Skip to content

Telling Lies

การโกหกเป็นหนึ่งในอกุศลกรรมทางวาจา มีอยู่สองอย่าง  การโกหกที่เป็นอกุศลกรรมมาก เช่น การที่เราไม่มีสมบัติแต่บอกว่าเรามี  หรือการที่เราไม่มีพลังอำนาจหรือพลังวิเศษ แต่เราไปโกหกว่าเรามี       ส่วนโกหกแบบที่สองที่เราอาจจะคุ้นเคยกันซึ่งเป็นการโกหกในชีวิตประจำวัน เช่น ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพฯ แต่พอมีคนโทรมาหา เราบอกว่าเราอยู่ปักกิ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นการโกหกแบบไหนก็ถือว่าเป็นอกุศลกรรมซึ่งควรละเว้นทั้งสิ้น

คำถาม: บางครั้งถ้าเราไม่พูดโกหกอาจทำให้คนสองคนผิดใจกัน อันนี้จะบาปหรือไม่

ริมโปเช: การพูดปดหรือพูดโกหกกับเก่งในอุบายแตกต่างกัน  ที่เรียกว่าเก่งในอุบายคือเรามีอุบายที่ไม่ให้คนสองคนผิดใจกัน  เราพยายามถนอมน้ำใจของคนสองคน  แต่ถ้าเราพูดปดมันหมายถึงจิตของเราต้องการพูดปดกับคนอื่น เหมือนกับทองกับทองเหลือง ดูข้างนอกหน้าตาคล้ายกันแต่มันเทียบกันไม่ได้ ทองก็เหมือนเก่งในอุบาย แต่ทองเหลืองก็เหมือนการโกหก

จากหนังสือเรื่อง “อกุศลกรรมสิบประการ” สิ่งที่ควรละเว้นเพื่อประโยชน์สุขในชีวิต โดยกุงกา ซังโป ริมโปเช หนังสือสายธารแห่งธรรม มูลนิธิพันดารา แจกเป็นธรรมทานเนื่องในวันมาฆบูชา 2553

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: