Skip to content

ก้าวย่างเส้นทางธรรม

ข่าวจากมูลนิธิหยดธรรม

http://www.dhammadrops.org/

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม
เกริ่นนำ
การเดินเพื่อแสวงบุญถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากผู้ที่ไม่ใช่พระหรือนักบวชจะเดิน เพราะการเดินระยะทางไกลๆนั้น เป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจวิธีหนึ่ง ที่ค่อนข้างจะลำบากกายและลำบากใจ แต่หากก้าวผ่านไปได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของบุคคลผู้มีอุดมการณ์ ที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะกับตัวเอง ดั่งเช่น ท่าน คล็อด อันชิน โทมัส อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ หรือ คุณ พฤ โอ่โดเชา ฯลฯ

ระยะทางในการเดิน
จากประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ไปจนถึง พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประมาณ 800กม.

ระยะเวลาในการเดิน
วันและเวลาเริ่มเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง(แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 23 กพ 53) ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 เดือน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อฝึกหัดขัดเกลาร่างกายและจิตใจของตนเอง ให้ตระหนักรู้ถึงแก่นของชีวิต
 2. เพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมโครงการได้เห็นคุณค่าของน้ำใจมากยิ่งขึ้น
 5. เพื่อสร้างสันติภาคับให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจากภายในตัวเรา แล้วโยงใยไปยังสรรพสิ่งที่แวดล้อม

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากโครงการ

 1. ได้โอกาสในการฝึกความอดทนจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
 2. ได้โอกาสในการฝึกการอดใจต่อสิ่งที่เป็นคุณค่าเทียมแห่งชีวิต
 3. ได้โอกาสในการต่อสู้กับปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากสภาพกายและใจ
 4. ได้โอกาสที่จะเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้น
 5. ได้พบกับกัลยาณมิตรที่ยังไม่เคยได้พบมาก่อน
 6. ได้ทำบุญใหญ่ที่คนส่วนมากไม่มีโอกาสจะได้ทำ
 7. มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปด้วย
(ในการนำสิ่งใดก็ตามติดตัวขอให้พิจารณาว่า ผู้เข้าร่วมต้องถือเอง ฉะนั้นสิ่งใดไม่จำเป็นจริงๆ หรือใหญ่เกินไป ไม่ควรนำมาให้ลำบาก)

 1. เสื้อผ้าสบายๆที่คงทนและทำความสะอาดง่าย
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดไฟ
 3. อุปกรณ์รองนอนที่ไม่ลำบากในการพกพา
 4. ลูกอม(ในกรณีต้องการพลังงาน)
 5. พลาสเตอร์ยา
 6. เชือก
 7. กระติกน้ำ
 8. ยาแก้ปวด แก้ไข้ ที่ถูกจริต
 9. ของที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย
 10. ของใช้อย่างอื่นที่จำเป็น เช่น ยาประจำตัว สมุดจด ปากกา ผงซักฟอก แว่นสำรอง…ฯลฯ
 11. กล่องพลาสติกและช้อน

สิ่งที่ห้ามนำมาด้วย

 1. เงิน
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. สิ่งเสพติดทุกชนิด

กฏกติกาของการเดินทางร่วมกัน

 1. สัมภาระต้องถือและดูแลรักษาด้วยตนเอง
 2. ไม่พูดคุยกันหากไม่จำเป็นจริงๆ
 3. มีสติอยู่กับการเดิน
 4. สงเคราะห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างทาง

สำหรับผู้ที่สนใจ
กรุณาสมัครสมาชิกเว็บหยดธรรมแล้วโพสไว้ที่เว็บบอร์ดว่าสนใจ ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับไปค่ะ กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2553 เพื่อนัดประชุมกลุ่มผู้ร่วมเดินทางค่ะ

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: