Skip to content

อีกทางเลือกหนึ่งของการบำบัดรักษา

การแพทย์ทิเบตเป็นภูมิปัญญาตะวันออกที่มีอายุเก่าแก่นับพันปี ภูมิปัญญานี้สืบสายมาจากพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุ หรือพระพุทธเจ้าการแพทย์ (Medicine Buddha) ผู้ตั้งปณิธานที่จะดำรงอยู่ในสังสารวัฏเพื่อบำบัดทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บของสัตว์โลก

ทุกข์ที่มีรากเหง้าจากอวิชชาเป็นต้นเหตุของโรคทั้งหลายซึ่งทางฝ่ายทิเบตแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการเสียสมดุลย์ของลุง หรือ ลม โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการเสียสมดุลย์ของทริปะ โยงกับธาตุไฟ และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการเสียสมดุลย์ของเผแกน โยงกันธาตุน้ำ

เมื่อกระบวนการลุง ทริปะ หรือ เผแกน เสียสมดุลย์ เราจะเกิดอาการป่วย (เช่น คลื่นใส้ รับประทานอาหารไม่ลง เวียนศรีษะ หน้ามืด อาการแพ้ต่างๆ ฯลฯ) การบำบัดรักษาแบบทิเบตเน้นให้กระบวนการเหล่านี้กลับสู่ปกติ โดยไม่ใช้การผ่าตัด ฉายรังสี หรือสารเคมี  การบำบัดเน้นวิธีทางธรรมชาติควบคู่กับการทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว เบิกบาน บำเพ็ญบุญกุศล เดินรอบสถูปวิหาร สวดมนตร์ภาวนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่นอนดึก ไม่อยู่ในที่แออัด ไม่รับประทานอาหารต้องห้าม ซึ่งแต่ละธาตุจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน ยาที่ใช้รักษาเป็นสมุนไพรบนภูเขาสูงที่มักจะปั้นด้วยมือ โดยชาวทิเบตเชื่อว่ายาคือพรของพระพุทธเจ้า

การรักษาเริ่มด้วยการซักถามอาการ การตรวจชีพจร การตรวจดูลักษณะของปัสสาวะ การตรวจดูลักษณะของลิ้น (ในบางกรณี) หากกระบวนการข้างต้นไม่เสียสมดุลย์มาก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ถ้าเคยชอบรับประทานกาแฟเข้มๆ หรืออาหารรสจัด ก็อาจจะต้องงด เป็นต้น

ด้วยเห็นความสำคัญของวิถีแห่งการแพทย์ทิเบตในการบำบัดทุกข์จากการเจ็บป่วย ทางมูลนิธิพันดาราจึงได้เชิญคุณหมอเซดอร์ ญารงชา จากสถาบันการแพทย์ที่ลาซามาตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สนใจในประเทศไทยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

เพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าจะมีหมอมาดูแลอย่างสม่ำเสมอ คุณหมอเซดอร์จึงได้เดินทางมาประเทศไทยทุกๆสามเดือนและได้มอบหมายให้อาจารย์เยินเต็นทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายยาในระหว่างที่คุณหมออยู่ทิเบตโดยมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

สำหรับเร็วๆนี้ ทางคุณหมอจะมาให้การตรวจรักษาระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม ณ บ้านมูลนิธิ เวลา 9.00-18.00 น. ผู้สนใจกรุณานัดหมายล่างหน้าและนำตัวอย่างปัสสาวะของเช้าวันตรวจมาด้วย ผู้เข้ารับการตรวจควรงดยาทุกชนิดในตอนเย็นของวันก่อนมาตรวจ

ผู้สนใจจองเวลากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com
หรือ โทรนัดวันเวลาที่หมายเลข 0806100770


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: