Skip to content

Archive for

Homage to Tara (2)

White Tara (Chindamani Chakra Tara), Foundation

 

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมแด่พระองค์

พระพักตร์ดุจดังจันทรศารทหนึ่งร้อยดวงรวมกัน

ส่องสว่างด้วยแสงสุกใสของดวงดาราหนึ่งพันดวง

 

มูลนิธิ พันดาราตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจและด้วยศรัทธาในพระโพธิสัตว์ตารา ขอเชิญชวนสมาชิกพันดาราและผู้อนุโมทนาต่อการงานของเราสวดมนตร์ถึงพระองค์ ขอให้ทรงประทานพรต่อการงานของพันดาราเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว ขอพระแม่ตาราโปรดขจัดอุปสรรคในชีวิตและการงานของท่าน ดลบันดาลให้ความปรารถนาของท่านสมประสงค์ ประทานความสุข สุขภาพ และอายุยืนยาวตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปด้วยเทอญ

โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร โซฮา

โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร มามา อายุ ปุณเญ จานา ปุทริม กูรู โซฮา

 

 

Homage to Tara


The Thousand Stars Foundation is built out of our inspiration and faith in Bodhisattva Tara. We request foundation members and friends to pray to her to support our activities for the sake of all sentient beings, without exception. May Mother Tara remove obstacles in your life, grant your wishes and bestow happiness, good health and long life throughout the new year and forever!

Om Tare Tuttare Ture Soha

Om Tare Tuttare Ture Mama Ayuh Punye Jnana Pustim Kuru Soha

 


Art, Nature and Love

สอนศิลปะ ปลูกฝังความรักในหัวใจของเด็กๆ

กิจกรรม “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก”

วันที่ 22-23 มกราคม 2554
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มูลนิธิ พันดาราขอเชิญเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ร่วมทำกิจกรรมเติมเต็มความรักในหัวใจ ฝึกวาดรูป ระบายสี กับศิลปินใจดี ในบรรยากาศงดงามแห่งขุนเขาและสวนป่า สวดมนตราแห่งความกรุณา และสัมผัสความอ่อนโยนของพื้นดิน ผืนน้ำ แผ่นฟ้า 

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสามารถทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ขทิรวันเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทิเบต/หิมาลัยและแหล่งพักพิงใจในพุทธศาสนา อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบฯ

วิทยากร
อ.ชลิตและอ. เจ๊กกี้ (Chalit Art Project and Gallery)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น้องๆอายุระหว่าง 7-15 ปี พร้อมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแล

ที่พัก
ทางศูนย์ฯจะจัดที่พักเป็นเต้นท์ครอบครัวที่มีเครื่องนอนและผ้าห่มให้พร้อม ที่ศูนย์ฯมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีมุ้งลวดกันยุงและศาลาจัดกิจกรรมประดับลายมงคลแปดตามศิลปะทิเบต

อาหาร
เราจะรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเน้นสุขภาพที่แข็งแรงของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำเครื่องดื่มและอาหารโปรดของเด็กๆมาร่วมงานได้

การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

ลงทะเบียน
รับไม่เกิน 30 ครอบครัว กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com โทร 0808090962, 0869775867 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

หากมีการยกเลิกการเข้าร่วม ขอให้แจ้งมูลนิธิก่อนการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้โอกาสผู้มีรายชื่อสำรองได้เข้าร่วม และเพื่อให้มูลนิธิได้เตรียมอาหารและที่พักได้ครบตามจำนวนคน ขอบคุณค่ะ

โปรแกรม
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน รับประทานขนม เครื่องดื่ม
10.30 น. วาดรูป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดรูป
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น. สันทนาการ
17.00 น. พักผ่อน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนตราและถวายดวงประทีปร่วมกัน
20.00 น. ชมภาพยนตร์บ่มเพาะคุณธรรมจากหิมาลัย
21.00 น. เข้านอนในบรรยากาศอบอุ่นกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
7.00 น. ตื่นนอน
7.45 น. กราบพระ นั่งสมาธิ
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
9.30 น. ระบายสีสถูปองค์น้อยปั้นจากดิน
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. ระบายสี (ต่อ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน น้องๆรับของขวัญจากมูลนิธิ
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทำบุญครั้งสุดท้าย

