Skip to content

Dakini Training & Full Moon Meditation

บ่มเพาะปัญญาภายในบนวิถีฑากินี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมฑากินีเทรนนิ่งและสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ เริ่มเย็นวันศุกร์ที่ 29 มกราคม สิ้นสุดบ่ายวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน พร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญต่อการสร้างบ้านดินทิเบตซึ่งจะใช้เป็นเรือนปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์

วิถีฑากินีเป็นการนำภูมิปัญญาแบบทิเบตมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในโลกสมัยใหม่เพื่อทำความเข้าใจจิตเดิมแท้ของเราที่ใส กระจ่าง สันติ เบิกบาน ผ่อนคลาย และเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุข

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เปิดให้แก่อาสาสมัครพันดาราและบุคคลทั่วไปที่ปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนภายใน ต้องการฝึกจิตใจ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวและระหว่างเพื่อน และความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต สถานที่จัดคือศูนย์ขทิรวัน ป่าสีเสียดแห่งความรื่นรมย์ ซึ่งเป็นธรรมาศรมและศูนย์ทิเบต/หิมาลัยของมูลนิธิพันดารา เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศที่งดงามด้วยขุนเขา สายน้ำ ป่ากว้าง ศูนย์ขทิรวันเป็นที่ประกอบบุญกุศลที่สำคัญ โครงการสำคัญในขณะนี้คือการก่อสร้างพระมหาสถูปเพื่อสันติภาพของโลก

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0813431586 ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม การอบรมนี้ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรบสามารถทำบุญตามอัธยาศัยและนำวัสดุอาหารมาประกอบร่วมกัน เราจะใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการพักในเต้นท์ในบรรยากาศธรรมชาติ แต่ที่ศูนย์มีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถขับรถไปเองได้ ขอให้ติดต่อทางมูลนิธิก่อนวันที่ 25 เพื่อเราจะได้ช่วยจัดพาหนะให้

กำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2553

18.00 น. เดินทางถึงขทิรวัน ชื่นชมธรรมชาติยามเย็น รับประทานขนมเครื่องดื่ม

20.00 น. รู้จักกัน เปิดโลกฑากินี ภาวนา และฟังนิทานก่อนนอน

22.00 น. พักผ่อนด้วยจิตเปี่ยมสุขท่ามกลางแสงดาว

วันที่ 30 มกราคม 2553

6.30 น. อภิวาทโยคะ ฝึกใจให้อ่อนน้อม

7.00-8.00 น. นั่งสมาธิ ทำความรู้จักจิตเดิมแท้

8.30 น. อาหารเช้าแบบง่ายๆ

9.30 น. กิจกรรมกระจกส่องใจและล้างพิษใจ

11.00 น เข้าครัว ทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เปิดใจ เล่าเรื่องราว

15.00 น. จิบชายามบ่าย พักใจ

16.00 น. กิจกรรมคลื่นกับทะเลในสถูปมนตร์ประภัสสร

18.00 น. เดินภาวนา

18.30  น. เข้าครัว ทานอาหารเย็น

20.30 น. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ

22.00 น. เข้านอนพร้อมความรู้สึกดีๆที่เพิ่มพูนในใจ

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553

6.30 น. อภิวาทโยคะ ฝึกใจให้อ่อนน้อม

7-8 น. นั่งสมาธิ ทำความรู้จักจิตเดิมแท้

8.30 น. อาหารเช้าแบบง่ายๆ

9.30 น. วิถีฑากินี ปัญญาภายใน กับโลกสมัยใหม่ แบ่งปันประสบการณ์

11.00 น. สวดมนตร์ขอพรจากพระฑากินีและอุทิศบุญกุศลร่วมกัน

11.30 น. เข้าครัว ทำอาหารกลางวันสไตล์ทิเบต

13.30 น. ร่วมรักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดินกับอาสาสมัครบ้านดิน

15.30 น. จิบชาก่อนกลับบ้าน

16.00 น. เดินทางกลับบ้านด้วยจิตใจที่รู้เท่าทันอารมณ์ ด้วยจิตแบบฑากินีที่ไม่ปรุงแต่ง ไม่เย่อหยิ่ง และไม่ตัดสินคุณค่าของผู้อื่น

***
กติกา: เราจะใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ไม่สวมหน้ากากเข้าหากัน มีเมตตากรุณาต่อกันและต่อสัตว์ทุกๆชีวิต (รวมมด แมลง ฯลฯ) ช่วยเหลือกันและกัน รักธรรมชาติ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ดูแลกายกับใจของตัวเอง ตัดความกังวลและความกลัวออกไปให้หมด ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น และช่วยกันทำอาหาร

วิทยากร: ทีมอาสาสมัครพันดารา นำโดยอ. กฤษดาวรรณ เยินเต็น โบ้ วิรัช กับ ผู้เข้าอบรมทุกคน

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: