Skip to content

Archive for

Radio Interview

“ตื่นรู้ด้วยบทเพลง” รายการมองชีวิต มีชีวา คืนพฤหัสฯนี้
คุยกับ รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ปธ.มูลนิธิพันดารา
เพื่อทำความรู้จักกับท่านอะนิ เชอยิง เตรอมา
แม่ชีธิเบตผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก เจ้าของเสียงร้องเพลงสวดภาวนา
ที่ฮิตติดชาร์ตเพลงในอเมริกา
พบกันคืนนี้ ก่อน 5 ทุ่ม ที่FM 96.5 คลื่นความคิด

In Praise of Kailash & Himalayan Mantra & Rhythm

This past Saturday the foundation organized another special event on Kailash and mantra singing by the celebrated nun, Ani Choying Drolma at Chulalongkorn University. It was a lovely afternoon filled with love & happiness. Thanks to all who came and took part in our effort to preserve Hiamalyan heritage. We are grateful to Ven. Ani la and Ven. Dr. Anil Sakya, who brought her to Thailand.

The hall was packed with interested audiences.

The event started with our prostrations together as an introduction to the project “26 Days Bowing to Earth”.

Ven. Dr. Anil chanted for auspiciousness before the sessions started.

Our friends Orawan & Kuhn offered their hands in doing an MC work as well as translations. Kuhn also showed his beautiful Kailash teaser.

Ani Choying Drolma sang non-stop for more than one hour. It’s such a lovely time with her.

As a gift of appreciation, the Foundation presented Ani la an image of Tara that we made in Thailand.

We also presented another Tara image to Ven. Anil. May his dharma work prosper and benefit countless beings!

Special thanks go to our Pandara staff who made this special event possible.

Images of Khadiravani Tara by Thousand Stars Foundation

องค์พระขทิรวนีตารา (Green Tara) ได้รับการบรรจุมวลสารจากลาซา ภูเขาไกรลาศ และสถานจาริกแสวงบุญสำคัญของทิเบต และมวลสารของพระอาจารย์ชั้นสูงในสายสาเกียปะ ได้แก่ เครื่องรองรับแทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ได้เก็บไว้หลายรุ่นอายุ นอกจากนี้ ยังมีมนตราพระแม่ตาราและมนตราสำคัญอีกหลายบทรวมทั้งมนตราแห่งการเยียวยาและบทสวดบูชาพระผู้ประทานโชคลาภ อัญมณี หินมีค่า ชาโบราณ สมุนไพรที่เป็นยา และของบริสุทธิ์อีกมากมายหลายอย่าง (ตามรายการที่กำลังจัดทำ)…โครงการประติมากรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปหล่อของพระแม่ตาราที่ได้รับการบรรจุตามประเพณีในพุทธวัชรยาน และเพื่อระดมทุนสร้างพระศานติตารามหาสถูป ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญและรับองค์พระไปบูชา สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่ 1000tara@gmail.com

This image of Khadiravani Tara or Green Tara who protects against eight fears is from the Foundation’s recent sculpture project. Apart from preserving Tibetan art and helping devotees to have Tara images for worship, the project contributes to the building of the Tara Great Stupa, which is under way. This image is among those blessed and consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche. It contains sacred objects particularly from the Sakya lineage, precious stones from pilgrimage sites like Mt. Kailash, ancient Tibetan tea leaves, medicinal herbs, mantra scrolls, among others. Those who are interested in contributing to the Stupa and having these images for worship, please contact us at 1000tara@gmail.com.

Prostration Manual

ฉบับ hard copy ขอรับได้ที่งานเยิรไกรลาศ วันเสาร์ที่ 26 นี้ค่ะ