Category Archives: Krisadawan’s translations

การปฏิบัติซกเช็น (1)

The Practice of Dzogchen

มุมมอง ซกเซ็นเป็นคำสอนที่มีค่าสูงส่งในโลกตะวันตกในยุคสมัยนี้  เป็นคำสอนที่เข้าไปถึงแก่นของการปฏิบัติ 

Continue reading

ปัญหาในการทำสมาธิ Hindrances to Meditation

English below. พวกเราหลายคนประสบปัญหาการทำสมาธิ จิตไม่นิ่ง ซัดส่าย คิดโน่นคิดนี่ไม่รู้จบ หรือจิตขาดกำลัง อ่อนแรง หลุดจากสมาธิ ง่วงนอนและบางคนก็เลยหลับไปในสมาธิ 

Continue reading

การชำระล้างอันประเสริฐ หนทางสู่การหลุดพ้น

The Prayer for purification, the path of liberation from bardo.

คัมภีร์มรณศาสตร์ของทิเบตได้มอบองค์ความรู้และการปฏิบัติยิ่งใหญ่ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมตัวพวกเราสำหรับการพลัดพรากและจากลาเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึง ยังเป็นการทำกุศลแก่ผู้จากไปโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งล่วงลับ

Continue reading

บทสวดปล่อยชีวิตสัตว์

เพื่อให้การทำบุญปล่อยปลาและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกกักขังและนำไปฆ่าได้ประโยชน์สูงสุด ขอมอบบทสวดทิเบตบทนี้แด่ทุกท่าน

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (2)

บทที่หนึ่ง

การปฏิบัติตามคุรุ ผู้เป็นรากเหง้าแห่งความดีงามทั้งปวง

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (1)

ความหมายของลัมริม

ลัมริม (Lamrim) หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้น หรือบางทีเรียกว่า ชังฉุบ ลัมริม (Changchub Lamrim) หรือการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อการตรัสรู้ธรรม

Continue reading