Skip to content

Pandara Pilgrimage to Eastern Tibet

Pandara Pilgrimage for the Great Stupa
Eastern Tibet (Kham), 16-24 October 2012

โรงพิมพ์พระไตรปิฎก เมืองเดรเก (ซึ่งตัวเมืองเองก็มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของทิเบต)

“สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม”
เส้นทางจาริกบุญของพันดาราเพื่อพระศานติตารามหาสถูปในเดือนตุลาคม 2555 นี้ จะเน้นสักการะพระพุทธรูปโจโวริมโปเชแห่งแคว้นคามในทิเบตตะวันออก เยือนถ้ำปฏิบัติธรรม ณ สถานจาริกบุญแห่งวัดตัมปา รังเทรอ (อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช) ฟังธรรมและถวายสบงจีวรแด่พระภิกษุและสามเณรีทิเบต เดินภาวนารอบโรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเกที่เก่าแก่กว่า 300 ปี สักการะพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่่ายทอดบนแผ่นไม้ถึง 290,000 แผ่น พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการพิมพ์คัมภีร์โบราณ ทำสมาธิที่ทะเลสาบยีลุง ลาโซอันลือชื่อ และชมศิลปะการวาดภาพทังกา นำการจาริกโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ นักทิเบตศึกษาผู้มีประสบการณ์ในแคว้นคามกว่าสิบปี

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางภายนอกเพื่อการเดินทางภายในและเรียนรู้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทิเบตพร้อมกับนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น

รายละเอียดของเส้นทางจาริกนี้จะประกาศให้ทราบในเร็ววันนี้ ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com

“ปาชิง” แผ่นไม้สำหรับพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎกทิเบตและศาสตราต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนทิเบต เช่น โหราศาสตร์ การแพทย์ มีจำนวนมากถึง 290,000 แผ่น ณ โรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเกซึ่งถือว่าเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกับวัด ชาวทิเบตจะไปสักการะแผ่นไม้นี้พร้อมกับขอพรให้มีปัญญาในการศึกษาพระธรรม


ทัศนียภาพของทะเลสาบยีลุน ลาโซ (Yilhun Latso) ห่างจากเมืองมานีกังโก (Manigango) 13 กิโลเมตร
บนเส้นทางสู่โรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเก
คำว่า “ยีลุง” แปลว่า เผลอให้จนหมดหัวใจ “ลาโซ” แปลว่า ทะเลสาบแห่งเทพ
ถือป็นทะเลสาบที่งดงามและศักดิ์สิทธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นคามในทิเบตตะวันออก มีเรื่องเล่าว่า มเหสีของ

กษัตริย์ลิง เกซา (Ling Gesar) ได้เสด็จไปที่นี่แล้ว ประทับใจกับความงามอย่างมากจนไม่ยอมเสด็จกลับพระราชวัง ไม่ว่าใครจะมาทูลเชิญกลับก็ตาม จนกระทั่งกษัตริย์เกซาต้องเสด็จมาเอง…ทะเลสาบนี้สาวชนเผ่าเร่ร่อนทิเบต (ตรุกโม) ต่างก็มอบหัวใจให้จนกลายเป็นชื่อและตำนานของทะเลสาบไป
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: