Skip to content

Green Tara Retreat

เยียวยาจิตใจบนวิถีตารา (Green Tara Retreat)

เสาร์อาทิตย์ที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมแบบทิเบต ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระโพธิสัตว์ตารา

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกสมาธิถึงพระโพธิสัตว์ตารา (ปางศยามตาราหรือ Green Tara) บริกรรมมนตราประจำพระองค์ ซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อเยียวยาจิตใจและบ่มเพาะความกรุณา การปฏิบัติพระศยามตาราให้อานิสงส์ในการขจัดความกลัว ความโกรธ ความท้อแท้ อารมณ์บ่อนทำลายทั้งหลาย และยังให้อานิสงส์ในการขจัดอุปสรรคในการทำงานและในชีวิต และขอเชิญร่วมพิธีมนตราภิเษกเพื่อขอพรในการปฏิบัติบูชาพระองค์ ถวายดวงประทีปแด่พระมหาสถูปอุทิศแด่พระแม่ตารา ณ บริเวณก่อสร้าง ร่วมทำบุญปล่อยปลา 150,000 ตัว ซึ่งการทำบุญนี้เราจะขอพรจากพระแม่ตาราให้คุ้มครองชีวิตสัตว์เหล่านี้

Green Tara Retreat

February 5 – 6, 2011

Khadiravana Center, Hua-Hin (Tibetan retreat center established through inspiration from Bodhisattva Tara)

The Thousand Stars Foundation invites the public to join Green Tara Empowerment and meditation, whose purpose is to develop compassion and to heal the mind. Meditating on Tara is beneficial in eliminating fear, anger, despair and other negative emotions; it also eliminates obstacles in work and daily life. Receiving an empowerment of Tara is a doorstep in meditation on Her. Participants also offer candle light to the Tara Great Stupa at the construction site, as well as join hands in releasing more than 150,000 fish at the Kaeng Krachan Reservoir in Petchaburi.

การปฏิบัตินี้ทางมูลนิธิไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารและที่พักแบบเรียบง่ายบริการ ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ตามศรัทธา กรุณาแจ้งความจำนงที่ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2554 สำหรับผู้ประสงค์เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิเช่าให้จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท (รวมการเดินทางไปปล่อยปลาที่เขื่อนแก่งกระจาน) สำหรับจิตอาสาช่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ไม่มีงานทำ หรือผู้เกษียณอายุ ทางมูลนิธิจะจัดรถให้ 3-5 ท่าน

There will be no registration fees for this event. We have vegetarian food and simple lodging for the participants. Interested persons may want to donate according to their wishes. Please indicate your intention to attend at 1000tara@gmail.com, or call 087 829 93 87 by January 30. There will be a fee of 700 baht for those who travel with a van organized by the Foundation (including the travel to Kaeng Krachan Reservoir in Petchburi).

ที่พัก

ทางศูนย์จะจัดที่พักเป็นแบบเต้นท์และที่พักรวมในศาลาที่มีมุ้งลวดกันยุง จะจัดเตรียมเครื่องนอน ได้แก่ เสื่อหรือฟูกรอง ผ้าห่ม ถุงนอน หมอน ให้ ที่ขทิรวันมีห้องอาบน้ำและห้องสุขาอย่างดีไว้บริการ ระหว่างพักในช่วงกลางวัน ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนอนพักที่ศาลาเตวา วัฒนา

Accommodation:

Tents and pavilions with mosquito nets. Mattresses, sleeping bags, blankets and pillows will be provided. The center has good shower and toilet facilities. During breaks, participants can rest comfortably at Dewa Pavilion.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: