Skip to content

Posts from the ‘Others’ Category

Guru Yoga Prayer

 

Tapihrisa

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทที่ประสานจิตของศิษย์ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระปฐมอาจารย์ ผู้เปิดใจศิษย์ให้เห็นสนิมที่กัดกร่อนใจและในขณะเดียวกันทำให้ศิษย์เห็นความไพศาล สงบเย็น และมหาสันติของจิตเดิมแท้ที่ดำรงอยู่ไม่ว่าศิษย์จะเป็นเช่นใด ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงไร บทนี้ทำให้ศิษย์ไม่เคยพรากจากครู ทำให้สายสัมพันธุ์ดำรงอยู่อย่างเป็นอมตะและผ่องแผ้วด้วยไร้อัตตาตัวตนที่เป็นเงื่อนไขที่จำกัดความงดงามของความสัมพันธ์ุทั้งหลาย

…..

บทขอพรจากคุรุเพื่อให้เข้าถึงจิตกระจ่าง (คุรุโยคะ)

ཨེ་མ་ཧོ།

เอมาโฮ

སྤྱི་གཙུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ།།

ชีซุก   เตวา   เช็มโป   โพทรัง ตุ

ในพระราชวังแห่งมหาสุขเหนือกระหม่อม

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

ทรินเช็น   ซาเว   ลามาลา   เซอวา เทบ

ศิษย์ขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ

སངས་རྒྱས་སེམས་སུ་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ།།

ซังเจ   เซ็มซุ   เติมปา   ริมโป เช

ท่านเป็นมณีรัตนะผู้ชี้ให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงพระพุทธเจ้าในใจ

རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

รังโง   รังกี   เชปา   ชินจิ ลบ

ขอให้ท่านโปรดประทานพรให้ศิษย์ได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยเทอญ

 

Progress on the Stupa Work

 

IMG_8329

IMG_8356

The Stupa is now manifesting above the ground. We were under it for a long time.

IMG_8353With completed cement work on the main pillars area, we can pray and meditate at the site now. The picture is from the Sherab Chamma retreat on August 14, 2016.

at stupa

รู้จักพุทธวัชรยาน (1)

ในพุทธทิเบตที่เราเรียกว่า "พุทธวัชรยาน" ไม่ได้ประกอบด้วยหนทางการปฏิบัติธรรมเดียว มีหลายวิธีการและหลายมรรควิถีในยานใหญ่นี้ ซึ่งแม้จะมีพื้นฐานอุดมคติเดียวกัน นั่นคือ การเข้าถึงโพธิญาณเพื่อกลับมายังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ แต่รูปแบบและการมองโลกอันนำไปสู่การอุทิศตนเพื่อสัตว์โลกแตกต่างกัน

Read more

To the Heart of Kham – Derge Sutra Printing House

IMG_4672

 

The highlight of our pilgrimage is at Derge, a Khampa town which has historical significance.

การเดินทาง 8 วัน 7 คืน (28 กค – 4 สค 56) เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เต็มอิ่มด้วยประสบการณ์ เราเดินทางผ่านเมือง สายน้ำ ข้ามเขานับพันกิโลจนถึงนครแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่า “เดรเก” อยู่ในหุบเขาที่มีความสูง 3220 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

IMG_4679

นี่คืออดีตอาณาจักรยิ่งใหญ่ สำหรับชาวทิเบต การเดินทางมาเดรเกมีความสำคัญเพราะที่นี่เทียบเท่ากับหัวใจของแคว้นคามที่เต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของโรงพิมพ์พระไตรปิฎก

เราถึงเดรเกในเวลาค่ำคืนหลังผจญภัยและรอลุ้นเรื่องถนนขาด เช้าวันรุ่งขึ้น เราพบกันตอนสายๆ ทุกคนดูสดชื่นขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะได้พบอะไร แต่ได้ข่าวดีว่าเราจะค้างที่เดรเกอีกคืน หลังอาหารเช้า เราเดินไปโรงพิมพ์พระไตรปิฎกกัน ภาพของโรงพิมพ์ที่เป็นอาคารโบราณสีแดงยังตระหง่านในความทรงจำ ความเหน็ดเหนื่อยดูมลายไปหมดเมื่อเห็นผู้คนแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นเดินเวียนเทียนรอบโรงพิมพ์

 

IMG_4708

ช่วงเช้าเราสักการะวิหารซึ่งมีองค์พระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี และวิหารพระธรรมบาล ตอนกลางวันเดินไปเยือนวัดใหญ่เดรเก (เดรเก กอนเช็น) ที่งดงามตามประเพณีของนิกายสาเกียปะ ตอนบ่ายกลับมาโรงพิมพ์เพื่อชมวิธีการพิมพ์คัมภีร์โบราณ ซึ่งไม่ใช่งานแต่คือการภาวนาอันเปี่ยมศรัทธา

 

