Skip to content

On Kailash (Gang Tise)

931377_444536085630191_1717232198_nข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไกรลาศ

ภูเขาไกรลาศ ความสูง 6,714 เมตร มีชื่อภาษาทิเบตว่า คัง ติเซ (Gang Tise) แปลว่า ธารน้ำแข็ง เป็นชื่อในภาษาชางชุง (Zhang Zhung) ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณแห่งเอเซียกลางซึ่งเชื่อว่ามีใจกลางอยู่ที่บริเวณเขาไกรลาศ

ชาวทิเบตจะเรียกภูเขาไกรลาศว่า “คังริมโปเช” หมายถึง ธารอันประเสริฐ คำว่า ริมโปเช แปลว่า สิ่งประเสริฐ สิ่งล้ำค่า โดยปกติใช้เป็นชื่อเรียกพระอาจารย์ที่กลับชาติมาเกิด หรือพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ มีวัตรปฏิบัติงดงามและประกอบการงานเพื่อสัตว์โลก

ไกรลาศเป็นชื่อในภาษาสันสกฤต หมายถึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งในศาสนาฮินดูเชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระศิวะและทะเลสาบมนัสโรวาร์ คือที่ประทับของพระนางอุมา ในแต่ละปีจึงมีชาวฮินดูจำนวนมากมาทำ “ไกรลาศยาตรา” ด้วยการจาริกแสวงบุญที่ภูเขาและทะเลสาบแห่งนี้

ในศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบ (เส้นรอบวง 88 กิโลเมตร) เป็นที่จุติแห่งจิตของพระพรหม จึงถือว่าสามารถชำระกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไกรลาศยังเป็นแห่งกำเนิดของแม่น้ำที่ยาวที่สุดสี่สายแห่งเอเซีย ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร (ไหลไปทางภาคกลางของทิเบตและลงไปที่แคว้นอัสสัมของอินเดีย) แม่น้ำสินธุ (ปากีสถาน) แม่น้ำสัตเลจ (ไหลรวมกับแม่น้ำสินธุ) แม่น้ำการ์นาลี ซึ่งได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาในอินเดีย

ผู้นับถือศาสนาเชน (Jainism) เชื่อว่าติร ถังกร ศาสดาองค์แรก บรรลุนิพพาน ณ ภูเขาแห่งนี้

สำหรับชาวทิเบต ภูเขาไกรลาศคือสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือชาวพุทธนิกายยุงตรุงเพิน (พุทธเพิน) โดยพวกเขาเชื่อว่าบริเวณใกล้ภูเขาลูกนี้คือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ มิโวเช นอกจากนี้ ชาวพุทธเพินยังเชื่อว่าภูเขาลูกนี้คือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “ยุงตรุง กูเซก” ซึ่งมีลักษณะเป็นสวัสดิกะเก้าชั้นแทนยานเก้าในพระพุทธศาสนา เป็นที่ประทับของพระชางชุง เมรี (เทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระที่ชาวพุทธเพินปฏิบัติบูชา) และทะเลสาบมนัสโรวาร์คือสถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ ในยามที่ลมสงบนิ่งเช้าตรู่ของวัน เราอาจมองเห็นรอยพระบาทและสัญลักษณ์สวัสดิกะเหนือผิวน้ำ

ชาวพุทธทิเบตนิกายอื่นๆ เชื่อว่า ไกรลาศคือที่ประทับของพระจักรสัมภระ (Chakrasambhara) ซึ่งเป็นเทพยีตัมองค์สำคัญในคัมภีร์ตันตระและเป็นพระพุทธเจ้าศากยมุนีปางพิโรธ และที่ประทับของพระฑากินีวัชรวราหิ (Dorje Phakmo) คู่ปฏิบัติธรรมของพระองค์

การเดินภาวนา “คอรา” รอบภูเขาจึงเป็นการเดินรอบองค์พระพุทธเจ้าผู้ให้พรแก่สถานที่และเชื่อว่าประทับอยู่ที่นั่น และเป็นการทำความเคารพคุรุอาจารย์ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ ภูเขาแห่งนี้

Photo Courtesy: Sirikiat Bunworaset
http://www.facebook.com/sirikiat

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: