Skip to content

Archive for

Great Stupa

ศานติตารา พระสถูปแห่งชีวิต
สามปีก่อนเมื่อริเร่ิมโครงการพระสถูป เราไม่รู้ว่าโครงการจะยากลำบากเพียงไร จะต้องใข้งบประมาณมากแค่ไหน เมื่อตั้งใจจะสร้างปูชนียสถานองค์นี้ เราก็ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ เราศึกษาค้นคว้า ทำงานกับพระอาจารย์ในสายทิเบต และในสายเถรวาทและมหายานใน ประเทศไทย เราฝึกคุณธรรมเรื่องความอ่อน น้อมด้วยการขอความช่วยเหลือ จากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในสังคม นักวิชาการ สถาปนิก วิศวกร หรือช่างศิลป์

เวลาผ่านไป ภาพวาดพระสถูปก็เกิดขึ้น แบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมก็เกิดขึ้นด้วยฝึมือและน้ำใจของจิตอาสาชาวไทย

เราสร้างองค์พระสถูปจำลองขนาด 1 เมตร เราอัญเชิญองค์พระสถูปไปประดิษ ฐานที่ศูนย์ขทิรวันเพื่อเป็น หลักชัยในการก่อสร้าง เรานิมนต์พระอาจารย์ทิเบตมาทำพิธีพุทธาภิเษกและวางศิลาฤกษ์ เราจัดสวดมนต์ภาวนาในคืนวันเพ็ญขอพรให้การงานพระสถูป เราทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้ ผู้คนจำนวนมากได้มีส่วนร่วม ในการทำความดีครั้งนี้ เราจัดงานฉลองพระสถูปด้วยการถวายเครื่องบูชา 5000 ที่

มาวันนี้ เราได้ตอกเสาเข็มและจะดำเนินการ ตลอดหน้าร้อนนี้จนครบ 497 ต้น ในขณะเดียวกัน เราก็ปรับถนนเพื่อรองรับการก่อสร้างพระสถูป ในวินาทีที่เสาฤกษ์ต้นแรกได้ รับการตอก เยินเต็นกับฉันสวดมนต์ขอพรจา กริมโปเช จากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และธรรมบาล ขอให้การงานอย่าได้มีอุปสรรค และขอให้พระศานติตาราอุบัติ ขึ้นเป็นพระสถูปแห่งชีวิตและ เป็นเสาเอกแห่งจิตใจของผู้คน และสัตว์โลกตลอดไป

Kesang (Dr. Krisadawan) & Yonten recited prayers removing obstacles and bringing auspiciousness before the first piling was planted.

Stupa site under construction

Tara Great Stupa’s first piling, 25 March 2010

Peeping through a hole in a rock at the back of Khadiravana

Tibetan Earth House in Completion

During Maghapuja and OBWA forum the Tibetan house was used for the first time as temporary residence of Kunga Sangbo Rinpoche. Rinpoche said it was a lovely place and he enjoyed it there very much. Later on Taiwanese nuns and a Zen master stayed there. They all had great times there.

We are grateful to Good Boy, Orn and everyone who took part in building this house. Yonten repainted the house and taught our workers how to render Tibetan design and colors. Jick contributed a bed and lent her furniture and decorations. Nuch and Nok did last minute shopping to make sure the house provided all the needed comforts.

Mottainaine Song by Ruri Sato

ขอมอบบทเพลงอ่อนหวานที่แสดงความกตัญญูต่อสรรพสิ่งแด่ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย โลกยังมีสิ่งดีๆอีกมากขอเพียงเราเปิดใจกว้าง

Mottainaine Song (Eng ver.)

Song by Chiyuki Ejima

Words&Music by Ruri Sato (Producer)

Arrangement by Miyuki Shimizu

listen music :
http://www.esnips.com/doc/dd30cbc4-1d59-4cc7-8b6b-2eee81b9eb31/Mottainaine-English-Ver

download song :
http://www.upfordown.com/public/pdownload/26688/Track%20No01.mp4?no_history

Mottainaine Song (Japanese ver.)

Song by Chiyuki Ejima

Words&Music by Ruri Sato (Producer)

Arrangement by Miyuki Shimizu

Listen music :
http://www.esnips.com/doc/77af1ca7-3c42-4922-9a83-81c5c142354b/Mottainaine-Japanese-Version

Download song :
http://www.upfordown.com/public/pdownload/26704/Track%20No02.mp4?no_history

Tara Maghapuja Event (2)

ช่วงบ่ายวันที่ 28 ริมโปเชประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราเขียว (ขทิรวนีตารา) ท่านบอกว่า ตั้งแต่ตรุษจีน/ตรุษทิเบตที่ผ่านมา ประกอบพิธีตาราแล้ว 5 ครั้ง (รวมพิธีนี้ที่ขทิรวันและที่โพธิสถานมงคลธัญในวันที่ 2 มีนาคม) ท่านได้กลายเป็น “ลามะตารา” ไปแล้ว

โบ้กับเอลล่ามาร่วมงาน มาทำบุญวันเกิดด้วยการสร้างเสาเข็ม 2.4 ต้น (24,000 บาท) โบ้อายุครบรอบ 28 ปีในวันนี้พอดี

น้องปรายร่วมพิธีอย่างสนุกสนาน

มนตราภิเษกเป็นการขอพรพระพุทธเจ้าผ่านพระอาจารย์ ทำให้กาย วาจา ใจของเราใสบริสุทธิ์ดุจกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้า ในพิธีนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับการอนุญาตให้นั่งสมาธิถึงพระแม่ตารา ให้สวดมนตราของพระองค์ หากไม่ผ่านพิธี การนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผล การสวดมนตราก็ไม่ให้ประสิทธิผลสูงสุด สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติวิถีวัชรยาน มนตราภิเษกเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดพิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับพรทางลัด

ในพิธีเราคิดว่าพระอาจารย์กับพระพุทธเจ้าไม่แยกจากกัน การคิดเช่นนี้จะทำให้ได้รับพรหรือสิทธิอย่างรวดเร็ว เราประกอบพิธีนี้เพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย

เราตั้งจิตขอให้ตัวเราและพวกเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ตั้งจิตให้อุปสรรคผ่านพ้นไป และตั้งจิตให้มีแต่ความสุขและได้เข้าถึงสภาวะเดียวกับพระแม่ตารา

อานิสงส์ของการฝึกปฏิบัติถึงพระแม่ตาราเขียว : ในทางโลก ทำให้การงานว่องไว ปราศจากอุปสรรค ทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและอวมงคลมาเบียดเบียน ในทางธรรม ทำให้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย

ด้วยอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานที่จะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาประกอบพิธีตาราทุกแห่งหนที่ได้เดินทางไป เพื่อสิริมงคลในแผ่นดิน เพื่อให้เสียงมนตราแห่งความเมตตากรุณาดังกระหึ่มในจิตใจของผู้คนตลอดไป…

Tara Maghapuja Event (1)

28 February 2010 Khadiravana Center

Tara empowerment, meditation and retreat with Kunga Sangbo Rinpoche

Blessing ceremonies for the new pavilion and the stupa construction

ความทรงจำจากงานมาฆบูชา 28 กพ ถึง 1 มีค ที่ผ่านมา ไอหมอกจากภูเขาหลังฝนตกเมื่อเราภาวนาจบพอดี

รอเปิดศาลา

น้องลาล่าในเต้นท์ทิเบตสดใส

ประโคมด้วยเสียงฉาบและกลอง ศาลาใหม่ขอต้อนรับทุกคน

ริมโปเชขึ้นศาลา

“แต่ละปี อาตมาได้เห็นความก้าวหน้าของสถานที่แห่งนี้ รู้สึกมีความปีิติยินดีและขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตตั้งอยู่ในบุญกุศล”

พี่ประเสริฐ ศิลปสมัย (สามีของพี่วัฒนา ผู้ล่วงลับ บุคคลที่เรานึกถึงเมื่อสร้างศาลาหลังนี้) รับของขวัญจากริมโปเช

พี่อัมพร เหลืองลักขณาวลัย รับใบอนุโมทนาบัตรจากมูลนิธิ

พี่รสสุคนธ์ วงศ์นรเศรษฐ์รับของขวัญเป็นรูปพระแม่ตาราจากริมโปเช พี่รสสุคนธ์ทำบุญเสาเข็ม 10 ต้น ( 100,000 บาท)

อ. ณัฐฬส วังวิญญู และครอบครัว ก็เดินทางมาร่วมงานด้วย

ครอบครัวเจ้าภาพสร้างศาลา

เด็กๆกับแมวเหมียวที่ขทิรวัน