Skip to content

Guru Rinpoche Text & Ancient Wisdom

วันนี้มีโอกาสเตรียมเอกสารประกอบการภาวนาให้ผู้เข้ารับการอบรม “ปัทมสัมภวะ” ชื่อบทสาธนะ (คู่มือปฏิบัติ) “แก่นหัวใจของพระปัทมสัมภวะ: บทสาธนะแห่งมูละทั้งสาม” เป็นบทพิเศษเพราะเป็น “เตรมา” (ธรรมสมบัติแอบซ่อน) ที่ได้รับการค้นพบโดยพระอาจารย์กุนเทรอ ฮุงเช็น โตรดู ลิงปะ ริมโปเช (ศตวรรษที่ 20) บิดาของพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช บทนี้ท่านไวโรจนะ (ศตวรรษที่ 8) ได้รับการถ่ายทอดจากพระฑากินีที่ภูเขามุโดในแคว้นอัมโด…

ในการอบรม เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับสายการปฏิบัติอันเป็นที่มาของคัมภีร์พิเศษนี้ เรื่องราวของพระคุรุริมโปเช และท่านไวโรจนะ พระอาจารย์สำคัญผู้เป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติไม่แบ่งแยกนิกาย พร้อมกับใช้เวลาที่เหลือภาวนากับธรรมชาติ ภูเขา ผืนดิน แผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่อันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่แบ่งแยกจากสภาวะธรรมภายในกายของเราเอง

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เรื่องราวของครูบาอาจารย์กว่าพันปียังคงได้รับการสืบทอดในทิเบตและแดนหิมาลัย จนมาถึงเราในวันนี้ แม้เราจะอยู่ในยุคของแฮมเบอร์เกอร์และกาแฟสตาร์บั๊ค

อาจมีคำถามว่า ปรีชาญาณเก่าแก่เช่นนี้จะมีความหมายอย่างไรกับชีวิต คำตอบคือ แม้สิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนไป แม้วิถีชีวิตของเราจะต่างจากวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยของครูบาอาจารย์ แต่หัวใจและจิตใจภายในของผู้คนไม่ว่าจะกี่รุ่นอายุไม่เคยเปลี่ยน ความปรารถนาของเราไม่เคยเปลี่ยน เราทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยยังคงปรารถนาสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ความสุขอันจีรัง ความสุขอันยั่งยืน ที่เกิดจากการเข้าใจจิตใจของตัวเองและการรู้เท่าทันพิษจิตใจอันเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวง

วิถีของครูบาอาจารย์จึงยังคงเป็นมุมมองที่ทันสมัย เพราะให้วิธีการและแรงบันดาลใจในการขัดเกลาจิตใจ ให้มุมมองในการดำรงชีวิต และทำให้เราได้ปลุกพลังแห่งความกรุณาที่แอบแฝงอยู่ในเส้น ลมปราณ และเลือดเนื้อของเราให้ตื่นขึ้นพลังนี้ทำให้คุณงามความดีปรากฏเป็นรูปร่างไม่รู้จบ เมื่อเราเข้าใจปรัชญาและหลักการเบื้องหลังการปฏิบัติ เราก็สามารถประสานการปฏิบัติกับชีวิต เมื่อเป็นเช่นนั้น การปฏิบัติธรรมจะไม่มีวันล้าสมัยหรือเดินสวนทางกับการดำรงชีวิต

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
1 ตุลาคม 2555

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: