พระภิกษุสาโค

การจากไปอันงดงามของพระภิกษุชาวทิเบต 


Remembering the great spiritual life of Ven. Sakho, a monk at Tokden, Bonpo monastery in Aba (Amdo). Ven. Sakho was in solitary retreat for 23 years (1990-2013). He gracefully passed away in the meditation posture in the morning of 14 December 2013 uniting his mind with the great expanse of Bonku (Dharmakaya).

ขณะที่พวกเราวางแผนว่าแต่ละปีจะทำการงานอะไรดี จะไปเที่ยวที่ไหนดี มีบุคคลในโลกที่วางแผนแตกต่างจากเรา เช่น พระภิกษุรูปนี้ที่จะเล่าให้ฟัง

หลายปีที่ผ่านมานี้ ครูมีโอกาสไปเยือนวัดตกเต็นที่เมืองอาบาในแคว้นอัมโดบ่อยๆ วัดนี้เป็นวัดที่ให้การศึกษาและชีวิตทางธรรมแก่อ.เยินเต็น

ทุกครั้งที่ไปวัด จะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งภายในมีพระภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ ท่านชื่อว่า “สาโค” หลังออกจากจำศีล 3 ปี 3 วัน 3 เดือน ท่านตัดสินใจอยู่จำศีลตลอดชีวิต ขณะที่มองมาที่บ้านท่าน ซึ่งจะเห็นหน้าต่างปิดหมด เห็นเพียงลานหน้าบ้านที่ไม่มีดอกไม้ เห็นหลังคากับรั้วที่เป็นกำแพงดิน ครูนึกถึงบุคคลที่อยู่ข้างใน ท่านผู้นั้นเราไม่รู้ว่ามีหน้าตาอย่างไร มีบุคลิกลักษณะอย่างไร ปฏิบัติภาวนาอะไร เรารู้แต่ว่าท่านได้กลายเป็นผู้อยู่จำศีลตลอดชีวิต ครูรู้สึกอนุโมทนาในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการกล้าที่จะทิ้งทุกสิ่งเพื่อให้ชีวิตนี้ได้เป็นการภาวนาอย่างเต็บรูปแบบ

มีเพียงบุคคล 3 คนที่สามารถเข้าไปในเรือนจำศีลของท่านและเห็นหน้าท่านได้ คือ พระปฐมอาจารย์ของท่าน (ท่านซูเช็น ริมโปเชและทรีปะ ริมโปเช) และผู้ดูแลท่านหนึ่งคนซึ่งนานๆ ที่จะนำอาหารแห้งมาให้

วันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านหยุดฉันอาหาร

วันที่ 14 ธันวาคม ท่านได้เรียกพระภิกษุ 2-3 รูปให้เข้าไปพบ ท่านกล่าวว่า เวลาแห่งความตายได้มาถึงแล้ว ท่านต้องทำความสะอาดร่างกาย ท่านจึงเข้าไปอาบน้ำ แล้วเข้าไปในห้องพระ ก่อนเข้า ท่านพูดว่า แม้ว่าพระปฐมอาจารย์จะไม่ได้อยู่ใกล้ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะพรของท่านอยู่ใกล้เราเสมอ

จากนั้น ท่านให้พระภิกษุที่มาสวดบท “เพินกู เมินลัม” (บทภาวนาถึงกายธรรมของพระพุทธเจ้า) เมื่อพระภิกษุสวดจบ ท่านก็สิ้นลมในท่านั่งทำสมาธิ ประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระสมันตภัทร พระอาทิพุทธผู้มีสภาวะเดียวกับความไพศาลกระจ่างใส
ช่างเป็นการจากไปที่งดงาม แม้จะเพิ่งแยกจากกาย จิตของท่านได้เข้าถึงอิสรภาพนานแล้ว..

17/12/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.