Category Archives: Krisadawan’s translations

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

บทสวดมนต์ทิเบตซึ่งเป็นการตั้งปณิธานอันประเสริฐสำหรับชีวิตนี้และชีวิตหน้า สามารถสวดสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต – ไฟล์เสียงและบทสวดอยู่ด้านล่าง 

Continue reading

Guru Yoga Prayer

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทนี้อีกแล้ว

Continue reading

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

รู้จักพระพุทธเจ้าอมิตาภะ (เมินลัม ทาเย) และพระพุทธเจ้าห้าตระกูล

Continue reading