ประเพณีการกำจัดศพในทิเบตที่มักได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอคือ การหั่นเนื้อนำไปให้แร้งกิน ผู้ไม่คุ้นเคยกับประเพณีนี้หรือไม่เข้าใจปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง มักจะด่วนตัดสินว่า การปฏิบัตินี้เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน หรือเป็นประเพณีประหลาด จริงๆแล้ว ในทิเบตมีวิธีการกำจัดศพหลายวิธี เช่น ฝัง เผา หรือหั่นเนื้อลงน้ำเพื่อให้ทานแก่ปลา (แต่มักทำกับศพเด็กๆเท่านั้น) เนื่องจากทิเบตมีอากาศหนาวเย็น น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ดินแข็งยากแก่การขุด การฝังจึงเป็นสิ่งที่ไม่นิยม เช่นเดียวกัน ฟืนเป็นของหายาก จึงไม่นิยมเผา จะทำเฉพาะศพของพระอาจารย์สำคัญๆโดยเชื่อว่าควันไฟที่ลอยเข้าไปในอากาศจะ ทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์

การกำจัดศพโดยหั่นเนื้อให้แร้งกิน เป็นประเพณีที่ทำมาช้านาน ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ไม่พบประเพณีนี้ในสังคมอินเดียแต่ดั้งเดิม นอกจากเป็นการกำจัดศพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ตายได้ทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการทำทานอันยิ่งใหญ่ แก่นกแร้ง

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งจุติมาในโลก เป็นเจ้าชายแห่งราชธานีหนึ่ง เนื่องจากมีศึกมาประชิดชายแดน พระองค์จึงเสด็จไปรบ ก่อนเสด็จออกจากวัง พระองค์ตรัสลาพระมารดา ด้วยเชื่อว่าจะทรงไม่รอดชีวิตจากการรบครั้งนี้ คำขอร้องที่ิยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของพระองค์คือ เมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ขอให้พระมารดาทรงกำจัดพระศพของพระองค์ด้วยการบริจาคให้นกกิน

เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ ชาวทิเบตหลายคนปรารถนาให้ร่างของตนถูกกำจัดแบบนี้

Sky Burial สถานเตือนใจให้นึกถึงความเป็นอนิจจังและที่ให้ทานแก่นก เมืองเจคุนโด (ยูชู) แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก

Pacifying Suffering in the Lower Realms

On 12 December 2010 the Dzogchen practice group met at the Foundation. Among the mantra we recited is this one: A Kar Ah Me Dhu Tri Su Nag Po Zhi Zhi Mal Mal So Ha. Several friends asked for its meaning. Here is the explanation given by Nyima Dakpa Rinpoche. Those who do the “sur” dedication practice can recite this mantra or the Matri (Om Ma Tri Mu Ye Sa Le Du) mantra while burning the food.

May all beings attain the primordial state of their mind!

A Kar, the pure state of mind,

Ah Me, the clarity and radiance of wisdom,

Du Tri purifies the suffering of the three lower realms

Nag Po eliminates nonvirtuous deeds and obscurations,

Zhi Zhi pacifies the suffering of this cyclic world,

Mal Mal brings joy and happiness,

So ha subdues misconceptions and discriminatory thoughts.

 

This is the essential recitation to pacify suffering.

By stirring the depths of the suffering of this cyclic world.

มนตราสลักบนก้อนหิน

อา กา อา เม ตู ตรี สู นัก โป ฉี ฉี มัล มัล โซ ฮา

อา กา สภาวะบริสุทธิ์ของจิต

อา เม ความกระจ่างแห่งปัญญา

ตู ตรี ดับทุกข์โศกในอบายภูมิ

นัก โป ขจัดบาปกรรมเครื่องเศร้าหมอง

ฉี ฉี ดับทุกข์ในสังสารวัฏ

มัล มัล นำมาซึ่งปีติสุข

โซ ฮา สลัดมิจฉาทิฏฐิและความคิดแบ่งแยกทั้งปวง

สำหรับผู้สนใจปฏิบัติ

สามารถสวดมนตรานี้ทุกวันเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกโดยเฉพาะผู้ได้รับทุกขเวทนาในอบายภูมิ และเพื่อบ่มเพาะความเมตตากรุณาในหัวใจ ผู้อุทิศกลิ่นอาหารไหม้ให้แก่ดวงวิญญาณในบาร์โด สามารถสวดมนตราบทนี้ บทมาตรี (โอม มา ตรี มุ เย ซา เล ดู) หรือบทมณี (โอม มณี เปเม ฮุง) ในระหว่างเผาอาหาร ความรักไม่มีประมาณของเราจะเยียวยาจิตใจที่ว้าเหว่ของพวกเขา