Skip to content

Where is Compassion?

สมเด็จองค์ดาไลลามะมักจะตรัสว่าถ้าโลกนี้ไม่มีความกรุณา เราคงถูกปล่อยให้ตายไปโดยไม่มีใครเหลียวแล ทรงกล่าวว่าลองคิดดูว่า ถ้าเราหกล้มอยู่กลางถนนแล้วไม่มีใครยื่นมือมาฉุดให้เราลุกขึ้น เราจะเป็นอย่างไร

นึกถึงเย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวที่เดลี ฉันนั่งอยู่บนรถเมล์เล็กๆ คันหนึ่งมุ่งหน้าสู่ธรรมศาลา เมืองทางเหนือของแคว้นฮิมาลประเทศของอินเดียที่ได้กลายเป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ขณะรถแล่นไปบนถนน ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งถูกรถชนขณะข้ามถนน เขาล้มลงโดยไม่มีใครใส่ใจ ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นภาพลวงตามากกว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ภาพของชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าผ่านไปอย่างช้าๆ พร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถโดยสารเก่าๆที่แล่นไปบนถนนนำพาเราไปสู่ดินแดนแห่งการจาริกแสวงบุญ ความมืดค่อยๆปกคลุมพื้นที่ ทิวทัศน์ของเมืองหลวงแปรไปกลายเป็นป่าสีดำ ฉันหลับตาลงรู้สึกอ้างว้างในหัวใจท่ามกลางผู้คนไม่รู้จัก…

เรามักได้ยินครูบาอาจารย์สอนไว้เสมอว่าความกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ นิยามนี้ดูจะเป็นอุดมคติที่ไกลตัวเรา หลายคนพูดแย้งว่าตัวเรายังเอาไม่รอดเลย จะไปช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร ในยามที่เราร้องไห้ โลกดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยนอกจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ฉัน” ที่ครุ่นคิดคำนึงถึงแต่ความโศกเศร้าที่อยู่เบื้องหน้า แต่ถ้าเราเปลี่ยนนิยามของความกรุณาใหม่เป็นน้ำใจ เพียงแค่น้ำใจที่เรามีให้แก่กัน น้ำใจแบบที่รุ่นปู่ย่าตายายของเราเคยให้แก่กัน น้ำใจแบบที่ผู้จาริกแสวงบุญอย่างอาจารย์ประมวลเคยได้รับบนเส้นทางเดินสู่อิสรภาพ น้ำใจแบบนี้ที่หล่อหลอมโลกของเรา เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแม่น้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราเอาไว้

ฉันนึกว่าถ้าฉันล้มอยู่กลางถนน แล้วถูกปล่อยให้ผ่านไป ฉันจะเป็นอย่างไร นึกถึงหมาแมวที่ถูกรถชนกลางถนน แล้วยังมีกบ คางคก ฯลฯ ชีวิตมนุษย์เราบางครั้งก็ถูกปล่อยให้ไร้ค่าเช่นนั้น

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: