Skip to content

Art, Nature and Love

สอนศิลปะ ปลูกฝังความรักในหัวใจของเด็กๆ

กิจกรรม “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก”

วันที่ 22-23 มกราคม 2554
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มูลนิธิ พันดาราขอเชิญเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ร่วมทำกิจกรรมเติมเต็มความรักในหัวใจ ฝึกวาดรูป ระบายสี กับศิลปินใจดี ในบรรยากาศงดงามแห่งขุนเขาและสวนป่า สวดมนตราแห่งความกรุณา และสัมผัสความอ่อนโยนของพื้นดิน ผืนน้ำ แผ่นฟ้า 

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสามารถทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ขทิรวันเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทิเบต/หิมาลัยและแหล่งพักพิงใจในพุทธศาสนา อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบฯ

วิทยากร
อ.ชลิตและอ. เจ๊กกี้ (Chalit Art Project and Gallery)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น้องๆอายุระหว่าง 7-15 ปี พร้อมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแล

ที่พัก
ทางศูนย์ฯจะจัดที่พักเป็นเต้นท์ครอบครัวที่มีเครื่องนอนและผ้าห่มให้พร้อม ที่ศูนย์ฯมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีมุ้งลวดกันยุงและศาลาจัดกิจกรรมประดับลายมงคลแปดตามศิลปะทิเบต

อาหาร
เราจะรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเน้นสุขภาพที่แข็งแรงของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำเครื่องดื่มและอาหารโปรดของเด็กๆมาร่วมงานได้

การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

ลงทะเบียน
รับไม่เกิน 30 ครอบครัว กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com โทร 0808090962, 0869775867 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

หากมีการยกเลิกการเข้าร่วม ขอให้แจ้งมูลนิธิก่อนการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้โอกาสผู้มีรายชื่อสำรองได้เข้าร่วม และเพื่อให้มูลนิธิได้เตรียมอาหารและที่พักได้ครบตามจำนวนคน ขอบคุณค่ะ

โปรแกรม
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน รับประทานขนม เครื่องดื่ม
10.30 น. วาดรูป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดรูป
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น. สันทนาการ
17.00 น. พักผ่อน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนตราและถวายดวงประทีปร่วมกัน
20.00 น. ชมภาพยนตร์บ่มเพาะคุณธรรมจากหิมาลัย
21.00 น. เข้านอนในบรรยากาศอบอุ่นกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
7.00 น. ตื่นนอน
7.45 น. กราบพระ นั่งสมาธิ
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
9.30 น. ระบายสีสถูปองค์น้อยปั้นจากดิน
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. ระบายสี (ต่อ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน น้องๆรับของขวัญจากมูลนิธิ
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: