บทสวดปล่อยชีวิตสัตว์

เพื่อให้การทำบุญปล่อยปลาและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกกักขังและนำไปฆ่าได้ประโยชน์สูงสุด ขอมอบบทสวดทิเบตบทนี้แด่ทุกท่าน

เมื่อปล่อยชีวิตสัตว์ สิ่งสำคัญคือความกรุณา ปรารถนาให้สัตว์พ้นทุกข์ หาสถานที่ที่ประเสริฐที่จะเป็นบ้านใหม่และอวยพรให้พวกมันได้มีอายุยืนยาว

นโม เซยี ลาลา จับสุ ชี

นโม ข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าผู้ประทานอายุยืนยาวเป็นสรณะ

โตรกูน เซมชก ทบชี ชีร์

เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีอายุยืนยาว

เซตัง เต็มเบ เซทา ตี

สัตว์ที่จะได้รับการปลดปล่อยนี้

ซาซุม ซุงเม เต็นตุ พู

ขอน้อมถวายเป็นบริวารแด่พระอาจารย์ พระยีตัม ฑากินี และธรรมบาล

ตักตัง ซุงชา โตรวา กูน

ขอโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า ผู้อุปถัมภ์ บริวาร  *(ชื่อของบุคคลที่ตั้งจิต) รวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลาย

ตูมิน ชีเว จิกปา ฉี

ได้หลุดพ้นจากความหวาดกลัวจากความตายก่อนสิ้นอายุขัย

เซชก วาเช มาลู จง

ขอให้ได้รับการคุ้มครองจากอุปสรรคที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

เกกูน โตรเติน ชังฉุบ โง

ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเพื่อให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ

เซมทา เยเบ กูจูร์ ชก

ขอให้ทุกชีวิตได้เข้าถึงพระวรกายแห่งพระพุทธเจ้าอมิตายุสด้วยเทอญ

อายุ จานา สิทธิ ฮุง

รจนาโดย พระอาจารย์ญักเตร ซังงัก ลิงปะ

มนตราพระพุทธเจ้าผู้ประทานอายุยืนยาว

โอม นา โม ดรุม อา บา รา มิ ตา อา ยุ จา นา ฮรี ฮุง ดรุม โซ ฮา

มนตราสลายหนี้กรรมของสรรพสัตว์และเขย่าอบายภูมิให้สั่นสะเทือน

อา กา อา เม ตู ตรี ซู นัก โป ฉี ฉี มัล มัล โซ ฮา

*สวดมนตราขณะปล่อยชีวิตสัตว์ จำนวนแล้วแต่สะดวก ยิ่งมาก ยิ่งดี

จบด้วยการอุทิศผลบุญ :

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาใจ
ข้าพเจ้าขออุทิศให้สัตว์ทั้งหลายในภูมิทั้งสาม
ด้วยการสลายบาปกรรมและเครื่องเศร้าหมองที่ได้สั่งสมในกาลทั้งสาม
ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.