Skip to content

Flood Relief for Tanaporn School

ธารน้ำใจสู่โรงเรียนธนพร (บางบัวทอง)

จากอุทกภัยที่ผ่านมา โรงเรียนธนพร เซนต์แมรี่แอน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก (ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6) มีนักเรียน 65 คน คุณครู 14 คน ตั้งอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขณะนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ในภาคการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจึงต้องย้ายที่ทำการไปอยู่ที่บ้านของผู้อำนวยการโรงเรียน ถนนรัตนาธิเบศร์โดยในขณะนี้กำลังดำเนินการกั้นห้องต่างๆให้เป็นห้องเด็กอนุบาลกับเด็กประถม ห้องน้ำ หัองพักครู สำนักงาน ฯลฯ

เนื่องจากบ้านใหม่ของโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอรับน้ำใจจากผู้มีจิตเมตตาทั้งหลายเพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน โต๊ะทำงานครู อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์ครัว คอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องนอนสำหรับครูที่ประสบภัยน้ำท่วมและต้องพักที่บ้านผอ. และเครื่องนอนนักเรียนในเวลากลางวัน ของเล่น สนามเด็กเล่น ตลอดจนขอรับน้ำใจเป็นอาหารแห้ง ถุงยังชีพให้คณะครู ทางโครงการธารน้ำใจพันดาราขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมแบ่งปันกับโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาทำการเรียนการสอนได้ดังเดิมและทำให้พวกเราทั้งหลายได้ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ซึ่งไม่สามารถของบฟื้นฟูจากรัฐบาลได้ ทั้งนี้โรงเรียนธนพรได้ตั้งมา 17 ปีแล้ว ได้รับรางวัลมาหลายครั้ง และในปัจจุบันยังได้เปิดโครงการเด็กพิเศษ (Autism Child Program) อีกด้วย

โครงการธารน้ำใจจะเดินทางไปมอบของให้แก่โรงเรียนและดูความก้าวหน้าของการเตรียมการรองรับนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ผู้สนใจสามารถเดินทางไปร่วมแบ่งปันกับทางมูลนิธิได้ค่ะ และเราจะจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลด ผู้สนใจกรุณาโทร 0878299387 หรือ 0833008119 Email: 1000tara@gmail.com

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: