มนตรา เครื่องมือฝึกสติและสมาธิ

สวดมนตราเป็นเรื่องน่าเบื่อ?

คนไทยเรายังไม่คุ้น กับการสวดมนตราหรือคาถาแบบชาวทิเบต เมื่อให้สวดมากๆ บางครั้งเราเหนื่อย เบื่อ หรือง่วงนอน แต่จริงๆ การสวดมนตราเป็นเครื่องมือในการฝึกสติและสมาธิเป็นอย่างดี ทำให้เราไม่คิดฟุ้งซ่าน และทำให้ได้ใช้เวลาแต่ละนาทีเป็นไปอย่างมีความหมาย

วิธีสวดมนตรา

1. สวดเบาๆ ให้เสียงมนตราไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำ

2. ร้องเป็นเพลง วิธีนี้มีประโยชน์มากเมื่อเราทำเป็นกลุ่มและเมื่อเรามีเสียงที่ไพเราะ แต่ละพยางค์ที่เปล่งออกมาเป็นจังหวะจะทำให้จิตใจเบิกบาน และคลื่นเสียงที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดพลังสามัคคี และพลังทางบวกที่นำความปีติยินดีให้แก่ผู้ได้ยิน

3. สวดในใจด้วยการตั้งจิตเป็นสมาธิ และตั้งนิมิตว่ามนตราหมุนเวียนอยู่ที่กลางหัวใจล้อมรอบพยางค์หลัก (พีชพยางค์) ซึ่งแทนพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ องค์ที่ปฏิบัติบูชา

จะสวดมนตราเวลาไหน

การ สวดมนตราสามารถทำได้ทุกขณะ ไม่จำเป็นต้องทำในห้องพระ เช่น เมื่อเราล้างจาน เราสามารถร้องเพลงมนตรา หรือบริกรรมมนตราเบาๆ เวลาเดิน เราก็บริกรรมมนตราไป พร้อมๆกับการก้าวเท้าอย่างมีสติ หรือแม้แต่เวลาขับรถ เราก็สามารถสวดมนตราไปด้วย นอกจากจะทำให้ไม่หงุดหงิดเมื่อรถติดแล้ว ยังทำให้จิตใจแจ่มใส

สวดมนตราบทไหนดี

มน ตรามีหลายบท บทที่รู้จักกันแพร่หลายน่าจะเป็น “โอม มณี เปเม ฮุง” มณีในดอกบัว ซึ่งเป็นคาถาประจำพระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) มนตราบทนี้เน้นความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย

อีกบทหนึ่ง ของมนตราแห่งความกรุณา คือ “โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร โซฮา” มนตราสิบพยางค์ประจำพระแม่ตารา พระโพธิส้ตว์สตรี ผู้ปวารณาพระองค์จะช่วยพระอวโลกิเตศวรอีกแรงหนึ่งในการรื้อขนสัตว์โลก

ไม่ ว่าเราจะสวดบทใด หัวใจหลัก เราต้องมีโพธิจิต จิตที่ปรารถนาจะยังประโยชน์ต่อสัตว์โลก เมื่อนั้น มนตราที่เราเปล่งออกมาจะมีความหมายอย่างสมบูรณ์ เมื่อปากของเราทำงาน และใจต้องการหลุดพ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

16 กุมภาพันธ์ 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.