IMG_4683

ก่อนจากโรงพิมพ์ เราสักการะวิหารตาราบนดาดฟ้า และรูปเคารพของพระองค์ซึ่งเชื่อว่าปรากฏขึ้นเอง เจ้านครเดรเก ท่านธรรมราชาเต็มปา เซริง มีศรัทธาในพระองค์อย่างมาก ครั้งหนึ่งเกิดไฟใหม้ในโรงพิมพ์ พระแม่ตาราตรัสบอกพระผู้ดูแล อีกครั้งหนึ่งทรงบอกเจ้านครว่า โรงพิมพ์แห่งนี้ไม่ต้อนรับโจรขโมย แต่ต้อนรับทุกชีวิตที่มีศรัทธาไม่ว่าหญิงหรือชาย หลังจากนั้น โรงพิมพ์จึงได้กลายเป็นสถานภาวนาของทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติธรรม ก่อนหน้านั้นมีเพียงพระภิกษุและอุบาสกเท่านั้นที่จะได้สักการะโรงพิมพ์

IMG_4692

 

โรงพิมพ์แห่งนี้สร้างในปีค.ศ. 1729 ได้พิมพ์คัมภีร์พระไตรปืฎกและอรรถกถาของทุกนิกาย ได้แก่ ยุงตรุงเพิน (พุทธเพิน) ญิงมาปะ กาจูร์ปะ สาเกียปะ เกลุกปะ รวมทั้งโจนังปะ มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

Yogini in the Modern Age (2)

222

Yogini in the Modern Age (1)

 

Krungthep Thurakit Daily Newspaper, 18 June 2013

111

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

Tibetan Tea

There will be workshops on Tibetan tea making at the Thailand ASEAN Coffee & Tea 2012 at Mahisorn Hall, SCB Park on 25-30 September 2012, 10 am-8 pm. All is welcome to visit our booth and taste old Tibetan tea kept in yak skin from Highland Tibet. At the exhibition there will be Tibetan tea products on sale. The proceeds support the 1000 Stars Funds for charity. For more detail, please call: 02-973-5090-5.

ในวันที่ 25-30 กันยายน นี้ ทางมูลนิธิโดยอาจารย์เยินเต็นได้รับเชิญให้ไปสาธิตวิธีการชงชาทิเบต จะมีชาหมักจากหนังจามรี อายุ 40-60 ปีให้ชิม โดยงานจะมีที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ SCB Park ทางมูลนิธิเห็นความสำคัญของชาซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตและจีน ในงานจะมีสินค้าชาสมัยใหม่จำหน่ายด้วย รายได้สมทบกองทุนการกุศลของมูลนิธิพันดารา รายละเอียดของงานอ่านได้จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1348053639&grpid=&catid=05&subcatid=0503

On Shambhala Film

ชัมบาลาอีกครั้ง
พบภาพนี้โดยบังเอิญ เป็นหลังฉากของหนัง “ชัมบาลา” ตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำหนังด้วยกัน ถ้าไม่ดูว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นของหนัง ภาพนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆ…ชาวต่างชาติผู้ตัดสินใจไปกราบแสวงบุญเพื่อไถ่บาปที่ตัวเองเคยทำ (แสดงโดยอนันดา) ถ่ายรูปกับคนทิเบตผู้ตั้งใจจะไปช่วยผู้ไถ่บาป ให้เขาได้ค้นพบ “ชัมบาลา” ที่แท้ (แสดงโดยโจ)นอกจากความงามของต้นฤดูหนาวของทิเบต ภาพสะท้อนความงามในจิตใจของผู้จาริกแสวงบุญ…แม้ว่าหนังอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมุมมองแง่คิดของคนทิเบตอย่างลึกซึ้งและอาจจะแต่งเติมสีสันด้านลบแก่ตัวละคร “ทิน” ที่แสดงโดยอนันดาจนรู้สึกมากเกินพอดี หนังก็ประสบความสำเร็จในการที่ทำให้เราได้เห็นว่าการสำนึกผิดเป็นสิ่งสำคัญ และเมื่อสำนึกผิดแล้ว ก็ต้องทำความดีทดแทน

On Meditation (2)

บางครั้งเมฆสีดำปกคลุมท้องฟ้า เมฆมีสีอะไรไม่สำคัญ

สิ่งสำคัญคือเรารู้จักสภาวะดั้งเดิมของท้องฟ้าหรือไม่

ในทำนองเดียวกัน ความคิดมีทั้งดีและไม่ดี

ความคิดเป็นอย่างไรไม่สำคัญ

สิ่งสำคัญคือเรารู้จักสภาวะเดิมแท้ของจิตหรือไม่

ผู้ที่เข้าถึงความเป็นสมถะในสมาธิจะประสบความสงบนิ่งเหมือนทะเลที่ปราศจากคลื่น

แม้ความคิดเกิดขึ้น ก็ไม่ถูกรบกวนเพราะจิตไม่ตามความคิดไป

ช่วงแห่งสมถะเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสความว่างแห่งจิต

ได้ตระหนักรู้ว่าความคิดแต่ละครั้งเกิดขึ้นและดับไป

เป็นช่วงแห่งความสงบสุข ปีติ เบิกบาน

แต่สมถะไม่สามารถนำเราไปสู่การบรรลุธรรมได้

สมถะเป็นเพียงการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเล

ซึ่งมีหลากหลายประสบการณ์ที่จะสอนให้เรารู้จักสภาวะที่แท้ของจิต