Skip to content

Monkey and the Moon

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าแห่งหนึ่ง มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วันหนึ่ง ลิงตัวหนึ่งมองลงไปในบ่อน้ำ มันเห็นพระจันทร์อยู่ในน้ำก็ตกใจ คิดว่าพระจันทร์ตกน้ำ มันจึงตะโกนเรียกลิงทั้งหลายให้มาช่วยกันเอาพระจันทร์ขึ้นมาจากบ่อ พวกลิงก็ช่วยกัน เอาหางผูกกันไว้ จนเจ้าลิงตัวแรกลงไปถึงน้ำได้ เมื่อไปถึง มันคลำหาพระจันทร์ไม่เจอ ก็แหงนหน้าบอกลิงตัวที่อยู่ถัดกับมันว่า ไม่มีพระจันทร์ เจ้าลิงตัวนั้นก็แหงนหน้าบอกลิงตัวถัดไปว่า ไม่มีพระจันทร์ บอกกันไปเป็นลำดับ จนถึงเจ้าตัวสุดท้ายที่อยู่บนสุด มันแหงนหน้าดูฟ้า แล้วเห็นพระจันทร์อยู่บนนั้น ก็โล่งใจ บอกทุกตัวว่าพระจันทร์ไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ดีบนฟ้า…

นิทานทิเบต อ.เยินเต็นเล่าให้เด็กๆฟังเป็นครั้งแรกที่งาน “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก” 22 มค 54 บนสนามหญ้าขทิรวัน

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: