแห่งความรักและกรุณาอันไม่มีประมาณของพระโพธิสัตว์ตารา

หากท่านใดประสงค์จะมีส่วนช่วยเหลือหรือคำแนะนำในการพิมพ์หนังสือพระสถูปแห่งหัวใจ ทางมูลนิธิขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โปรดติดต่อโดยตรงที่ 1000tara@gmail.com โทร: นุช 0869775867 หรือ อ. กฤษดาวรรณ 0813431586
กำหนดส่งต้นฉบับ  15 มกราคม  2553 ที่คุณจิ๊ก e-mail : jickryan@yahoo.com

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: