การฝึกปฏิบัติซกเช็น

ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติซกเช็น (จากอ.กฤษดาวรรณ)

ซกเช็นเป็นคำสอนชั้น สูงในพุทธวัชรยาน ได้รับการถ่ายทอดในนิกายเพินโป/ยุงตรุงเพิน และนิกายญิงมาปะ โดย ทั้งสองนิกายมีคำสอน 9 ขั้นไปสู่การตรัสรู้ ซก เช็นเป็นคำสอนขั้นที่ 9  ในอดีตการสอนซกเช็นในที่สาธารณะหรือให้แก่ลูกศิษย์มากกว่าหนึ่งคนแทบจะเป็น ไปไม่ได้เลย แต่ในยุคสมัยนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ด้วยการอนุญาตของพระฑากินีและพระธรรมบาล ผู้ปกป้องพระธรรม พวกเราจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมนี้ เพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้กลับไปอยู่สภาวะเดิมแท้ที่ใสบริสุทธิ์ กระจ่างปราศจากกิเลส

แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองชั่ววัน ชั่วสัปดาห์ แต่การฟังธรรมจะทำให้เกิดปัญญา การฝึกภาวนาจะทำให้ทำให้เรารู้เท่าทันจิตที่ไม่เคยหยุดพัก จิตที่มีคลื่นแห่งความคิดและอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลา และผลที่ได้รับคือเราจะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิในการทำงาน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในการมองโลก และในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ขอให้ผู้ฝึกตนบนวิถีนี้ ได้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้ด้วยกัน ขอเราก้าวข้ามพ้นบุคลิกนิสัยของเราแต่ละคน ก้าวพ้นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น การเสแสร้ง หยิ่งยะโส อิจฉากันและกัน ให้ช่วงเวลาที่เราอยู่กรรมฐานนี้เป็นศุภฤกษ์ของชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.