Kailash Diary (2)

เรื่องราวของคนสามคนที่ชีวิตมาบรรจบพบกันโดยมีไกรลาศ พระสถูปธรรมชาติ ผูกพันหัวใจของพวกเขาไว้ด้วยกัน…ชายหนุ่มผู้ผิดหวังกับโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยมายาและบริโภคนิยม เขาโหยหาภูมิปัญญาโบราณ โดยเชื่อว่าตำนานกับความจริงเป็นหนึ่งเดียวกัน…พระทิเบต ผู้ตัดสินใจออกจากสภาพความเป็นพระ ด้วยเห็นว่าตัวเองน่าที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกมากมายหลายทาง เขาได้ออกจากดินแดนหลังคาโลกมาที่พื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตร สู่เมืองแห่งรอยยิ้ม ด้วยปรีชาญาณและความหวังในโลกสมัยใหม่…อดีตนักวิชการประจำมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ลาออกจากงานหันมาเสาะแสวงหาความสงบ พร้อมกับก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาหิมาลัย สู่พื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และยังได้ติดตามความฝันของตัวเอง ในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเต็มเวลาที่ยังคงข้องเกี่ยวกับเรื่องราวทางโลก…

ติดตาม “ไดอารี่ ไกรลาศ” เร็วๆนี้ ผู้ใดมีความประสงค์จะสนับสนุนโครงการตัดต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ โปรดติดต่อ 1000tara@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.