Skip to content

Story of 1000 Stars White Tara Thangka

Thangka by Emaho (Atipong Tadanupong), who presented it to me. It’s now available for worship at Khadiravana Center. “The real owner is Tara, who inspired me to create this artwork.” Emaho!

ทังกา

ภาพทังกาพระแม่ตาราขาว นี้ ผมวาดไว้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2004 วาดที่บ้านหลังเล็กๆ เชิงเขาหิมาลัย ณ เมืองธรัมศาลา ประเทศอินเดีย โดยมีเจ้าของบ้าน คือเพื่อนช่างเขียนชาวทิเบต รวมถึงลูกศิษย์ของเขาคอยแนะนำช่วยเหลือแทบทุกขั้นตอน เป็นทังกาภาพแรกและภาพเดียวที่วาด กล่าวได้เพียงว่าผมเป็นผู้วาด แต่มิใช่เจ้าของ เจ้าของภาพนี้คือพระแม่ตารา ท่านดลให้เกิดความสุขใจระหว่างจับดินสอพู่กัน

ปัจจุบัน พระแม่ตาราขาวภาพนี้อยู่กับอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เป็นความภูมิใจของผม ที่ท่านได้ไปสถิตอยู่กับอาจารย์ซึ่งรัก และมีความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับทิเบตอย่างลึกซึ้งที่สุดคนหนึ่งของ ประเทศไทย

อ.กฤษฯ นับถือพระแม่ตาราและสวดมนตร์ธารณีบูชาท่านเสมอลมหายใจ อ.บอกว่าเมื่อลาเซ ริมโปเช ลามะชั้นสูงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านมาเมืองไทย จะเรียนท่านให้ทำพิธีมนตราอภิเษกภาพนี้ให้ ผมรู้สึกปลื้มใจ ( และโล่งใจ ) มาก เพราะหากเก็บท่านไว้กับตัวผม พระแม่ตาราภาพนี้ก็คงเป็นเพียงภาพวาดธรรมดา ท่านจะมีคุณค่าและความศักดิสิทธิ์ก็ต่อเมื่ออยู่กับผู้ที่คู่ควรเท่านั้น ซึ่งมิใช่ผม ผู้มีฐานะแค่ช่างเขียน

สำหรับทังกา ผู้เขียนเปรียบเหมือนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ทำให้ภาพสำเร็จ มีค่าเท่ากับสี พู่กัน ผ้าใบ กาวหนังสัตว์ ฯลฯ รวมถึงขนมนมเนยที่รับประทานระหว่างทำงานด้วย ไม่มีสิ่งใดสูงส่งกว่ากัน

ในเมื่อไม่มีการบอกว่าใช้พู่กันยี่ห้อ ไหน เบอร์ไหนที่เขียน ไม่ได้บอกว่าธรรมชาติประทานหินแร่ชนิดใด มาให้บดเป็นผงสี ไม่มีการเอ่ยถึงสัตว์ตัวที่ถูกจับเอาขนมาทำพู่กัน หรือตัวที่เนื้อหนังกลายเป็นกาว กระดูกถูกเผาทำเป็นสีดำ ก็ไม่ควรมีการบอกด้วยว่าใครเขียน ดังนั้น ทังกาโดยธรรมเนียมดั้งเดิมจะไม่มีการเซนต์ชื่อผู้เขียนเลย เป็นการทำถวายโดยแท้จริง

ระหว่างวาด มีเรื่องราวสนุกๆ มากมาย ผมจะกล่าวถึงชีวิตในธรัมศาลา การวาดทังกา เพื่อนช่างเขียนชาวทิเบต และเพื่อนๆชาวอินเดียในภายหลัง ตามแต่โอกาสอำนวยครับ – เอก/เอมาโฮ (อธิพงศ์​ ธาดานุพงศ์) http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=buttertea&date=18-02-2010&group=1&gblog=2

ปัจจุบันภาพพระแม่ตาราขาวภาพนี้อยู่ที่ศูนย์ขทิรวันเพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสสักการะบูชา ท่านลาเซ ริมโปเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช และกุงกา ซังโป ริมโปเชได้ทำพิธีปลุกเสกให้ โดยเฉพาะท่านกุงกา ซังโป ยังได้ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตาราให้ถึงสองครั้ง ภาพพระแม่ตาราภาพนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิด้วยค่ะ ท่านลาเซ ริมโปเชได้นำรูปเล็กของพระองค์ไปติดบูชาคู่กับพระแม่ชัมมา พระแม่ตาราอีกปางหนึ่ง

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: