บทสรรเสริญพระมัญชุศรี

บทสรรเสริญพระมัญชุศรีบทนี้มีความหมายงดงามยิ่งนักและมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เป็นบทที่พระภิกษุที่วัดตกเต็นสวดกันตลอดก่อนจะรับคำสอนจากริมโปเช

ขอมอบให้แด่ทุกท่านที่สนใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาความรู้ต่างๆ ให้ได้รู้จักเลือกความรู้ที่เป็นสัมมาทิฐิ และเพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนตนและสืบทอดพระพุทธศาสนา ความหมายพร้อมเสียงอ่านภาษาทิเบตและไฟล์เสียงได้มอบให้แล้วในบล็อกนี้

อุบลมาลัย บทถวายเครื่องบูชาและสรรเสริญราชสีห์แห่งพระวจนะ พระแห่งปัญญาผู้ประเสริฐ

The Utpala Garland, Offering and Praise to the Lion of Speech, the Supreme Wisdom Deity

Composed by Nyamme Sherab Gyaltsen

Translated from Tibetan by Kalsang Dawa

Chanted by Yonten & Kalsang D. 

With appreciation to Zea’lots Production & Jin Juntrue for the audio production.

อุบลมาลัย บทถวายเครื่องบูชาและสรรเสริญราชสีห์แห่งพระวจนะ พระแห่งปัญญาผู้ประเสริฐ

//เชรับ ลาชก มาเว เซ็งเก เชอเตอ อุตปาเล เทรงวา ฉูโซ//

พระอาจารย์ ญัมเม เชรับ เกียลเซ็น/ รจนา

เอมาโฮ

กุนจบ ทูเต็น โลเตรอ เตรซิน มาเว เซ็งเก ทุกจี แจน

ราชสีห์แห่งพระวจนะ ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณา
ผู้ถือครองขุมทรัพย์แห่งสติปัญญา ทรงเปี่ยมด้วยพลานุภาพในการปกป้องสรรพชีวิต

แซนเป รับซก กูกม ตกมา เฉจิก ชักญี ซุมตัง เต็น

ทรงพรั่งพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ พระวรกายสีแสดดุจดอกคำฝอย
พระพักตร์เดียว พระหัตถ์สอง ทรงแย้มพระโอษฐ์

ตงซุม กุนทรัก ตราเจีย ดรุกกิ ทรีลา เรอเบ จิงวัก แจน

ประทับอย่างสง่างามบนบัลลังก์มังกรที่แผดเสียงร้องแห่งชัยชนะไปทั่วทั้งสากลจักรวาล

ทุลเช็น ยิกเก ฉิบจู รับเทร ตราเซล นับซา เลกบา เกอ

ทรงอาภรณ์งดงาม ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยอักษรมหัศจรรย์ ๔๐ ตัว

จุดลุง แมนงัก เตเนิด กุนชุง โตยี กาดรม รับตุ เก
ทรงแบกไว้อย่างมั่นคงซึ่งหีบพระคัมภีร์บรรจุคำสอนตันตระ คำสอนจากสายการปฏิบัติ และคัมภีร์อุปเทศ

ชักเย เงินมาร์ เชรับ เรทรี ทูตก ตักซิน เซดเน เจิด

พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์แห่งปัญญาสีน้ำเงินแดง ตัดอัตตา การปรุงแต่ง และภาพลวงตาจนหมดสิ้น

เยินเบ เซลเว เตรินเม โตรวา มาริก โลมุน เซวา เซด

พระหัตถ์ซ้ายมีดวงประทีปชัดใส ดับอวิชชา ความมืดมนในจิตใจของสรรพสัตว์

เยเยิน ทรักญี บาเว ญีตา ทับเช ซุงเทร ซูตุ จิด

พระอังสะขวาและซ้ายส่องสว่างด้วยพระอาทิตย์แห่งอุบายวิธีและพระจันทร์แห่งปัญญาที่ดำรงอยู่คู่กัน

ยูยิ ซูพุด ริกจิ ตักซก ฉีแจน เซเบ แจนจิ แจน

พระโมลีดังพลอยเขียวฟ้าประดับด้วยเครื่องประดับงดงามแห่งพระพุทธเจ้าปางสันติ
รวมทั้งสัญลักษณ์แห่งพระชินพุทธะ

เลกบา กุนชุง เกียลตัง เกียลเซ ทัมเจ ตูเบ โงโว ญิด

พระองค์​ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งความดีงามทั้งปวง

ทาริง คอร์เว เกียมโซ ติเล เญวา เตรอเซด ทรินเล แจน

พระผู้ประกอบกรณียกิจในการนำพาเราให้เข้าใกล้การหลุดพ้นจากทะเลแห่งวัฏสงสารที่แสนยาวไกล

ลูงัก ยิดซุม โกเน ตังเว เชลา รับตุ ชักจี เบ

ด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ข้าพเจ้าขอประณตน้อมต่อพระองค์

มิพัม เกียลเซด เจเบ ฉับเป ตักกิ ชีเวอ ญูร์ตุ ฉก

ขอพระบาทบัวอันรื่นรมย์ซึ่งบรรลุชัยและมิพ่ายแพ้วางอยู่เหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า

ตัมบา เมเบ เลนัม กังจี แชนงา ขักโซ เซอบา เซอ

ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปกรรมใดๆ ก็ตามที่ได้ล่วงเกินต่อเหล่าพระอริยสัตว์
ขอทรงโปรดประทานอภัย

พุนซก เต็มเจียง เงินจอร์ ยิดทุล เชอซก ผูโล ทุกจี เฉ

ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องบูชาอันอุดมสมบูรณ์​ ทั้งที่มีอยู่จริงและจากจินตนาการแด่พระองค์
ขอทรงโปรดรับไว้ด้วยความกรุณา

ญินแซน กุนตุ ตุนบา ซัมเจียง ทารุง เชจิ ทุกจี ชุก

ข้าพเจ้าเฝ้ารำลึกถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

จุงเซ เมญัม เอินเจียง ตักกิ เญเบ เจินจิ ดริบบา เซด

แม้กระนั้น พลังแห่งความกรุณาดูจะยังไม่เพียงพอที่จะสลายมลทินความผิดพลาดของข้าพเจ้า

รัมชัม เชชี ซกกุน กุนเซล โลเตรอ ตักลา ญูร์ตุ เซอ

ขอพระองค์ทรงโปรดประทานปัญญาส่องสว่างในการศึกษาวิทยาความรู้ทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าอย่างรวดเร็ว

ตักลา เกิมเช เรซา เชเล ลักเบ แฉนลา ซุเม เบ

พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากนี้

ตูนัม กุนตุ มิเทร เชจิ ทุกจี ตักลา ซุงตุ เซอ

ขอพระองค์อย่าแบ่งแยกจากข้าพเจ้าในทุกทิวาราตรีและโปรดดูแลข้าพเจ้าด้วยความกรุณา

ตักกี แฉนชีร์ กายี คอร์โล กอร์ฉิง โตรนัม ญูร์ เตรอโช

เมื่อข้าพเจ้าได้หมุนกงล้อแห่งพระวจนะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแล้ว
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงการหลุดพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

บทสรรเสริญในลักษณะการพรรณาและถวายเครื่องบูชาแด่ราชสีห์แห่งพระวจนะ พระผู้เปี่ยมด้วยปัญญา นี้
พระภิกษุในเชนวงศ์นามว่า “เชรับ เกียลเซ็น” รจนาไว้ ณ วัดปัลเดนนา
ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดี

กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล/ แปลจากภาษาทิเบต
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ วัดตกเต็น เมืองงาวา อัมโด ทิเบต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.