Skip to content

Prayer for Bardo Beings

Translation of an excerpt of Nendren Monlam dedicating to those who suffer in the intermediate stage.

*สำหรับผู้เข้าอบรมเตรียมตัวตายแบบทิเบตที่ศูนย์ขทิรวันช่วงวิสาขบูชาที่ผ่านมา และผู้มีจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณา ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ดวงจิตที่ล่องลอยในบาร์โด (อันตรภพ) สวดบทนี้ขณะทำพิธีซูร์ อุทิศกลิ่นอาหารไหม้ซึ่งประกอบไปด้วยของบริสุทธิ์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆเจือปน ขณะสวด ขอให้ตั้งจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด

บทสวดนำพาดวงวิญญาณไปสู่การหลุดพ้น

ตั้งจิตถึงผู้ล่วงลับ สัมภเวสีทั้งหลาย หากมีผู้เสียชีวิตคนใดหรือชีวิตใดที่ต้องการอุทิศให้เป็นพิเศษ ให้นึกถึงดวงจิตของเขาเหล่านั้น

อา ในสภาวะที่ได้จากไปจากชีวิตนี้
เธอ ผู้ยึดติดกับรูปและนาม
ขอจงฟังสักนิด
พระอาจารย์ มิตรสหายชายหญิง
ญาติพี่น้องทั้งหลาย
ได้อุทิศอาหารเช้าเย็นที่เธอเฝ้าแสวงหา
พรมอ่อนนุ่มสามชั้นทำด้วยขนแกะ
เสื้อผ้าอาภรณ์ชั้นดี
อาหารหล่อเลี้ยงชีิวิตทั้งอาหารขาวและอาหารแดง
เครื่องดื่มดับกระหายไม่ว่าจะเป็นน้ำชา เหล้าเบียร์
ขอมอบสิ่งที่เธอปรารถนา ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้
หากจิตวุ่น ขอให้เธอผ่อนคลาย หากหวาดกลัว ขอให้ได้รับการคุ้มครอง
หากหนาว ขอให้เธออบอุ่น ขอให้มีความพึงพอใจ
ขอให้หายหิวและความกระหายหมดสิ้นไป
ความอุดมสมบูรณ์ที่มอบให้ไม่มีที่สิ้นสุด
ขอให้เธอได้บุญบารมี
การงานและชีวิตในสังสารวัฏ
เป็นเพียงภาพลวงปรุงแต่งแห่งความไม่จีรัง
ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ของสัตว์โลกหกภพภูมิ
ขอจงใคร่ครวญถึงความไร้สาระของสังสารวัฏจนจิตไม่หวนกลับ
บนมรรคาอันประเสริฐแห่งความสุขของการหลุดพ้น
ขอจงตั้งจิตที่จะเข้าไปในมรรคานี้อย่างไม่กลับใจ
ขอจงฟังคำสอนของพระอาจารย์และพระพุทธเจ้า
ขอจงซาบซึ้งต่อพระโพธิสัตว์ชายหญิง
มีความยินดีที่จะได้ดำรงอยู่กับเหล่าพระโพธิสัตว์
ขอจงปีติยินดีที่ธรรมจักรได้หมุนไป
อย่าดำรงอยู่เป็นเวลานาน สลายบาปกรรม
กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ประสบสภาวะการเกิดอีกต่อไป

แปลจากบทสวดเนนเทรน เมินลัม โดยกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

21 พฤษภาคม 2554

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: