Skip to content

Archive for

Shenlha Okar (Buddha of Clear Light)

IMG_1108

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระผู้เป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีทั้งหลายและความรักของเหล่าพระตถาคต

I pay homage to you, an embodiment of all the virtues and the love of all Tathagatas.

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง (เชนลา เออกา) หนึ่งในสี่องค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป ปิดทอง ศิลปะเนปาล พระหัตถ์ขวาถือห่วงแห่งความกรุณา นี่เป็นอีกปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งปกติจะเห็นในปางทำสมาธิ ทรงเครื่องประดับในลักษณะสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ที่เป็นผู้ควบคุมการหล่อพระในครั้งนี้

A statue of Lhachen (Buddha of Clear Light) with a hook of compassion will be placed as one of the four Buddha images for the Great Stupa. We are grateful to Latri Nyima Dakpa Rinpoche for supervising this artwork. And we rejoice in the merits of all who made the donations in casting this statue.

IMG_1106

พระพักตร์พิสุทธิ์ เปี่ยมด้วยความกรุณาแห่งพระชินเจ้า
พระหทัยกระจ่างผ่องแผ้วจากอวิชชาและเครื่องเศร้าหมองทั้งมวล
พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ปิดทองเสร็จสมบูรณ์ 25 มกราคม 2556

Your face expresses purity and is endowed with great compassion;
Your mind is radiant with the light – clear and free from ignorance and all obscurations.
Buddha Shenlha Okar with gold touch, 25 January 2013

312442_400802126670254_1127759610_n

 

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

Hold the Dharma As If It Were a Precious Diamond!

photo-1

 

สำนวนทิเบตกล่าวไว้ว่า “พระธรรมเป็นเรื่องไม่ยาก แต่จะเข้าถึงพระธรรมได้เป็นเรื่องยาก” เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมแล้วไม่ว่าจะด้วยสายการปฏิบัติใด ขอให้เห็นคุณค่า ทะนุถนอมพระธรรมไว้ดุจดังได้เพชรล้ำค่า อย่ามองการปฏิบัติธรรมเหมือนสินค้าที่เราเปลี่ยนตามรสนิยม เหมือนงานที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ การปฏิบัติธรรมคือการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิต คือการเรียนรู้ด้านในด้วยใจเปิดกว้าง คือสายใยอ่อนละมุนที่ถักทอเรากับโลกและจักรวาล

Thought on Dzogchen (2)

IMG_0754

 

ความผ่อนคลายแห่งจิต สุขภาวะที่เราปรารถนา แต่ยิ่งหากลับไม่พบ ยิ่งเราไขว่คว้า สภาวะนี้กลับหลุดลอยไป เราหงุดหงิด สับสน เพิ่มทุกขภาวะทั้งทางกายและทางใจ ดุจดังการสุมกองฟืนไว้ในอก เมื่อมีเชื้อ ก็พร้อมจะติดไฟ คุรุอาจารย์จำนวนมากจึงจากเมืองไปอยู่ป่า จากความเสแสร้างปรุงแต่งไปอยู่กับความบริสุทธ์ในธรรมชาติ บำเพ็ญเพียรด้วยการทำลายกองฟืนแห่งยาพิษจิตใจ จนเห็นความโง่เขลาของตัวตน เห็นการประสานระหว่างเรากับอวกาศ ระหว่างเรากับผู้อื่นจนไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการแบ่งเป็นสองเหลือเพียงหนึ่งเดียวของชีวิตและสรรพสิ่ง เมื่อเข้าถึงสภาวะนั้น ความผ่อนคลายที่แท้ฉายออกมาจากจิตแล้วแทรกซึมไปทุกแห่งหน ดุจดังไอหมอกแห่งความรื่นรมย์ยามเช้าที่แพร่ไปในทุกอณูของนภากาศ

ภาพ : สถานจาริกบุญแห่งกงโบ้

Thought on Dzogchen

SONY DSC

สถาจาริกแสวงบุญ กงโบ้ เพินรี (Mt. Kongbo Bonri, Central Tibet)

“ถ้าเราบีบคั้นจิตจนเป็นทุกข์ เราจะไม่เข้าถึงการตรัสรู้ ถ้าเราผ่อนคลาย เราจะเห็นสัจธรรม”

คำสอนซกเช็นนี้เตือนใจให้รู้ว่าสภาวะเดิมแท้ของจิตคือผ่อนคลาย ไม่ซีเรียส เครียด กังวล หรือเต็มไปด้วยกฎกติกา จิตต้องไม่หนัก แต่เบา สบาย เบิกบาน อันนำไปสู่คุณสมบัติดีๆ อื่นๆ อีกมากมาย

