Skip to content

Posts from the ‘Pilgrimage to Tibet’ Category

Pilgrimage Trips

ข่าวจาริกแสวงบุญและทริปทิเบต/หิมาลัย


พันดาราจาริกแสวงบุญในทิเบตครั้งสุดท้ายของปีนี้ 18-25 พฤศจิกายน
ถ้าใครจะไปด้วย รีบตัดสินใจภายในสัปดาห์นี้นะคะ ปีหน้าคงจะไม่ได้จัดไปแคว้นคามอีก คราวนี้เราจะไปกันเป็นกลุ่มเล็กๆ จะได้ไปเยือนวัดของท่านริกงักริมโปเชเป็นครั้งแรก ที่วัดนี้ริมโปเชตั้งใจจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมของสามเณรีเพื่อให้โอกาสผู้หญิงศึกษาพระธรรม ในอนาคตท่านมีโครงการให้อาจารย์กฤษดาวรรณช่วยอบรมและดูแลชีวิตของสามเณรีเหล่านี้ ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่มีความประสงค์จะร่วมถวายสบงจีวรนักบวชทิเบต หรือต้องการให้มีการสวดมนต์ให้แก่ผู้ใดหรือการงานใดโดยเฉพาะ สามารถฝากทางอาจารย์ไปได้ค่ะ

ส่วนกิจกรรมปีหน้า เราจะเริ่มการจาริกบุญด้วยการเยือนสถานปฏิบัติธรรมของพระคุรุริมโปเชในภูฏานในเดือนเมษายน และเมื่อดอกไม้บานเต็มทุ่งในทิเบต กลุ่มปฏิบัติธรรมกลุ่มเล็กจะไปใช้ชีวิตเพื่อการภาวนาอยู่บนทุ่งหญ้าพร้อมกับฝึกฝนตนและศึกษาพระธรรมจากคุรุในทิเบต

และประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 (Horse Year – the Year of Kailash) จะมีการจาริกแสวงบุญครั้งประวัติศาสตร์สู่ภูเขาไกรลาศและอาณาจักรกูเก นำการจาริกบุญและการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองโดยพระไพศาล วิสาโลและอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปเยือนทิเบตหรือภูฏานในหมู่เพื่อนหรือองค์กร สามารถติดต่อทางมูลนิธิเพื่อจัดโปรแกรมให้ได้ค่ะ โดยลักษณะของโปรแกรมไม่ใช่ทัวร์แต่เป็นการเรียนรู้เชิงศาสนา วัฒนธรรม โบราณคดี สุขภาพ จาริกแสวงบุญ หรือภาวนาเชิงนิเวศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสร้างพระมหาสถูปที่ศูนย์ขทิรวัน

Pandara Pilgrimage to Eastern Tibet

Pandara Pilgrimage for the Great Stupa
Eastern Tibet (Kham), 16-24 October 2012

โรงพิมพ์พระไตรปิฎก เมืองเดรเก (ซึ่งตัวเมืองเองก็มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของทิเบต)

“สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม”
เส้นทางจาริกบุญของพันดาราเพื่อพระศานติตารามหาสถูปในเดือนตุลาคม 2555 นี้ จะเน้นสักการะพระพุทธรูปโจโวริมโปเชแห่งแคว้นคามในทิเบตตะวันออก เยือนถ้ำปฏิบัติธรรม ณ สถานจาริกบุญแห่งวัดตัมปา รังเทรอ (อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช) ฟังธรรมและถวายสบงจีวรแด่พระภิกษุและสามเณรีทิเบต เดินภาวนารอบโรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเกที่เก่าแก่กว่า 300 ปี สักการะพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่่ายทอดบนแผ่นไม้ถึง 290,000 แผ่น พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการพิมพ์คัมภีร์โบราณ ทำสมาธิที่ทะเลสาบยีลุง ลาโซอันลือชื่อ และชมศิลปะการวาดภาพทังกา นำการจาริกโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ นักทิเบตศึกษาผู้มีประสบการณ์ในแคว้นคามกว่าสิบปี

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางภายนอกเพื่อการเดินทางภายในและเรียนรู้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทิเบตพร้อมกับนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น

รายละเอียดของเส้นทางจาริกนี้จะประกาศให้ทราบในเร็ววันนี้ ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com

“ปาชิง” แผ่นไม้สำหรับพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎกทิเบตและศาสตราต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนทิเบต เช่น โหราศาสตร์ การแพทย์ มีจำนวนมากถึง 290,000 แผ่น ณ โรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเกซึ่งถือว่าเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกับวัด ชาวทิเบตจะไปสักการะแผ่นไม้นี้พร้อมกับขอพรให้มีปัญญาในการศึกษาพระธรรม


ทัศนียภาพของทะเลสาบยีลุน ลาโซ (Yilhun Latso) ห่างจากเมืองมานีกังโก (Manigango) 13 กิโลเมตร
บนเส้นทางสู่โรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเก
คำว่า “ยีลุง” แปลว่า เผลอให้จนหมดหัวใจ “ลาโซ” แปลว่า ทะเลสาบแห่งเทพ
ถือป็นทะเลสาบที่งดงามและศักดิ์สิทธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นคามในทิเบตตะวันออก มีเรื่องเล่าว่า มเหสีของ

กษัตริย์ลิง เกซา (Ling Gesar) ได้เสด็จไปที่นี่แล้ว ประทับใจกับความงามอย่างมากจนไม่ยอมเสด็จกลับพระราชวัง ไม่ว่าใครจะมาทูลเชิญกลับก็ตาม จนกระทั่งกษัตริย์เกซาต้องเสด็จมาเอง…ทะเลสาบนี้สาวชนเผ่าเร่ร่อนทิเบต (ตรุกโม) ต่างก็มอบหัวใจให้จนกลายเป็นชื่อและตำนานของทะเลสาบไป