ซกเช็นไม่เน้นรูปแบบภายนอก ไม่ได้ระบุว่าเราต้องทำอย่างนี้และไม่ทำอย่างนี้ ไม่ได้ระบุว่าเราต้องกินอาหารอย่างไร แต่งตัวอย่างไร แต่เน้นการตื่นรู้ในจิตใจของเราแต่ละคน เน้นพรของครูและศรัทธาของศิษย์

เมื่อเรามีความมั่นคงกับการปฏิบัติ แม้ไม่มีกฎที่ผู้อื่นกำหนด เราจะรู้ทิศทางและเป้าหมายของชีวิต แต่การไม่มีกฎ ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรก็ได้ที่เบียดเบียนคนอื่นหรือกระทำสิ่งต่างๆตามอำนาจของกิเลส และการที่เราผ่อนคลายไม่ได้แปลว่าเราเกียจคร้านได้ การผ่อนคลายในที่นี้หมายถึงสภาวะของจิตอันเป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากมากเพราะในแต่ละขณะเราคิดปรุงแต่งและเพิ่มเติมสีสันให้แก่จิตเราอยู่ตลอดเวลา

 

Talk on Tibetan Wisdom & Modern World at Mahidol University

8 มกราคม 2556

บรรยายเรื่อง “ภูมิปัญญาบรรพกาลกับจิตวิญญาณร่วมสมัย : พุทธทิเบต

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Kris and Aj

photo-5

ให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการ เป็นโอกาส นำเราไปสู่ปัญญาภายใน อย่าเพียงยินดีกับสิ่งที่เป็นความรู้ภายนอก ความรู้ฉาบฉวย แต่นำสิ่งที่ได้ฟัง อ่าน ดู มาใคร่ครวญ มาภาวนาจนความรู้กลายเป็นประสบการณ์ชีวิต หมั่นทำจิตให้นิ่ง ใส เพราะภายในความสงบนิ่งเท่านั้นที่ความรู้ตกผลึกและประสบการณ์แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา อันจะนำเราไปสู่ขุมทรัพย์ใต้ท้องมหาสมุทรซึ่งมีอยู่แล้วในจิตของเราเอง นำเราไปสู่ความเบิกบาน ความกรุณาและคุณสมบัติอันประเสริฐมากมาย ความรู้ที่ขาดการภาวนาอาจทำให้เราเป็นนักวิชาการ เป็นบัณฑิตผู้ได้รับปริญญา แต่ไม่ทำให้เราเป็นปราชญ์ผู้รู้จักจิตใจและตัวตนของตัวเอง

photo-3

ที่ระลึกจากการบรรยายที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 8 มกราคม 2556

Obstacles to Good Meditation

อุปสรรคของสมาธิสามประการ ประการที่สามผู้ทำสมาธิไม่ทั้งง่วงหรือวอกแวก แต่จิตไม่มีกำลัง การนั่งนั้นจึงไม่แจ่มใส ขาดความชัดใส ดูภายนอก ผู้นั่งสมาธิกำลังทำสมาธิ แต่จริงๆ แล้ว เขาเพียงแต่นั่งเฉยๆ เพราะการทำสมาธิที่แท้ จิตจะต้องมีกำลัง มีความรู้ตัว มีการตื่นรู้

Read more

Conference on Yungdrung Bon in Amdo

75334_394685110615289_966640549_n

 

Tokden Monastery in Amdo, where Yonten got ordained as a young novice. The picture was taken in November 2012 where a great conference for Yungdrung Bon was held. May the Buddha’s teachings spread far and wide!

481377_394685357281931_1451303482_n

Talk on Meditation in Tibetan Buddhism

photo-5

วันนี้ (11/01/13) ได้ไปบรรยายเรื่องสมาธิแบบทิเบตให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการที่เจริญรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เพียงสองชั่วโมงเศษ เราได้ทั้งเสวนาด้วยกันเกี่ยวกับการทำสมาธิและสวดมนตราแบบทิเบต และได้ฝึกปฏิบัติจริง ขออวยพรให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้เข้าถึงสันติสุขในจิตใจและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนายิ่งๆขึ้นไป

photo-3

Invited talk on “Meditation in Tibetan Buddhism” at the workshop for the executives of the Ministry of Education, Jaroenrat Resort, Samut Songkram. May the participants enjoy calm and peaceful mind and make progress in the Dharma! — สมาธิแบบทิเบต

photo-4

Padmasambhava Practice

photo-5

 

 

 

6 มกราคม 2556

อีกหนึ่งความทรงจำงดงาม ช่างเป็นเวลาที่ประเสริฐที่เราได้มาปฏิบัติบูชาพระคุรุริมโปเช ด้วยกัน แม้เราจะเกิดในกลียุค แต่เรายังมีความหวังที่จะนำพานาวาชีวิตไปอย่างดีที่สุดด้วยจิตเข้มแข็ง ไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรค ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ ขออนุโมทนากับปัจจัยที่พวกเราได้ร่วมกันถวายพระอาจารย์เพื่อสร้างวัดตัมปา รังเทรอในทิเบต